Blog

20.10.2020

Wyeliminowanie rys w zbiornikach betonowych

W artykule znajdziesz:

Wyeliminowanie rys w zbiornikach betonowych

Wyeliminowanie rys w zbiornikach betonowych

Skutecznym sposobem wyeliminowania rys w zbiornikach betonowych jest również - jak wiadomo - sprężanie. Dla uniknięcia rys w betonie wskazane jest siły sprężające tak obliczyć, aby w stanie użytkowym (zbiornik napełniony cieczą) naprężenia ściskające w ścianach wynosiły ok. 8-10 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dla uniknięcia rys skurczowych, których nie można całkowicie wyeliminować za pomocą sprężenia zaleca się stosowanie, zwłaszcza w ciepłej porze roku, cementu wolniej wiążącego. Staranne pielęgnowanie betonu w czasie jego wiązania przyczynia się również do zmniejszenia wpływu skurczu.

Bardzo trudnym zadaniem jest uzyskanie betonu nie przepuszczającego niektórych olejów mineralnych o małej lepkości, jak np. tetralina, benzyna, benzol. Okazuje się, że oleje te przenikają przez warstwę izolacyjną w krótkim czasie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Praktyka wykazała, że beton wodoszczelny, bardzo starannie wykonany, nie stanowi żadnej przeszkody dla przepływu tych cieczy, gdyż nawet najbardziej szczelny beton ma drobne kanaliki. Jeżeli wypełnia je woda, to wskutek znacznej swej lepkości praktycznie prawie nie przepływa, natomiast ciecz mniej lepka, np. benzyna, przepływa bez trudności.
W tym przypadku stosuje się uszczelnianie betonu środkami chemicznymi i mechanicznymi (specjalne powłoki), lub przez wypełnienie porów w betonie wodą i utrzymanie jej pod odpowiednim ciśnieniem (środki hydrauliczne) (uprawnienia budowlane).

Środki chemiczne i powłoki ochronne są stosowane najczęściej w Niemczech i USA, natomiast środki hydrauliczne we Francji i Włoszech. W ZSRR przeprowadzono próby z obydwoma sposobami i uzyskano dodatnie wyniki.

Ze środków chemicznych częściej stosowanych - szkło wodne daje dobre efekty przy olejach gęstych, natomiast przy olejach o małej lepkości stosowane są fluaty. Przy ogrzaniu oleje gęste przenikają również przez beton, przy czym stopień penetracji zależny jest od temperatury olejów gęstych. W tym przypadku uszczelnia się ściany zbiorników również przez fluatyzowanie powierzchni wewnętrznej (program egzamin ustny).

Fluatyzowanie

Fluatyzowanie w połączeniu z Eironitem) i osadzaniem płyt ceramicznych daje dobre efekty zarówno przy olejach o małej lepkości, jak paliwa płynne, jak również przy olejach gęstych. Fluatyzowanie przeprowadza się w sposób następujący.

Na starannie wykonaną gładką powierzchnię wewnętrzną nakłada się powłokę z fluatu (50 °C) (opinie o programie). Po wyschnięciu tej powłoki nakłada się drugą warstwę z gorącego fluatu. Następnie wykonuje się warstwę zaprawy z Eironitu, w której osadzone są płytki ceramiczne tak, aby szerokość spoin między płytkami wynosiła minimum 0,5 do 0,8 cm. Spoiny izoluje się również gorącym fluatem (50 °C).
Przegrody hydrauliczne wykonuje się w rozmaity sposób. Najprostszym sposobem jest wykonanie dwóch zbiorników żelbetowych, jeden w drugim; przestrzeń między nimi wypełnia się wodą. Inny sposób polega na tym, że w środku ściany zbiornika zabetonowuje się porowate rurki, czy też pustaki betonowe lub ceramiczne, które są połączone między sobą i wypełnione wodą pod ciśnieniem.
Ciekawe rozwiązanie przegrody hydraulicznej zaproponowano w Rosji (segregator aktów prawnych).

Ściany zbiornika wykonuje się z betonu żwirowego jamistego o znacznej wytrzymałości i zamyka je się z obu stron szczelną warstwą torkretu. W czasie użytkowania pory wypełnia się wodą i utrzymuje się ją pod ciśnieniem. Dno, ściany wewnętrzne i przekrycie wykonuje się z betonu zwykłego, a dla oddzielenia benzyny od dna stosuje się warstwę wody.
Jeszcze inne rozwiązanie przegrody hydraulicznej polega na nawilgoceniu betonu dzięki warstwie wilgotnego iłu, otaczającej zbiornik (promocja 3 w 1).

Przy takiej izolacji należy uwzględnić zjawisko wysychania i skurczu iłu przy utracie wody. Z tego powodu, przy gorącej zawartości (oleje gorące) zbiornika i cienkich ścianach zewnętrznych istnieje obawa, że ił szybko wysycha i traci właściwości izolacyjne, jeżeli środki utrzymania stałej wilgotności nie są pewne.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami