Blog

21.06.2018

Wykonawca i podwykonawca budowlany

Wykonawca i podwykonawca budowlany

 

 

Wykonawca i podwykonawca budowlany

Budowa domu jednorodzinnych na działkach indywidualnych inwestorów to zadanie, które najczęściej zlecane jest wyspecjalizowanym firmą, prowadzącym działalność jako osoba fizyczna lub spółka cywilna. Znacznie rzadziej tego rodzaju firmy mają formę spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (uprawnienia budowlane). Firmy zajmujące się robotami budowlanymi to wykonawcy, którzy do poszczególnych prac, wymagających np. specjalistycznych uprawnień, zatrudniają podwykonawców. Status prawny takiego przedsiębiorstwa jest bardzo ważny, dlatego inwestor planujący zlecenie prac firmie wykonawczej powinien zażądać od właściciela lub właścicieli dokumentu potwierdzającego prowadzenie legalnej działalności. W zależności od statusu prawnego dokument potwierdzający legalne prowadzenie działalności może mieć nieco inną postać: • osoba fizyczna lub spółka cywilna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, • spółka handlowa – wypis z rejestru handlowego prowadzonego przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby spółki (segregator aktów prawnych). W wypisie znajdują się informacje dotyczące kapitału zakładowego spółki, zakresu prowadzonej przez nią działalności oraz wszystkich osobach, które są upoważnione do reprezentowania jej interesów.

 

Wykonawca powinien mieć do dyspozycji nie tylko odpowiednio dużą ilość wykwalifikowanych pracowników, ale również zaplecze techniczne, przez które rozumie się wszystkie potrzebne narzędzia oraz specjalistyczny sprzęt. Dzięki temu będzie w stanie szybko i rzetelnie wykonywać powierzone mu prace. Niemniej ważną kwestią związaną z wyborem wykonawcy lub podwykonawcy są referencje. Zapewniają one firmie wiarygodność, a inwestorowi poczucie bezpieczeństwa i pewność, że zarówno pieniądze, jak i materiały nie będą zmarnowane, ale odpowiednio rozdysponowane. Przed podjęciem współpracy konieczne jest podpisanie umowy, ponieważ to właśnie ona w dużej mierze zabezpiecza interesy zarówno inwestora, jak i wykonawcy, czy innych osób, które wykonują prace na placu budowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami