Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – jak go przygotować?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – jak go przygotować?


Uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć po zdaniu egzaminu państwowego. Jednak, aby móc w ogóle do niego podejść, trzeba dostarczyć dokumenty, które są wymagane przez samorządy zawodowe (program na komputer). Najważniejszy jest oczywiście wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, a oprócz niego dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). We wniosku wpisuje się imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, datę i miejsce urodzenia oraz tytuł zawodowy. Ponadto we wniosku wpisuje się właściwą miejscowo izbę inżynierów budownictwa lub architektów oraz specjalność uprawnień. Należy też zaznaczyć czy uprawnienia mają być bez ograniczeń czy z ograniczeniami oraz do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi czy może łączne do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi (program egzamin ustny).

Na wzorze wniosku wypisane są również dokumenty, które koniecznie trzeba złożyć wraz z nim. Jest to odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, technika lub mistrza, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, formularz osobowy, życiorys zawodowy, dowód wpłacenia pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne oraz oświadczenie, że złożone dokumenty są zgodne z prawdą (opinie o programie).

Informacje podane we wniosku


Informacje podane we wniosku muszą być precyzyjne i czytelne, aby nie doszło do niepotrzebnych pomyłek (segregator aktów prawnych). Warto też pamiętać, że o tym, jaką specjalność, zakres i rodzaj uprawnień można uzyskać nie decyduje się ot tak. Na tę kwestię wpływa m.in. posiadane wykształcenie oraz odbyta praktyka zawodowa. Praktyka musi być odpowiednio długa, co więcej do projektowania konieczne jest odbycie zarówno praktyki projektowej jak i wykonawczej, natomiast w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wymagana jest tylko praktyka na budowie (promocja 3  w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !