Blog

25.01.2021

Woda zarobowa

Woda zarobowa

Woda zarobowa

Woda zarobowa może być ochładzana lub częściowo zastępowana lodem kruszonym. Lód jest bardzo efektywnym środkiem schładzającym; 1 kg lodu pochłania 334 kJ podczas topienia się w temperaturze 0°C, co jest ilością cztery razy większą niż przy chłodzeniu wody o 20°C. Cały lód musi stopić się podczas operacji mieszania. Stosowanie tej metody nie powoduje zmian konsystencji i napowietrzania wytwarzanej mieszanki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wpływ temperatury poszczególnych składników na temperaturę mieszanki betonowej podaje Neville na następującym przykładzie: jeśli wskaźnik wodno-cementowy mieszanki wynosi 0,5, a stosunek wagowy kruszywa do cementu 5,6, to aby uzyskać spadek temperatury mieszanki o 1°C, należy obniżyć temperaturę cementu o 9°C albo wody o 3,6°C, albo kruszywa o 1,6°C. Jednocześnie wynika stąd. że ze względu na małą zawartość cementu w mieszance betonowej temperatura cementu jest mało istotna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nomogram umożliwiający (na podstawie równania określanie temperatury mieszanek przy zadanej temperaturze składników, jak również obliczanie temperatury składników przy zadanej temperaturze mieszanki betonowej. Zakres stosowania nomogramu przedstawiono na następujących przykładach:
Przykład I. Mając wartość temperatury składników, możemy określić temperaturę mieszanki betonowej. Jeżeli temperatura kruszywa t„ = 10°C, temperatura cementu tc = 20°C i temperatura wody tw = 35°C, to temperatura mieszanki betonowej będzie wynosiła około tmb = 20°C (uprawnienia budowlane).

Przykład II. Znając żądaną wartość temperatury mieszanki betonowej oraz temperatury np. kruszywa, możemy ustalić temperaturę (procentową zawartość lodu) pozostałych składników. Jeśli oczekiwana temperatura mieszanki betonowej wynosi fmb = 10°C, temperatura kruszywa i cementu wynosi odpowiednio: ta = 30°C i tc = 30°C, to aby uzyskać żądaną temperaturę mieszanki, należy użyć wody zarobowej z zawartością 45% lodu.
Czas transportu mieszanki należy ograniczyć do niezbędnego minimum (program egzamin ustny).

Wskazane jest, aby na budowie stosować transport pompowy, a w szczególnych przypadkach transport w pojemnikach o dużej pojemności przy użyciu żurawia. Wysokość swobodnego spadania mieszanki podczas układania nie powinna być większa niż 1,0 - 1,5 m. Staranne zagęszczenie mieszanki betonowej zmniejsza szybkość parowania wody. Proces układania mieszanki należy prowadzić w sposób ciągły.

Proces układania mieszanki

Beton po ułożeniu w deskowaniu powinien być chroniony przed nasłonecznieniem (opinie o programie). Najbardziej skutecznym sposobem pielęgnacji jest metoda mokra; oprócz stałego nawilżania powoduje ona także chłodzenie powierzchni betonu. W pracach rosyjskich zaleca się, aby tam, gdzie są ku temu warunki, utrzymywać beton pod wodą przez 6 do 12 godzin po zaformowaniu. Pielęgnacja w okresie upalnej pogody może być krótsza, ponieważ hydratację cementu uzyskuje się szybciej niż przy niskich temperaturach. Według przepisów rosyjskich pielęgnacja betonu dojrzewającego w warunkach klimatu gorącego powinna trwać do osiągnięcia przez beton minimum 70% wymaganej wytrzymałości na ściskanie.

Polscy autorzy zalecają, aby okres pielęgnacji wynosił: dla betonów z cementem portlandzkim 2 tygodnie, a dla betonów z cementami hutniczymi 3 tygodnie. Należy unikać betonowania elementów podczas intensywnego operowania słońca, w środkowych częściach dnia. Autor ma pozytywne doświadczenia z betonowania płyt stropowych, a także posadzek przemysłowych, w miesiącach letnich, wczesnym świtem od godziny 3 do 7 (segregator aktów prawnych). Oprócz oczywistych korzyści technologicznych (zdecydowanie niższe temperatury otoczenia) prowadzenie robót o tej porze dnia znakomicie ułatwia rytmiczny, równomierny transport mieszanki betonowej (brak ruchu na ulicach).

Prenorma ENV 13670-1:2000 w punkcie dotyczącym pielęgnacji i ochrony betonu zaleca, aby rozwój właściwości betonu w strefie przypowierzchniowej oceniać na podstawie jednej z poniższych zależności:
• wytrzymałości na ściskanie od stopnia dojrzałości,
• wydzielanie się ciepła hydratacji od ciepła całkowitego wydzielonego w warunkach adiabatycznych (promocja 3 w 1).

Znajomość parametrów wytrzymałościowych betonu w pierwszych dniach dojrzewania ma kapitalne znaczenie zarówno dla dalszych operacji związanych z dojrzewaniem betonu, jak i dla przebiegu organizacji robót betonowych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami