Blog

Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 10
21.06.2018

Wykonawca i podwykonawca budowlany

W artykule znajdziesz:

Wykonawca i podwykonawca budowlany

 

 

Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 11
Wykonawca i podwykonawca budowlany

Budowa domu jednorodzinnych na działkach indywidualnych inwestorów to zadanie, które najczęściej zlecane jest wyspecjalizowanym firmą, prowadzącym działalność jako osoba fizyczna lub spółka cywilna. Znacznie rzadziej tego rodzaju firmy mają formę spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (uprawnienia budowlane). Firmy zajmujące się robotami budowlanymi to wykonawcy, którzy do poszczególnych prac, wymagających np. specjalistycznych uprawnień, zatrudniają podwykonawców. Status prawny takiego przedsiębiorstwa jest bardzo ważny, dlatego inwestor planujący zlecenie prac firmie wykonawczej powinien zażądać od właściciela lub właścicieli dokumentu potwierdzającego prowadzenie legalnej działalności. W zależności od statusu prawnego dokument potwierdzający legalne prowadzenie działalności może mieć nieco inną postać: • osoba fizyczna lub spółka cywilna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, • spółka handlowa – wypis z rejestru handlowego prowadzonego przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby spółki (segregator aktów prawnych). W wypisie znajdują się informacje dotyczące kapitału zakładowego spółki, zakresu prowadzonej przez nią działalności oraz wszystkich osobach, które są upoważnione do reprezentowania jej interesów.

 

Wykonawca powinien mieć do dyspozycji nie tylko odpowiednio dużą ilość wykwalifikowanych pracowników, ale również zaplecze techniczne, przez które rozumie się wszystkie potrzebne narzędzia oraz specjalistyczny sprzęt. Dzięki temu będzie w stanie szybko i rzetelnie wykonywać powierzone mu prace. Niemniej ważną kwestią związaną z wyborem wykonawcy lub podwykonawcy są referencje. Zapewniają one firmie wiarygodność, a inwestorowi poczucie bezpieczeństwa i pewność, że zarówno pieniądze, jak i materiały nie będą zmarnowane, ale odpowiednio rozdysponowane. Przed podjęciem współpracy konieczne jest podpisanie umowy, ponieważ to właśnie ona w dużej mierze zabezpiecza interesy zarówno inwestora, jak i wykonawcy, czy innych osób, które wykonują prace na placu budowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 16 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 17 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 18
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 19
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 20 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 21 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 22
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 32 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 33 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 34
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 35
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 36 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 37 Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 38
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szybkość nasycania tektury zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami