Wykonawca i podwykonawca budowlany

 

 

Wykonawca i podwykonawca budowlany

Budowa domu jednorodzinnych na działkach indywidualnych inwestorów to zadanie, które najczęściej zlecane jest wyspecjalizowanym firmą, prowadzącym działalność jako osoba fizyczna lub spółka cywilna. Znacznie rzadziej tego rodzaju firmy mają formę spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (uprawnienia budowlane). Firmy zajmujące się robotami budowlanymi to wykonawcy, którzy do poszczególnych prac, wymagających np. specjalistycznych uprawnień, zatrudniają podwykonawców. Status prawny takiego przedsiębiorstwa jest bardzo ważny, dlatego inwestor planujący zlecenie prac firmie wykonawczej powinien zażądać od właściciela lub właścicieli dokumentu potwierdzającego prowadzenie legalnej działalności. W zależności od statusu prawnego dokument potwierdzający legalne prowadzenie działalności może mieć nieco inną postać: • osoba fizyczna lub spółka cywilna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, • spółka handlowa – wypis z rejestru handlowego prowadzonego przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby spółki (segregator aktów prawnych). W wypisie znajdują się informacje dotyczące kapitału zakładowego spółki, zakresu prowadzonej przez nią działalności oraz wszystkich osobach, które są upoważnione do reprezentowania jej interesów.

 

Wykonawca powinien mieć do dyspozycji nie tylko odpowiednio dużą ilość wykwalifikowanych pracowników, ale również zaplecze techniczne, przez które rozumie się wszystkie potrzebne narzędzia oraz specjalistyczny sprzęt. Dzięki temu będzie w stanie szybko i rzetelnie wykonywać powierzone mu prace. Niemniej ważną kwestią związaną z wyborem wykonawcy lub podwykonawcy są referencje. Zapewniają one firmie wiarygodność, a inwestorowi poczucie bezpieczeństwa i pewność, że zarówno pieniądze, jak i materiały nie będą zmarnowane, ale odpowiednio rozdysponowane. Przed podjęciem współpracy konieczne jest podpisanie umowy, ponieważ to właśnie ona w dużej mierze zabezpiecza interesy zarówno inwestora, jak i wykonawcy, czy innych osób, które wykonują prace na placu budowy (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !