Wykonanie odciążenia uprawnienia budowlane

Wykonanie odciążenia uprawnienia budowlane

Po podstemplowaniu nadproża i wykonaniu iniekcji, jeśli w nadprożu występują spękania lub rysy, wykuwa się nad nadprożem bruzdę w ścianie, najpierw z jednej strony, a po umocowaniu w niej belki odciążającej - z drugiej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodą układa się w obydwu końcach bruzdy, w miejscach podpór belki odciążającej, warstwę zaprawy cementowej grubości 2-3 cm, minimum marki 80. W celu zapewnienia pełnego odciążenia nadproża układa się między podporami, zarówno w przypadku belki stalowej, jak i belki żelbetowej, warstwę materiałów elastycznych grubości 2-3 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po ułożeniu belki stalowej lub żelbetowej prefabrykowanej i związaniu zaprawy na podporach należy wszystkie puste przestrzenie między belką a murem ściany wypełnić zaprawą cementową minimum marki 80 i po związaniu zaprawy belkę osiatkować oraz otynkować. W analogiczny sposób wykonuje się montaż belki odciążającej nadproże z drugiej strony ściany.

W przypadku wykonywania monolitycznych belek odciążających nadproża, po wykuciu bruzdy oraz jej oczyszczeniu i zmyciu wodą, układa się warstwę materiału elastycznego w środku bruzdy między podporami belki, następnie wkłada się jej szkielet zbrojeniowy i po zadeskowaniu betonuje się belkę, pozostawiając pustą przestrzeń grubości ok. 2 cm między górą bruzdy a powierzchnią betonu. Po związaniu betonu pustą przestrzeń dokładnie wypełnia się zaprawą cementową marki 80 i belkę tynkuje się (uprawnienia budowlane). W identyczny sposób wykonuje się belkę z drugiej strony ściany.

Przy występowaniu w uszkodzonym nadprożu rys i spękań naruszających jego wewnętrzną strukturę przeważnie zachodzi konieczność jego rozebrania i ponownego wymurowania, przy czym przy ponownym wykonaniu nadproża stosuje się dość często jego dodatkowe wzmocnienie. Przed przystąpieniem do rozbiórki uszkodzonego nadproża należy je odciążyć przez podstemplowanie stropów, przy czym na ogół zachodzi również konieczność dodatkowego podtrzymywania części ściany znajdującej się nad rozbieranym nadprożem. Przy przemurowywaniu nadproża należy stosować zaprawę cementową minimum marki 80 i cegłę pełną klasy 100 (program egzamin ustny).

Resztki zaprawy

Po odciążeniu nadproża przez podparcie należy podstemplować jego połowę, a pozostałą połowę rozebrać. Rozebraną połowę muruje się od nowa i po związaniu zaprawy stempluje, po czym usuwa się stemplowanie spod pierwszej połowy i rozbiera ją, a następnie ponownie muruje, łącząc ją dokładnie z uprzednio wykonaną połową nadproża (opinie o programie).

Przy przemurowywaniu nadproża z jednoczesnym jego wzmocnieniem belkami prefabrykowanymi typu L lub kształtownikami stalowymi przekroju teowym należy po jego rozebraniu oczyścić powierzchnie wsporcze z resztek zaprawy i gruzu. Po dokładnym zmoczeniu tych powierzchni układa się na warstwie zaprawy cementowej grubości 2 cm prefabrykowane belki żelbetowe typu L, wypełnia przestrzenie między nimi betonem, cegłami itp. a następnie muruje pozostałą część nadproża. Po związaniu stwardnieniu zaprawy w nadprożu należy je otynkować (segregator aktów prawnych).

Przy przemurowywaniu nadproża z użyciem stalowych kształtowników stosuje się niewielkie profile teowników lub kątowników. Przed rozebraniem nadproża należy je zadeskować i starannie podstemplować. Po oczyszczeniu i zmoczeniu powierzchni wsporczych i deskowania rozściela się na nich warstwę gęstej zaprawy cementowej grubości 2 cm, a na niej układa siatkę cięto-ciągnioną i stalowe kształtowniki tak, by znalazły się w pionowych spoinach między układanymi cegłami. Wykonane nadproże należy otynkować. W przypadku zastosowania do wzmocnień nadproża żelbetowej płytki układa się na deskowaniu, po wykonaniu wszystkich prac poprzedzających, zbrojenie płytki i betonuje betonem drobnoziarnistym klasy B 15, przy czym grubość płytki powinna wynosić 5-6 cm. Na świeżo wykonanej płytce muruje się z cegieł dalszą część nadproża (promocja 3 w 1).

Po związaniu i stwardnieniu betonu nadproże rozdeskowuje się i tynkuje.
Mocowanie ścian przy dylatacjach wykonuje się w zależności od warunków ich pracy: albo jako przesuwne, albo jako sztywne z zastosowaniem ściągów. W przypadku wychylania się ścian z pionu kotwi się je przeważnie do ścian do nich prostopadłych za pomocą stalowych ściągów jako kotwi punktowych lub kotwi ciągłych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !