Włączenie silnika

Włączenie silnika
Włączenie silnika

Włączanie i wyłączanie takiego sprzęgła odbywa się przez ruch rączki lewarowej, a więc ruch tej rączki w jednym kierunku powoduje włączenie silnika (zazwyczaj stosuje się tu pośrednie przekładnie) i podciąganie młota do góry, ruch rączki w drugim kierunku powoduje spadnięcie młota wraz z doczepioną liną i szybkie swobodne obroty wału dźwigarki niezwłocznie następuje nowy ruch rączki włączający silnik itd. W ten sposób można uzyskać 3-4 uderzenia na minutę (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy opisanym tu stałym powiązaniu młota z liną, energię kinetyczną zużywa się w pewnej mierze na pokonywanie oporu rozwijanej liny i wobec tego trzeba w tym wypadku wysokość użyteczną spadu przyjmować ze współczynnikiem zmniejszającym 0,75-0,85.

Trzeci sposób podciągania młota spadowego do góry polega na zastosowaniu łańcucha bez końca; łańcuch ten wprowadza się w ruch ciągły, a młot doczepia się doń orczykiem i następnie odczepia po dojściu do potrzebnej wysokości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spośród młotów mechanicznych najczęściej są u nas w użyciu młoty parowe. Istnieje dużo rodzajów tych młotów zarówno pod względem konstrukcji, jak i ciężaru spadającej masy. Przeprowadzimy tu jednak wyraźny podział między dwoma rodzajami:

  • gdy prawie cały ciężar młota pod wpływem pary unosi się do góry, zazwyczaj na wysokość 1 m i spadając uderza w głowicę pala - ilość uderzeń 30-P40 na minutę i
  • gdy stosunkowo nieduża część ciężaru całego młota opartego na palu jest w ruchu, lecz daje do 250 uderzeń na minutę, a szczególnie lekkie typy do 400 uderzeń. Zaznaczymy od razu, że młoty dużej częstości uderzeń nadają się przede wszystkim do wbijania ścianek szczelnych (uprawnienia budowlane).

Pociągnięcie w dół

Trudno byłoby wyliczyć i dać charakterystyki młotów parowych różnych nazw i typów. Dla przykładu podajemy na rys. 9-20 charakterystykę młota zbudowanego pierwotnie przez Lacoura i następnie udoskonalonego przez polskiego inżyniera Arcisza; ten typ najczęściej trafia się u nas w użyciu (program egzamin ustny). Trzpień 3 zakończony tłokiem 2 stale jest nieco wdrążony w głowicę pala i pozostaje bez ruchu w stosunku do niego, gdy cała pozostała część młota 1, gdy para trafi do wnętrza 5, unosi się do góry. Orczyk 6 powiązany jest z kurkiem regulującym ruch pary. Pociągnięcie w dół za linkę 7 otwiera dostęp pary doprowadzanej wężem 9 do wnętrza 5, a pociągnięcie za linkę 8 łączy to wnętrze z wylotem pary na zewnątrz, co wnet powoduje spad młota; dwóch zręcznych robotników pociąga kolejno linkami 7 i 8 i wprowadza młot w ciągły ruch. Młot ma wystąp 4 wchodzący między prowadnice kafara i zabezpieczający ruch młota ściśle wzdłuż nich (opinie o programie).

Najczęściej stosowany u nas ciężar ruchomej części młota wynosi j000-2000 kG, aczkolwiek bywają wytwarzane młoty tego typu o ciężarze większym, a mianowicie 3-4 ton. Stosunek ciężaru nieruchomego do ciężaru ruchomego młota wynosi w młocie Arcisza około 0,15, w młotach niemieckich około 0,4. Potrzebne ciśnienie pary 8 at n. Młoty parowe, które omówiliśmy, mogą być stosowane z powodzeniem zarówno do wbijania pali drewnianych, żelbetowych i stalowych, jak i do wbijania ścianek szczelnych różnych typów (segregator aktów prawnych).

Drugi rodzaj młotów parowych stanowią młoty o dużej częstości uderzeń, a więc zupełnie innej konstrukcji. Podamy tu dla charakterystyki, że gdy ciężar całego młota z pewnej wytwórni wynosi 1400-2800 kG, to ciężar bijącego tłoka dosięga tylko 16 całości, a wysokość jego spadu 26-32 cm (promocja 3 w 1). Młoty te są zawsze młotami podwójnego działania, czyli pracują zarówno siłą uderzenia spadowego, jak i pod ciśnieniem pary lub sprężonego powietrza. Młoty takie zwykle mogą pracować zarówno przy użyciu pary jak i sprężonego powietrza z tą różnicą, że ciśnienie pary musi być w granicach 7-10 at n, a ciśnienia powietrza wystarcza 6-7 at n.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami