Blog

10.12.2021

Wizjery szklane

Wizjery szklane

Wizjery szklane

W basenach kąpielowych, akwariach i fontannach stosowane są wizjery szklane, które służą do obserwacji, dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych oraz oświetlenia. W akwariach stosuje się wizjery dużych rozmiarów Wizjery i okna projektuje się w ten sposób, ażeby poprawianie szczelności mogło następować od zewnątrz zbiorników bez potrzeby doraźnego opróżniania tych zbiorników (program uprawnienia budowlane na komputer).
W przypadkach gdy istnieje możliwość uszkodzenia od wewnątrz (od strony wody) płyt szklanych, muszą być stosowane wizjery podwójne, tzn. z dwóch ram oszklonych, obsadzonych równolegle. Do wprawienia szkła stosuje się ramy metalowe połączone z przeponą zbiorników na zaciski listwami zaopatrzonymi w śruby i nakrętki.

Pomiędzy szkło i listwy metalowe daje się podatne trwałe podkładki. Ze względów estetycznych listwy muszą być z metali kolorowych lub stalowe, powleczone elekrolitycznie metalami kolorowymi. Przykład łączenia podwójnej ramy wizjera z przeponą i połączenia ram dociskowych płytami szklanymi do ram wizjera (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do mokrych pomieszczeń zalicza się łaźnie, pralnie, hale mokrej produkcji i inne tego rodzaju pomieszczenia. Cechą charakterystyczną tych pomieszczeń jest podwyższona wilgotność względna powietrza i spływanie wody po posadzkach i ścianach (uprawnienia budowlane). Z tego powodu ochrona przed zawilgoceniem konstrukcji w mokrych pomieszczeniach obejmuje izolację parochronną i wodoszczelną. Zawilgocenie parą występuje w tych pomieszczeniach na tyle intensywnie, że nie daje się ono zlikwidować nawet najlepiej działającą wentylacją.

O ile w ten sposób uda się zmniejszyć ogólną ilość skraplającej się pary wodnej, to jednak trudno zmniejszyć względną wilgotność powietrza, która mimo wszystko staje się ponownie bliska nasycenia. Stałe utrzymywanie się rzeczywistego ciśnienia pary wodnej powoduje nieprzerwaną jej dyfuzję pp-zez ściany. Dyfuzją pary wodnej są objęte nie tylko ściany zewnętrzne, lecz również ulegają jej ściany wewnętrzne (program egzamin ustny).

Prowadzenie gorących rurociągów

Jeżeli więc za ścianą pomieszczenia mokrego są lokale mieszkalne, biurowe lub inne, ściana taka będzie przepuszczać wilgoć, która wystąpi od strony tych pomieszczeń w postaci plam i wykwitów. Dobre zabezpieczenie budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia mokre, wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej, popartej obliczeniami na opór przenikania pary wodnej (opinie o programie).

Projekt sporządzony na tej podstawie musi przewidywać zabezpieczenie w postaci specjalnie dobranej struktury przegród i zabezpieczenie izolacyjne w postaci powłoki i przepon paro- chronnych.
Drugą cechą mokrych pomieszczeń jest opływanie posadzek i częściowo ścian wodą, otrzymywaną wskutek procesów produkcji lub warunków użytkowania. Pod tym względem pomieszczenia te wymagają izolacji wodoszczelnych podobnie jak tarasy i budynki podziemne.
Trzecim dodatkowym czynnikiem występującym w pomieszczeniach mokrych są stosunkowo wysokie temperatury powietrza i wody (segregator aktów prawnych).

Prowadzenie gorących rurociągów również wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Wewnątrz pomieszczeń przechodzi zazwyczaj znaczna liczba rur od instalacji rozprowadzających wodę ciepłą, rur kanalizacyjnych i urządzeń produkcyjnych.
Rozwiązanie zabezpieczeń izolacyjnych mokrych pomieszczeń sprowadza się do wykonania: izolacji parochronnej, izolacji wodoszczelnej i uszczelnienia rur i kanałów.
Przyjmując, że przegrody ścienne i stropowe są zaprojektowane poprawnie pod wzglądem strukturalnym, zabezpieczenie izolacyjne polega na ułożeniu przepon parochronnych. Ciśnienie pary wodnej jest równomiernie rozłożone na wszystkie przegrody, wobec czego izolowane muszą być wszystkie
przegrody z wyjątkiem tych, które otrzymały przepony wodoszczelne, tzn. posadzki i częściowo ściany (promocja 3 w 1).

Izolacje należy konsekwentnie prowadzić po całym obwodzie przegród, nie omijając nadproży i wnęk drzwi i okien. Nie jest to zagadnienie proste i z tego powodu musi znaleźć odbicie w sporządzonej dokumentacji technicznej. Przeponie po powierzchni, lecz muszą być one zagłębione w przegrodach.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami