Jakie warunki powinny spełniać miejsca i zbiorniki na odpady?

 

Jakie warunki powinny spełniać miejsca i zbiorniki na odpady?

Zasady gromadzenia odpadów stałych. Ciągły postęp i rozwój cywilizacyjny sprzyja procesowi urbanizacji. Dzięki niej coraz to nowe tereny i ich mieszkający nabierają charakteru miejskiego. Zatem tereny niezurbanizowane to po prostu zabudowane obszary wiejskie (uprawnienia budowlane). Gdzie powinny znajdować się miejsca na odpady stałe? Zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i niezurbanizowanych muszą być miejsca przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów stałych, uwzględniające możliwość ich segregacji. Oczywiście istnieją przepisy prawne, które regulują zasady ich zbierania. Przede wszystkim określone są miejsca, w których można je gromadzić, np. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ściankami, wyodrębnione pomieszczenia w budynku odpowiednio przystosowane, utwardzone place przeznaczone do ustawiania kontenerów z zamykanymi oraz nadziemnymi bądź podziemnymi otworami wrzutowymi (program egzamin ustny).
Jakie warunki powinny spełniać miejsca i zbiorniki na odpady?

 

Miejsca przeznaczone do gromadzenia takich odpadów powinny znajdować się jednocześnie w odpowiedniej odległości od okien i drzwi budynków, od granicy działki budowlanej, a także od placów zabaw i miejsc rekreacyjnych. Nie jest natomiast wymagane zachowanie odległości od granicy działki pod warunkiem, że osłony i pomieszczenia stykają się z podobnymi na sąsiedniej działce. Konieczne są za to utwardzone dojścia pomiędzy wejściami do pomieszczeń do gromadzenia odpadów umieszczonych w budynku, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek. Bardzo ważna jest także dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Na terenach niezurbanizowanych można stosować zbiorniki na odpady stałe, przystosowane do okresowego opróżniania (opinie o programie). Jednak muszą być one umieszczone w odległości co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków zamieszkałych oraz 3m od granicy z sąsiednią działką.Takie zbiorniki na odpady stałe powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno oraz szczelne przykrycie z zamykanym otworem wsypowym i bocznym przeznaczonym do usuwania odpadów. Również do tych zbiorników powinien być doprowadzony utwardzony dojazd.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !