Uprawnienia budowlane – specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane w różnej specjalności

pozwalają na projektowanie lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu (program na komputer). W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie kubatura obiektu nie może przekroczyć 1000 m3 w zabudowie zagrodowej bądź na terenie zabudowy zagrodowej. Wówczas możliwe jest kierowania robotami budowlanymi lub projektowanie wyłącznie w odniesieniu do architektury takich obiektów (program na telefon).

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi są najczęściej wybierane przez kandydatów. Dotyczą one konstrukcji oraz architektury obiektu (opinie o programie). W zależności od wybranego zakresu inżynier budownictwa może kierować robotami budowlanymi, projektować lub projektować i kierować robotami budowlanymi. Uprawnienia te dają największe możliwości w zakresie kariery zawodowej inżyniera budownictwa (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, ale w ograniczonym zakresie, dotyczą wyłącznie konstrukcji obiektów o kubaturze nieprzekraczającej 1000m3, posadowionych na głębokości maksymalnie 3m poniżej poziomu terenu i na stabilnym gruncie, o rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6m i wysięgu wsporników do 2m (promocja 3 w 1).

Obiekt musi mieć wysokość nieprzekraczającą 12 m nad poziomem terenu. Nie może mieć więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, a wysokość każdej kondygnacji nie może przekraczać 4,8 m. Co ważne, obiekt nie może zawierać elementów, które są wstępnie sprężane na terenie budowy. Ostatnim zastrzeżeniem jest to, że obiekt nie może wymagać uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej. Jak więc widać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie nie dają możliwości sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na wielu obiektach budowlanych (program egzamin ustny). W przypadku, gdy dany obiekt nie spełnia wymienionych założeń, konieczne jest zatrudnienie do jego projektowanie lub budowy inżyniera, który posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !