Wykładziny z płytek ceramicznych

Wykładziny z płytek ceramicznych

Jeśli podłoże jest już stwardniałe i suche, to należy je zwilżyć na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem jasłrychu. Bezpośrednio przed tym należy nanieść na podłoże za pomocą szczotki warstwę drobnoziarnistej zaprawy cementowo-piaskowej (o stosunku 1:1) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli podłoże jest już pokryte jakąś warstwą (np. szczelną wyprawą cementowo-piaskową), to należy ją powlec środkiem poprawiającym przyczepność, np. roztworem dyspersyjnym żywicy syntetycznej. Nad dylatacjami podłoża, nad stykami montażowymi elementów płytowych itp. Należy w jastrychu wykonać odpowiednie dylatacje, przynajmniej pozorne, polegające na rozcięciu kielnią (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jastrychy związane z podłożem, wykorzystywane jako podłoga, cechowała powierzchnia pyląca, piaszcząca i wykruszająca się, co prowadziło do szybkiego zużycia lub całkowitego zniszczenia jastrychu w strefach intensywniej używanych. Wykładziny z płytek ceramicznych lub z płyt, układane na zaprawie, oddzielały się od podłoża razem z jego wierzchnią warstwą. Przy obu tych rodzajach wykładzin występowały rysy i załamania wzdłuż spoin i w miejscach, w których brak było przyczepności do podłoża. Szkody te wynikały często z niewłaściwego składu zaprawy jastrychowej, gdy jej wskaźnik wodno-cementowy był zbyt duży lub gdy nieodpowiednia była krzywa przesiewu kruszywa. Przyczyną szkód mogła być także zmienna lub zbyt mała grubość jastrychu (uprawnienia budowlane).

Skład zaprawy jastrychu ma decydujący wpływ na jego wytrzymałość, jak również na przyczepność do podłoża na całej powierzchni. Pewne znaczenie ma także grubość jastrychu. Jastrych związany z podłożem przenosi obciążenia zewnętrzne bezpośrednio na żelbetową płytę nośną stropu. Jeśli jednak brakuje przyczepności na niektórych obszarach lub na całości powierzchni, a pod jastrychem występują pustki, to przenoszenie obciążeń na podłoże następuje przez zginanie powłoki jastrychu.

Zgodnie z doświadczeniem jastrych o grubości co najmniej 3 cm jest w stanie bez uszkodzeń przenieść obciążenia występujące w budownictwie mieszkaniowym nawet wówczas, gdy lokalnie nie jest powiązany z podłożem. Przy większej grubości jastrychu można za jego pomocą wyrównać większe nierówności podłoża, dopuszczalne są więc większe tolerancje (program egzamin ustny).

Wytrzymałość jastrychu

Wytrzymałość jastrychu decyduje m.in. o jego przydatności do różnego rodzaju obciążeń. Jastrychy związane z podłożem, służące jako podkład wykładzin podłogowych, są mniej obciążone. W takich przypadkach wystarcza słupowa wytrzymałość na ściskanie powyżej 15 N/mm2. Jastrychy tego rodzaju, tworzące wierzchnią warstwę użytkową, są narażone na większe obciążenia punktowe i silniejsze zużycie. Ich wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 N/mm2 (opinie o programie).

O wielkości naprężeń ścinających w płaszczyźnie przyczepności decydują obok obciążeń przede wszystkim naprężenia własne powodowane przez różną odkształcalność ja- strychu i podłoża. Rosną one m.in. wraz z dążeniem do odkształcenia liniowego (skurcz, odkształcenia termiczne) oraz ze wzrostem współczynnika sprężystości jastrychu.

Na wytrzymałość, skurcz i współczynnik sprężystości wpływ mają: krzywa przesiewu kruszywa, współczynnik wodno-cementowy i ewentualnie dodatki. Przemyte kruszywo o wystarczająco wytrzymałych ziarnach wielkości do 8 mm i o ciągłej krzywej przesiewu leżącej w korzystnym (3) obszarze według DIN 1045 tworzy jastrych szczelnym uziarnieniu bez porów. Okrągły kształt ziaren poprawia urabialność (segregator aktów prawnych).

Ilość i wytrzymałość cementu mają wpływ na wytrzymałość, wodożądność i urabialność zaprawy. Ze wzrostem ilości cementu, a także wskaźnika wodno-cementowego, rośnie skurcz. Sama tylko większa zawartość środka wiążącego i pylastych części kruszywa powoduje większy skurcz jednostkowy jastrychu niż podłoża, które jest przy tym starsze i w chwili układania jastrychu część skurczu ma już za sobą. Dostateczną wytrzymałość osiąga się przy zawartości cementu 350 kg/m3 gotowej zaprawy (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !