Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – jak go przygotować?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – jak go przygotować?


Uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć po zdaniu egzaminu państwowego. Jednak, aby móc w ogóle do niego podejść, trzeba dostarczyć dokumenty, które są wymagane przez samorządy zawodowe (program na komputer). Najważniejszy jest oczywiście wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, a oprócz niego dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). We wniosku wpisuje się imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, datę i miejsce urodzenia oraz tytuł zawodowy. Ponadto we wniosku wpisuje się właściwą miejscowo izbę inżynierów budownictwa lub architektów oraz specjalność uprawnień. Należy też zaznaczyć czy uprawnienia mają być bez ograniczeń czy z ograniczeniami oraz do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi czy może łączne do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi (program egzamin ustny).

Na wzorze wniosku wypisane są również dokumenty, które koniecznie trzeba złożyć wraz z nim. Jest to odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, technika lub mistrza, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, formularz osobowy, życiorys zawodowy, dowód wpłacenia pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne oraz oświadczenie, że złożone dokumenty są zgodne z prawdą (opinie o programie).

Informacje podane we wniosku


Informacje podane we wniosku muszą być precyzyjne i czytelne, aby nie doszło do niepotrzebnych pomyłek (segregator aktów prawnych). Warto też pamiętać, że o tym, jaką specjalność, zakres i rodzaj uprawnień można uzyskać nie decyduje się ot tak. Na tę kwestię wpływa m.in. posiadane wykształcenie oraz odbyta praktyka zawodowa. Praktyka musi być odpowiednio długa, co więcej do projektowania konieczne jest odbycie zarówno praktyki projektowej jak i wykonawczej, natomiast w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wymagana jest tylko praktyka na budowie (promocja 3  w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !