Wykładziny i pokrycia ochronne nieorganiczne

 

Wykładziny i pokrycia ochronne nieorganiczne

Z niemetalicznych pokryć ochronnych szersze zastosowanie znalazły zaprawy kwasoodporne, emalia i szkło wodne. Zaprawy kwasoodporne są substancjami otrzymywanymi przez zarobienie roztworem szkła wodnego mieszaniny drobno zmielonego minerału (wypełniacza) z przyspieszaczami wiązania twardnienia (program uprawnienia budowlane na komputer). Przyspieszaczami są zwykle fluorokrzemiany sodowe z domieszkami wody, kwasu fluoorokrzemowodorowego i fluorowodorowego, wypełniaczami - drobno zmielone kamienie naturalne lub sztuczne, jak: anderyt, granit, kwarcyt porcelana, szamota kwasoodporna itp. Kwasoodporność wypełniaczy nie powinna być niższa niż 93% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zaprawy kwasoodporne mają następujące własności: wytrzymałość na rozciąganie 24-M5 kG/cmJ, na ściskanie 300-500 kG/cm2, dobra odporność na działanie stężonych kwasów solnego, siarkowego i azotowego oraz innych kwasów nieorganicznych, mniejsza odporność na działanie rozcieńczonych kwasów organicznych i nieorganicznych, brak odporności na działanie ługów. Zaprawy te przepuszczają wodę, ponadto działanie wody zmniejsza ich wytrzymałość mechaniczną. Zaprawy siarkowe otrzymuje się przez zmieszanie siarki, piasku i tiokolu. Są one używane jako zaprawy kwasoodporne, odporne na działanie wody, roztworów soli i ługu.

Betony kwasoodporne otrzymuje się przez zmieszanie sproszkowanego wypełniacza kwasoodpornego, kruszywa (piasek 0,15-5 mm i żwir 7-40 mm), szkła wodnego jako spoiwa, oraz fluorokrzemianu sodu jako przyspieszacza. Ze wzrostem stężenia kwasu kwasoodporność takich betonów rośnie. Betony te są odporne na działanie kwasów mineralnych i większości aktywnych gazów oraz soli kwasów nieorganicznych reagujących kwaśno (uprawnienia budowlane).

Są one ponadto bardzo czułe na zmiany temperatury. Jeden m3 betonu kwasoodpornego ma następujący skład: żwir i piasek 1300-1500 kg, zmielony wypełniacz 500-600 kg, płynne szkło wodne sodowe 200-260 kg, fluorokrzemian sodowy 30-39 kg.
Dobrą ochronę betonu stanowi szkło wodne. Jest to roztwór otrzymywany przez stopienie czystego zmielonego piasku i sody żrącej. Stosuje się szkło wodne sodowe i potasowe, przy czym to ostatnie jest droższe, ale lepsze. Przed użyciem rozcieńcza się szkło wodne w miarę potrzeby wodą. Powlekanie szkłem wodnym stosuje się dla uodpornienia powierzchni betonu, zapraw wapiennych i cementowych (program egzamin ustny). Powlekanie powtarza się minimum: pierwszy raz szkłem o ciężarze właściwym 1,03-1,05, drugi raz - szkłem o ciężarze właściwym 1,08-1,10. Poza tym szkło wodne stosuje się do sporządzania zapraw kwasoodpornych.

Szczelność zbiorników

Bardzo rozpowszechnionym i stosowanym środkiem uszczelniania zbiorników na olej, tłuszcze i kwasy tłuszczowe jest wykładzina z płytek kwasoodpornych. Płytki i kształtki osadzone są na warstwie kitu sporządzonego na szkle wodnym (opinie o programie). W zależności od stężenia i rodżaju kwasu można stosować kity KW lub KWŁ. Pierwszy kit KW jest kitem fenolowoformaldehydowym, odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na zmiany temperatur w zakresie do 160 °C oraz odpornością na działanie kwasów mineralnych, z wyjątkiem stężonego kwasu azotowego i fluorowodorowego. Bezsporną zaletą kitów fenolowo-formaldehydowych w porównaniu z kitami na szkle wodnym jest bardzo mała nasiąkliwość, która na ogół nie przekracza 3% ciężarowe (segregator aktów prawnych).

Kity KW i KWŁ wykazują duży skurcz liniowy, co jest istotną wadą przy stosowaniu ich do wykładzin kwasoodpornych.
Wyczerpujące dane dotyczące zagadnień zabezpieczenia betonu przed korozją i agresywnymi cieczami znaleźć można w tomie I Budownictwa Betonowego. Koniecznym warunkiem normalnego funkcjonowania zbiornika na ciecze w czasie eksploatacji jest szczelność jego elementów konstrukcji.

Pod tym względem zbiorniki betonowe wymagają specjalnego traktowania, z uwagi na właściwości materiału, z którego są wykonane. W celu uszczelnienia zbiornika wystarczy w przypadku niektórych cieczy, wykonać ściany i dno ze szczelnego betonu (promocja 3 w 1). Przy cieczach o małej lepkości środki te są niewystarczające; szczelność uzyskuje się wówczas przez uszczelnienie powierzchni wewnętrznej zbiornika. 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !