Blog

03.02.2022

Wykonawstwo robót

Wykonawstwo robót
Wykonawstwo robót

Budowę grodzy w korycie rzeki należy wykonywać zgodnie z zasadami budownictwa wodnego, a mianowicie trzeba unikać gwałtownych zmian kierunku strug wodnych, stosować tamy kierujące prąd wody we właściwe miejsca przepływu, umacniać dno przeciw rozmyciu itp., a więc projektowanie i wykonawstwo robót musi być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli grodzą musi przetrwać okres przejścia wielkiej wody, to przewiduje się z zasady zatopienie jej oraz placu budowy na ten czas. Zatopienie takie pociąga za sobą konieczność usunięcia zapasów drewna i sprzętu maszynowego, które mogłyby ulec uszkodzeniu itp. Nie można dopuszczać do zatopienia placu budowy przez zwykły przelew wody przez grodzę, gdyż mogłoby to doprowadzić w dużej mierze do zniszczenia jej. Aby tego uniknąć należy przewidzieć w konstrukcji grodzy śluzy wlotowe z zaworami, które otwiera się, gdy trzeba wprowadzić wodę na chroniony plac budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Śluzy te stanowią często słabe miejsce grodzy i wobec tego należy je bardzo starannie zaprojektować, zwracając szczególną uwagę na zapobieżenie filtracji wzdłuż boków śluzy, gdy śluza jest zamknięta, i na niebezpieczeństwo podmycia jej po otwarciu.

Może najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest wbudowanie w grodzy rur metalowych odpowiedniej średnicy i zamykanych zaworami. Rury takie wyprowadza się o 2 m na zewnątrz grodzy, aby oddalić dopływowy prąd wody od zbocza grodzy; od wewnątrz w sąsiedztwie wylotu rury należy dna. Należy tak projektować dopływ wody, aby można było zatopić cały plac budowy w ciągu ok. 12 godzin (uprawnienia budowlane). Urządzenia wlotowe wbudowuje się w odgórnej części grodzy, aby móc ją lepiej zatopić i nie wytwarzać różnicy poziomów wody przy koronie grodzy. Przy zatapianiu można użyć pomp służących do odwodnienia placu wykonać umocnienie z narzutu kamiennego.

Pompa odśrodkowa

Wobec dość skomplikowanych nieraz warunków przepływu niejednokrotnie z powodzeniem były stosowane badania na modelach. Modele te były wykonywane w skali 1 : 100 lub nawet mniejszej; wyjaśniały one dobrze spodziewany kierunek strug wodnych, powstających wirów i niebezpieczeństwo rozmycia budowy (program egzamin ustny). Pompa odśrodkowa np. 0 30 cm może przerzucić ok. 20 m3 wody na minutę, a więc może być bardzo skutecznym sprzętem pomocniczym. Gdy rzeka wykazuje szybkie przybory i spadki wody, trzeba mieć dostateczne zaopatrzenie w pompy, żeby również szybko móc wypompować wodę zebraną wewnątrz grodzy i uniknąć w ten sposób dużego parcia wody od wewnątrz, gdy woda w rzece opadnie (opinie o programie).

Gdy przepływ wody w rzece jest stosunkowo mały, a spadek jej jest dość duży - co jest zjawiskiem zwykłym w górnym biegu rzek - wówczas można w ogóle zamknąć grodzą przepływ wody w korycie naturalnym i skierować rzekę okrężnie korytem tymczasowym (segregator aktów prawnych). Po uwolnieniu się od wody w ten sposób można prowadzić zamierzoną budowę w warunkach zwykłych. Mogą być dwa zasadnicze rozwiązania:

  • grodzą spiętrza wodę i odprowadza się wówczas cały przepływ wody tymczasowym korytem a-a na stoku doliny lub w razie spadzistego stoku za pomocą sztolni przebitej w sposób tunelowy w zboczu sąsiednich gór lub wzgórzy lub
  • grodzą spiętrza wodę i odprowadza się cały przepływ wody sztucznym korytem wzniesionym ponad poziomem budowy.

Grodze wykonuje się z różnych materiałów i różnego typu; poniżej rozpatrzymy kolejno różne ich rodzaje. Na ogół uważa się, że grodzą spełnia należycie swe zadanie, gdy trzyma się dobrze pod naporem wody i działaniem ruchów filtracyjnych, nie doprowadza do zjawisk kurzawkowych z rozluźnianiem się piasków, nie dopuszcza większego przenikania wody niż ustawione na miejscu pompy mogą odciągnąć i umożliwia wykonanie zamierzonych robót po usunięciu wody z terenu (promocja 3 w 1). Zazwyczaj jednym z głównych warunków powodzenia przy wykonaniu robót jest sprawność wykonania i nie przewlekanie ich, a więc musi być zwrócona szczególna uwaga na przygotowanie dokładne robót pod względem organizacji i na szybkość wykonania.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami