Blog

07.02.2023

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe

W artykule znajdziesz:

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe

Pozwolę sobie na początku przytoczyć kilka wybranych informacji na temat tych sieci, ponieważ technika ta, chociaż modna i dla wielu osób bardzo interesująca - nie jest jeszcze powszechnie znana. Zacznę jednak od pewnych spostrzeżeń ogólniejszej natury (program uprawnienia budowlane na komputer).

W informatyce od lat obserwujemy przypływy i odpływy zainteresowania różnymi szczegółowymi zagadnieniami, wpływające na kierunki prac badawczych, kształtujące obraz rynku komputerowego i ogniskujące wysiłek licznych programistów na określonych zagadnieniach. Czas trwania takiej mody szacować można na okres od kilku miesięcy do kilku lat - na ogół trwa ona do czasu, aż kolejna fascynacja nie ściągnie rzeszy „poszukiwaczy złota" w zupełnie nowe rejony. Przykładów można wymienić bez liku - na przykład masowy „atak” na nadprzewodniki wysokotemperaturowe, mijająca już fala mody na fraktale i chaos lub nawracające okresowo (jak epidemie dżumy!) fascynacje teorią zbiorów rozmytych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mniej więcej na początku lat 90. zapanowała moda na sieci neuronowe. Moda ta przejawia się w ogromnej liczbie publikacji naukowych, jakie ukazują się na ten temat na świecie, w niezliczonych konferencjach, na których prezentowane są wyniki prac naukowych i prób zastosowań, a także znajduje swój wyraz w liczbie uczonych, którzy uważają się za autorytety w tej dziedzinie. Liczba ta ostatnio lawinowo wzrasta (uprawnienia budowlane). Chwilami odnosi się wrażenie, że badanie i stosowanie sieci neuronowych stało się tak dalece „w dobrym tonie”, że nieposiadanie dorobku i przemyśleń w tym zakresie jest wręcz nietaktem towarzyskim!

Sztuczne neurony

Nie jest to dziełem przypadku. Sieci neuronowe są nowym i pod wieloma względami atrakcyjnym narzędziem informatycznym, zasadniczo odmiennym w swoich założeniach od tych komputerów, którymi posługujemy się na co dzień, a jednocześnie wybitnie wygodnym i wydajnym. Dlatego właśnie interesują się nimi zarówno badacze, jak i praktycy (program egzamin ustny). Zalety sieci neuronowych polegają - jak już wspomniano wyżej - na dwóch podstawowych atutach: po pierwsze, stanowią one wygodną i tanią propozycję wieloprocesorowego systemu o bardzo wielu elementach przetwarzających równolegle dostarczane informacje; po drugie, nie wymagają programowania, tylko wykorzystują proces uczenia.

Pierwszy atut sieci, polegający na możliwości realizacji w nich postulatu „masowego równoległego przetwarzania" (massive parallel processing), wynika z faktu, że sieć neuronowa zbudowana jest z bardzo wielu (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy) równocześnie pracujących i wspólnie przetwarzających informacje elementów zwanych neuronami. Ich pierwowzorem są komórki nerwowe budujące mózg człowieka, ale w istocie elementy używane w technicznych sieciach neuronowych są skrajnie uproszczone i zawierają tylko podstawowe (nie do końca wiadomo, czy najważniejsze) właściwości swoich biologicznych pierwowzorów. Proszę zauważyć - skonfrontowani z trudnym zadaniem wybieramy sztuczną prostotę. a nie wierną rzeczywistości dokładność (opinie o programie)!

Sztuczne neurony są bardzo proste w swojej budowie i działaniu, w związku z czym łatwo jest je symulować za pomocą komputera, a specjalistyczne układy scalone (są już takie) mogą zawierać setki takich elementów w jednym „chipie” (segregator aktów prawnych). Z takich neuronów (czyli procesorów zawierających zarówno elementy pamięci, jak i pewne możliwości przetwarzania informacji) buduje się sieć, łącząc je ze sobą według pewnych prostych reguł. Przy wyborze sposobu połączeń i struktury sieci ponownie spotykamy maksymalne uproszczenia, gdyż generalnie w sieciach neuronowych wierność biologicznemu oryginałowi poświęca się na rzecz prostoty (promocja 3 w 1). Używane sieci najczęściej buduje się jako struktury złożone z pewnej liczby warstw neuronów, połączonych między sobą w sąsiednich warstwach na zasadzie „każdy z każdym”. Jest to biologicznie nieuzasadnione i bardzo daleko idące uproszczenie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami