Wykładzina zespolona

Wykładzina zespolona

Bardziej skutecznym środkiem zabezpieczenia antykorozyjnego, które może znaleźć szersze zastosowanie (szczególnie w odniesieniu do wykładzin aparatury o większych powierzchniach oraz aparatury podlegającej dużym zmianom temperatury), jest wykładzina zespolona (program uprawnienia budowlane na komputer). Najpierw wykonuje się wykładzinę w postaci izolacji typu ciężkiego: bitumiczną, z tworzyw sztucznych, laminatów z tych tworzyw lub nawet z blachy ołowianej. Następnie na tej izolacji nakłada się wykładzinę z płytek. Uzupełniające się wzajemnie role dwóch izolacji polegają przede wszystkim na tym, że izolację ciągłą można tak dobrać, aby w pewnych granicach wahań temperatury i pod działaniem określonych substancji korodujących mogła ona stanowić dostateczną ochronę antykorozyjną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Główną zaletą tej izolacji jest jej elastyczność i niewrażliwość na pęknięcia i rysy w podłożu oraz siły rozciągające lub ścinające, powstające pod wpływem zmian temperatury. Izolacja tego rodzaju może być ułożona w miejscu szczelin dylatacyjnych konstrukcji i podłoża. Zapewniona jest przy tym szczelność izolacji w tych miejscach, co jest nieosiągalne przy zastosowaniu samych tylko płytek. Jeżeli pozostawimy samą izolację typu ciężkiego jako wykładzinę antykorozyjną, to z uwagi na bardzo małą jej odporność na uszkodzenia mechaniczne mogłaby ona ulec uszkodzeniu wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość powstania takich uszkodzeń (uprawnienia budowlane).

Zabezpieczenie wykonujemy najczęściej jako wykładzinę antykorozyjną z płytek chemoodpornych ceramicznych lub innych, ułożonych na zaprawach lub kitach chemoodpornych. Materiały te muszą być przystosowane do rodzaju substancji agresywnych, bo chociaż rola ich sprowadza się w zasadzie do zabezpieczenia mechanicznego właściwej izolacji antykorozyjnej, to jednak muszą one być same odporne na działanie środowiska agresywnego. Jeśli zewnętrzna warstwa w wykładzinie zespolonej będzie nawet wykazywać rysy w spoinach lub nawet niektóre płytki odspoją się, to izolacja nadal będzie skuteczna, a naprawa uszkodzenia możliwa. Naprawę trzeba przeprowadzić natychmiast po ujawnieniu uszkodzenia (program egzamin ustny).

Trwałość pokryć wodoodpornych

Trwałość pokryć wodoodpornych i chemoodpornych zależy nie tylko od jakości żywic i starannego, prawidłowego wykonawstwa. Nieodzownym warunkiem trwałości pokryć jest wykonanie ich na betonie jako podłożu spełniającym określone warunki. Chodzi tu o wytrzymałość betonu nie tylko na ściskanie, ale przede wszystkim na ścinanie, bo od niej zależy możliwość rozwarstwienia się pokrycia od podłoża. Powierzchnia betonu powinna być równa, bez rys, raków i występów. Zbrojenie konstrukcji powinno być dokładnie pokryte betonem (opinie o programie).

Powłoki chemoodporne należy nakładać bezpośrednio na powierzchnię konstrukcji. Pośrednia warstwa tynku lub zatarcia są niedopuszczalne. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wykonywanie deskowań i betonowanie (segregator aktów prawnych).

Podobnie podłoże pod posadzki bezspoinowe z tworzyw sztucznych powinna stanowić konstrukcja stropowa, na której równocześnie z betonowaniem konstrukcji jest nałożona warstwa betonu nadająca spadki. Jeżeli strop został wykonany wcześniej i należy na nim ułożyć właściwe podłoże, to powinno ono mieć grubość co najmniej 5 cm. Jedynie w miejscu najcieńszym dopuszczalna jest grubość 3 cm. Podłoże takie powinno być zbrojone siatką stalową. Średnice prętów siatki i odstępy między prętami zależne są od wymiarów powierzchni pomieszczeń, w których układa się podłoże i posadzkę bez szczelin dylatacyjnych.

Jeżeli powierzchnia betonu wykazuje ubytki, miejsca porowate i inne usterki? to nie należy ich wypełniać zaczynem cementowym, zaprawą cementową lub betonem, gdyż odspoi się ona wraz z powłoką z żywicy (promocja 3 w 1). Ubytki i raki należy wypełnić zaprawą z takiej samej żywicy, z jakiej ma być wykonana powłoka. Ilość wypełniacza mineralnego w zaprawie żywicznej powinna być możliwie jak największa, im więcej jest bowiem wypełniacza w zaprawie, tym mniejszy jest skurcz utwardzacza, jak i współczynnik rozszerzalności termicznej. Dodatek żywicy powinien jednak być tak duży, aby wystarczyło jej do otoczenia ziarn wypełniacza.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami