Blog

25.11.2022

Wykonanie natrysku

W artykule znajdziesz:

Wykonanie natrysku

Wykonanie natrysku jako powłok izolacyjnych można rozpocząć po zlikwidowaniu pęcherzy, usunięciu zmurszałych lub przegniłych fragmentów starego pokrycia i naprawieniu zniszczonych elementów blacharki dachowej, a w przypadku powłok nowych po ułożeniu jednej warstwy papy asfaltowej i wykonaniu obróbek blacharskich (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bezspoinowa powłoka składa się z trzech warstw. Wykonuje się ją w następujący sposób:

  1. natryskuje się warstwę gruntującą,
  2. natryskuje się warstwę nośną z jednoczesnym zbrojeniem jej ciętym włóknem szklanym,
  3. natryskuje się warstwę wierzchnią i posypuje ją posypką papową lub nanosi warstwę Alubitu.

Warstwę gruntującą wykonuje się przez jednokrotny natrysk emulsji asfaltowo-lateksowej. Warstwę nośną wykonuje się etapami przez dwukrotny (dla powłoki renowacyjnej) lub czterokrotny (dla powłoki nowej) natrysk emulsji i narzut włókna szklanego ciętego w krajarce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podczas natrysku końcówką należy wykonywać wolne, ale ciągłe ruchy koliste, gdyż zatrzymywanie końcówki w jednym położeniu powoduje powstawanie zgrubień. Odległość wylotów dysz od podłoża powinna wynosić 0,4 0,6 m; strumień rozpylanych materiałów powinien być skierowany pod kątem 30-40° (uprawnienia budowlane).

Warstwę wierzchnią wykonuje się przez natryśnięcie samej emulsji na uprzednio wykonane warstwy i posypanie jej przed wyschnięciem posypką papową. W przypadku stosowania na warstwę ochronną asfaltowej masy konserwacyjnej (Alubit), należy ją nakładać po wyschnięciu bezspoinowej powłoki emulsyjnej. Należy przestrzegać, aby każdą warstwę emulsji natryskiwać po upływie ok. 0,5 + 2 h po natryśnięciu poprzedniej (w tym czasie natryśnięta emulsja powinna zmienić barwę z brunatnej na czarną).

Prawidłowo wykonana powłoka

W celu zapewnienia ciągłości prac pokrywczych i wyeliminowania odczekiwania na koagulację emulsji powłokę pokrywczą najlepiej jest wykonać pasami szerokości ok. 1,5 m i długości równej długości dachu (program egzamin ustny).

Świeżo wykonane powłoki, zależnie od warunków atmosferycznych, przez 3-6 dni są stosunkowo miękkie i podatne na uszkodzenia mechaniczne; w tym okresie nie należy chodzić po pokryciu dachowym i układać na nim ciężkich przedmiotów, materiałów itp. Po upływie ok. 40-r60 min od chwili wykonania powłoki stają się odporne na działanie wody. Bezspoinowych powłok emulsyjnych nie można wykonywać podczas deszczu ani w okresie zimowym; temperatura otoczenia w czasie ich nakładania powinna wynosić min. +5°C.

Prawidłowo wykonana powłoka nie powinna wykazywać prześwitów włókna szklanego, szczelin, rozwarstwień i pęknięć, zacieków, wzdęć i pęcherzy oraz nie- równomierności naniesionej warstwy. Ewentualne usterki należy usunąć przez wycięcie nieprawidłowo wykonanego fragmentu powłoki i powtórzenie natrysku. Grubość powłoki powinna wynosić dla powłoki renowacyjnej nie mniej niż 2 mm, dla nowej nie mniej niż 3 mm (opinie o programie).

Powłoka z cyklolepu zbrojona matą szklaną o gramaturze 300 nosi nazwę laminatu z cyklolepu. Laminat wykonuje się w następujący sposób:

  1. podkładową warstwę papy, po starannym oczyszczeniu, powleka się cyklolepem, na którym przylepia się matę szklaną (segregator aktów prawnych),
  2. po odparowaniu rozpuszczalnika, przesyconą cyklolepem matę tepuje się twardym pędzlem lub wałkami malarskimi, aż do całkowitego przylepienia się oraz nasycenia maty szklanej,
  3. całkowicie wyschniętą powłokę należy zeszlifować (np. szkłem piankowym), usuwając wystające włókna szklane, a następnie nanieść dodatkową warstwę cyklolepu,
  4. dodatkowe zabezpieczenie powłoki, po jej całkowitym wyschnięciu, zapewnić można za pomocą alubitu.

Powłoki z tworzyw sztucznych stosuje się jako samodzielne pokrycie dachów żelbetowych zarówno monolitycznych, jak i z elementów prefabrykowanych. Powłoki stosuje się z żywicy poliestrowej lub epoksydowej oraz polichloroprenu z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami