Blog

Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 10
28.02.2023

Wykładziny z płytek ceramicznych

W artykule znajdziesz:

Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 11
Wykładziny z płytek ceramicznych

Jeśli podłoże jest już stwardniałe i suche, to należy je zwilżyć na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem jasłrychu. Bezpośrednio przed tym należy nanieść na podłoże za pomocą szczotki warstwę drobnoziarnistej zaprawy cementowo-piaskowej (o stosunku 1:1) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli podłoże jest już pokryte jakąś warstwą (np. szczelną wyprawą cementowo-piaskową), to należy ją powlec środkiem poprawiającym przyczepność, np. roztworem dyspersyjnym żywicy syntetycznej. Nad dylatacjami podłoża, nad stykami montażowymi elementów płytowych itp. Należy w jastrychu wykonać odpowiednie dylatacje, przynajmniej pozorne, polegające na rozcięciu kielnią (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jastrychy związane z podłożem, wykorzystywane jako podłoga, cechowała powierzchnia pyląca, piaszcząca i wykruszająca się, co prowadziło do szybkiego zużycia lub całkowitego zniszczenia jastrychu w strefach intensywniej używanych. Wykładziny z płytek ceramicznych lub z płyt, układane na zaprawie, oddzielały się od podłoża razem z jego wierzchnią warstwą. Przy obu tych rodzajach wykładzin występowały rysy i załamania wzdłuż spoin i w miejscach, w których brak było przyczepności do podłoża. Szkody te wynikały często z niewłaściwego składu zaprawy jastrychowej, gdy jej wskaźnik wodno-cementowy był zbyt duży lub gdy nieodpowiednia była krzywa przesiewu kruszywa. Przyczyną szkód mogła być także zmienna lub zbyt mała grubość jastrychu (uprawnienia budowlane).

Skład zaprawy jastrychu ma decydujący wpływ na jego wytrzymałość, jak również na przyczepność do podłoża na całej powierzchni. Pewne znaczenie ma także grubość jastrychu. Jastrych związany z podłożem przenosi obciążenia zewnętrzne bezpośrednio na żelbetową płytę nośną stropu. Jeśli jednak brakuje przyczepności na niektórych obszarach lub na całości powierzchni, a pod jastrychem występują pustki, to przenoszenie obciążeń na podłoże następuje przez zginanie powłoki jastrychu.

Zgodnie z doświadczeniem jastrych o grubości co najmniej 3 cm jest w stanie bez uszkodzeń przenieść obciążenia występujące w budownictwie mieszkaniowym nawet wówczas, gdy lokalnie nie jest powiązany z podłożem. Przy większej grubości jastrychu można za jego pomocą wyrównać większe nierówności podłoża, dopuszczalne są więc większe tolerancje (program egzamin ustny).

Wytrzymałość jastrychu

Wytrzymałość jastrychu decyduje m.in. o jego przydatności do różnego rodzaju obciążeń. Jastrychy związane z podłożem, służące jako podkład wykładzin podłogowych, są mniej obciążone. W takich przypadkach wystarcza słupowa wytrzymałość na ściskanie powyżej 15 N/mm2. Jastrychy tego rodzaju, tworzące wierzchnią warstwę użytkową, są narażone na większe obciążenia punktowe i silniejsze zużycie. Ich wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 N/mm2 (opinie o programie).

O wielkości naprężeń ścinających w płaszczyźnie przyczepności decydują obok obciążeń przede wszystkim naprężenia własne powodowane przez różną odkształcalność ja- strychu i podłoża. Rosną one m.in. wraz z dążeniem do odkształcenia liniowego (skurcz, odkształcenia termiczne) oraz ze wzrostem współczynnika sprężystości jastrychu.

Na wytrzymałość, skurcz i współczynnik sprężystości wpływ mają: krzywa przesiewu kruszywa, współczynnik wodno-cementowy i ewentualnie dodatki. Przemyte kruszywo o wystarczająco wytrzymałych ziarnach wielkości do 8 mm i o ciągłej krzywej przesiewu leżącej w korzystnym (3) obszarze według DIN 1045 tworzy jastrych szczelnym uziarnieniu bez porów. Okrągły kształt ziaren poprawia urabialność (segregator aktów prawnych).

Ilość i wytrzymałość cementu mają wpływ na wytrzymałość, wodożądność i urabialność zaprawy. Ze wzrostem ilości cementu, a także wskaźnika wodno-cementowego, rośnie skurcz. Sama tylko większa zawartość środka wiążącego i pylastych części kruszywa powoduje większy skurcz jednostkowy jastrychu niż podłoża, które jest przy tym starsze i w chwili układania jastrychu część skurczu ma już za sobą. Dostateczną wytrzymałość osiąga się przy zawartości cementu 350 kg/m3 gotowej zaprawy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 16 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 17 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 18
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 19
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 20 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 21 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 22
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 32 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 33 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 34
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 35
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 36 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 37 Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 38
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami