Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła

Mając powyższe na uwadze, należy dążyć, aby cała konstrukcja stropodachu pracowała w warunkach powietrzno-suchych. Można to osiągnąć przez zastosowanie izolacji paroszczelnej stropodachu i jednocześnie takiego ocieplenia, ażeby nie dopuścić do wykraplania się pary wodnej, ani na powierzchni stropu ani w płycie konstrukcyjnej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Należy dążyć, ażeby współczynnik przenikania ciepła stropodachu K był na tyle obniżony, ażeby punkt rosy wypadł powyżej warstwy paroszczelnej.

Wtedy płyta konstrukcyjna stropodachu będzie znajdowała się w warunkach powietrzno-suchych, w których wykraplanie się nie jest możliwe, gdyż w tej strefie nie występuje temperatura punktu rosy. Natomiast w strefie izolacji cieplnej nie wystąpi nawilżenie wykroploną parą wodną, ponieważ warstwa paroszczelna chroni przed dyfuzją pary wodnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z powyższego wynika, że prawidłowo projektując stropodachy, w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe można uniknąć zawilgocenia nośnych płyt stropowych.
Jak było wyjaśnione wyżej, zawartość pary wodnej w powietrzu jest normalnym zjawiskiem środowiska powietrznego i nie stanowi czynnika korodującego dla żelbetu.

Betony przebywające w tym środowisku są powietrzno-suche, a korozja stali zbrojeniowej nie zachodzi nawet przy zawartości w betonie chlorku wapniowego.
Natomiast woda z wykroplonej pary wodnej lub przenikająca przez beton wskutek przecieków nieszczelnego przekrycia dachowego działa destrukcyjnie na żelbet, wyługowując pasywujące składniki cementu i z rozpuszczonymi gazami agresywnymi tworzy elektrolity szkodliwie oddziałujące na stal i beton (uprawnienia budowlane).
Sprawą trudniejszą jest naprawa wadliwie zaprojektowanych stropodachów, jednakże, kierując się wyżej podanymi zasadami projektowania, istnieją możliwości naprawy. Jest to jednakże zawsze związane z dociążeniem konstrukcji, ponieważ konieczne jest ułożenie dodatkowej warstwy ocieplającej.

Powiększenie korozji betonu

Warstwę ocieplającą należy wykonywać z materiałów bardzo lekkich (np. ze styropianu), które pozwalają sprawdzić obciążenie do rzędu 20-40 kG/m2 stropodachu. Jeżeli konstrukcja może przyjąć takie obciążenie, naprawę dachu można uważać za możliwą do przeprowadzenia (program egzamin ustny).
Ażeby uniknąć nawilżenia warstwy ocieplającej, stosujemy izolację paro- szczelną. Zakładając na płycie żelbetowej warstwę papy asfaltowej (nr 500) na warstwie lepiku asfaltowego grubości 2 mm, zabezpieczamy dostatecznie warstwę materiału ocieplającego przed zawilgoceniem, jednakże nie likwidujemy tym samym wykraplania pary wodnej w płycie żelbetowej.

Przy niewystarczającym ociepleniu kondensacja może wystąpić nie tylko wewnątrz elementu żelbetowego lecz nawet na jego powierzchni.
Przedstawia to trojakiego rodzaju niebezpieczeństwo:
- nadmierne nawilgocenie stali zbrojeniowej,
- nawilżenie powierzchni betonu od spodu, co w. agresywnym środowisku powoduje powiększenie korozji betonu,
- wykroplona para w postaci kropel wody może odrywać się od powierzchni sufitu i spadać na urządzenia przemysłowe, co np. w przemyśle włókienniczym może spowodować wielkie straty materialne i uniemożliwić produkcję (opinie o programie).

Wpływ środowisk agresywnych na żelbet w warunkach powietrzno-suchych jest stosunkowo niewielki. Zazwyczaj dobra otulina betonu dostatecznie chroni przed korozją.
Jednakże przy wyższej wilgotności powietrza i wadliwie zaprojektowanym i wykonanym stropodachu następuje nawilżenie płyty żelbetowej wodą powstałą z wykroplenia. W wodzie rozpuszczają się gazy, tworząc elektrolity szkodliwie działające na beton i stal (segregator aktów prawnych).

Nawet przy prawidłowych rozwiązaniach stropodachów wskutek zmiennych warunków eksploatacji, nietrwałości materiałów ocieplających należy w pewnym stopniu spodziewać się ujemnego oddziaływania wilgotnego środowiska powietrza agresywnego.
Stąd zachodzi konieczność stosowania różnego rodzaju powłok ochronnych na wewnętrzną powierzchnię betonowych stropodachów i również na elementy konstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !