Wykańczarki wibracyjne

Wykańczarki wibracyjne

Za młotami postępuje deska ubijająca, której zadaniem jest dodatkowe zagęszczenie masy betonowej oraz wyrównanie powierzchni po ubiciu młotami. Deska ta wykonana z drewna i okuta od spodu blachą oraz podwieszona na dwóch pionowych drążkach wykonuje 150 uderzeń na minutę, a siłę jej uderzenia można regulować za pomocą stalowych sprężyn, na których jest zawieszona. Taśma wygładzająca wykonana z ceownika w czasie pracy wykonuje 600 drgań na minutę o amplitudzie 4 mm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Każdy z wymienionych elementów roboczych wykańczarki może być uruchamiany oddzielnie albo w zespołach.

Działanie tych wykańczarek polega na poddaniu masy betonowej drganiom o dużej częstotliwości, podczas których cząstki betonu układają się ściśle obok siebie, a istniejące w masie betonowej pęcherzyki powietrza oraz nadmiar wody uchodzą do góry (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zasada budowy wibratorów polega na tym, iż na wale umieszczonym w łożyskach kulkowych osadzony jest mimośród o ciężarze od 0,5 do 2,0 kG. W nowoczesnych wibratorach wał obraca się z szybkością od 3600 do 4000 i więcej obrotów na minutę.

Wskutek mimośrodu wał przy każdym obrocie drga, a przy dużej częstości obrotów powstaje wibrowanie, które przez łożyska przekazuje się do urządzeń wibracyjnych. Wielkość tych drgań zależy od ciężaru mimośrodu i odległości jego środka ciężkości od osi wału. Im większy jest ciężar mimośrodu i im większa jego odległość od osi wału, tym większa jest siła wstrząsu. Wykańczarki wibracyjne można stosować do zagęszczania masy betonowej o mniejszej zawartości wody (uprawnienia budowlane). Zagęszczają one masę betonową lepiej, a więc otrzymuje się nawierzchnię betonową o większej wytrzymałości. Maszyny te mają mniejszy ciężar własny niż wykańczarki udarowe, są one jednak bardziej skomplikowane i wymagają większego nadzoru. Promień działania skutecznej wibracji w świeżym betonie wynosi ponad 30 cm.

Wykańczarka wibracyjna produkcji radzieckiej D-376. Podwozie wykańczarki składa się z ramy na 4 kołach toczących się po szynach prowadnic. Do ramy zamocowane są elementy robocze wykańczarki oraz silnik, przekładnie i urządzenia sterownicze. Pierwszy z trzech elementów roboczych to łopatkowy rozścielacz masy betonowej. Rozścielacz ten służy do ostatecznego rozścielania wstępnie rozłożonej masy betonowej lub do ostatecznego jej sprofilowania (program egzamin ustny).
Dalsze elementy robocze wykańczarki to deska wibracyjna zagęszczająca masę betonową oraz wibracyjna deska wygładzająca.

Deska zagęszczająca

Deska zagęszczająca uzyskuje wibracje dzięki zamocowanym na niej wibratorom połączonym jednym wałem napędowym. Niezależnie od wibracji przednia część deski może otrzymać pionowe ruchy w ilości 24,2 lub 39,5 na minutę. Te dodatkowe ruchy deski zagęszczającej podwyższają jej efektywność zagęszczania, ponieważ ułatwiają wydzielanie powietrza z masy betonowej (opinie o programie).
Deska wygładzająca posiada oddzielne wibratory o innych parametrach wibracji aniżeli deska zagęszczająca, co podwyższa jakość wykończenia powierzchni nawierzchni.

Deska ta może wykonywać również ruchy poprzeczne, co ułatwia wygładzenie nawierzchni i likwidację drobnych miejsc rakowatych (segregator aktów prawnych).
Wykańczarka D-376 zapewnia należyte zagęszczenie masy betonowej w warstwie o grubości do 28 cm za jednym przejściem z szybkością 0,7 m/min, jednak wymagane jest bardzo dokładne ułożenie masy betonowej.

Podwozie wykańczarki tego typu składa się z dwóch dwukołowych wózków. Wózki są skonstruowane w ten sposób, że w zależności od ustawienia kąta dźwigni wózków uzyskuje się odpowiedni poziom pomostu i elementów roboczych. Pomost połączony z dwoma wózkami jest skonstruowany z dwóch rur teleskopowych, dzięki czemu można zmieniać odpowiednio szerokość roboczą wykańczarki (promocja 3 w 1).

Na pomoście umieszczony jest silnik z urządzeniami napędowymi o hydraulicznym sterowaniu oraz stanowisko operatora. Do elementów roboczych zalicza się belkę wyrównującą, wibrator oraz gładzik.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !