Blog

24.07.2018

Jakie warunki powinny spełniać miejsca i zbiorniki na odpady?

Jakie warunki powinny spełniać miejsca i zbiorniki na odpady?

 

Jakie warunki powinny spełniać miejsca i zbiorniki na odpady?

Zasady gromadzenia odpadów stałych. Ciągły postęp i rozwój cywilizacyjny sprzyja procesowi urbanizacji. Dzięki niej coraz to nowe tereny i ich mieszkający nabierają charakteru miejskiego. Zatem tereny niezurbanizowane to po prostu zabudowane obszary wiejskie (uprawnienia budowlane). Gdzie powinny znajdować się miejsca na odpady stałe? Zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i niezurbanizowanych muszą być miejsca przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów stałych, uwzględniające możliwość ich segregacji. Oczywiście istnieją przepisy prawne, które regulują zasady ich zbierania. Przede wszystkim określone są miejsca, w których można je gromadzić, np. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ściankami, wyodrębnione pomieszczenia w budynku odpowiednio przystosowane, utwardzone place przeznaczone do ustawiania kontenerów z zamykanymi oraz nadziemnymi bądź podziemnymi otworami wrzutowymi (program egzamin ustny).
Jakie warunki powinny spełniać miejsca i zbiorniki na odpady?

 

Miejsca przeznaczone do gromadzenia takich odpadów powinny znajdować się jednocześnie w odpowiedniej odległości od okien i drzwi budynków, od granicy działki budowlanej, a także od placów zabaw i miejsc rekreacyjnych. Nie jest natomiast wymagane zachowanie odległości od granicy działki pod warunkiem, że osłony i pomieszczenia stykają się z podobnymi na sąsiedniej działce. Konieczne są za to utwardzone dojścia pomiędzy wejściami do pomieszczeń do gromadzenia odpadów umieszczonych w budynku, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek. Bardzo ważna jest także dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Na terenach niezurbanizowanych można stosować zbiorniki na odpady stałe, przystosowane do okresowego opróżniania (opinie o programie). Jednak muszą być one umieszczone w odległości co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków zamieszkałych oraz 3m od granicy z sąsiednią działką.Takie zbiorniki na odpady stałe powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno oraz szczelne przykrycie z zamykanym otworem wsypowym i bocznym przeznaczonym do usuwania odpadów. Również do tych zbiorników powinien być doprowadzony utwardzony dojazd.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami