Wykonywanie robót drogowych i mostowych


Wykonywanie robót drogowych i mostowych
Wykonywanie robót drogowych i mostowych

Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych definiuje przepisy i zalecenia, których przestrzeganie jest niezbędne w kontekście zachowania bezpieczeństwa w tychże pracach.

 

Podstawowe zagadnienia wchodzące w skład regulacji ustawodawcy

 

1. Przepisy dotyczące baz, wytwórni, obszarów budowlanych, a także odkrywkowych kopalni kruszyw określają wszystkie zagadnienia BHP dotyczące tychże jednostek gospodarczych. Wśród nich dominującą rolę odgrywają zasady stosowania ogrodzeń, prowadzenia ciągów komunikacyjnych, a także przejść w miejscach niebezpiecznych, tablic informacyjnych i zabezpieczeń odkrytych stanowisk pracy.

 

2. Przepisy obejmujące prace wykonywane maszynami i urządzeniami to zagadnienia związane przede wszystkim z oznaczeniem miejsc niebezpiecznych, odpowiedniego zabezpieczenia maszyn (również o charakterze przeciwporażeniowym), a także oświetlenia, zasad konserwacji i pracy zgodnej ze specjalizacją techniczną sprzętu.

 

3. Przepisy dotyczące prowadzenia robót ziemnych to z kolei zagadnienia obejmujące w głównej mierze ubijanie (zagęszczanie) terenu, a także ścinkę drzew (również o charakterze pomocniczym). Ujęte w tym rozdziale regulacje dotyczą przede wszystkim konieczności zachowania odpowiednich odległości, zaniechania jakichkolwiek innych prac (np. podczas walcowania terenu) i zabezpieczenia otoczenia przed podczas ścinki drzew.

 

4. Zalecenia dotyczące robót drogowych to kolejny rozdział w rozporządzeniu. Umieszczono w nim przepisy dotyczące przede wszystkim prac z walcem, betonowania (zwłaszcza w kontekście prawidłowego użycia betoniarki) a także innych, specjalistycznych prac związanych z budową nawierzchni asfaltowej i bitumicznej.

 

Oczywiście zagadnienia ujęte w rozporządzeniu są znacznie bardziej złożone, niemniej wybraliśmy te podstawowe, w celu krótkiego naświetlenia najważniejszych elementów składowych dokumentu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !