Blog

Dane orientacyjne zdjęcie nr 10
28.04.2019

Uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Dane orientacyjne zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane w różnej specjalności

pozwalają na projektowanie lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu (program na komputer). W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie kubatura obiektu nie może przekroczyć 1000 m3 w zabudowie zagrodowej bądź na terenie zabudowy zagrodowej. Wówczas możliwe jest kierowania robotami budowlanymi lub projektowanie wyłącznie w odniesieniu do architektury takich obiektów (program na telefon).

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi są najczęściej wybierane przez kandydatów. Dotyczą one konstrukcji oraz architektury obiektu (opinie o programie). W zależności od wybranego zakresu inżynier budownictwa może kierować robotami budowlanymi, projektować lub projektować i kierować robotami budowlanymi. Uprawnienia te dają największe możliwości w zakresie kariery zawodowej inżyniera budownictwa (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, ale w ograniczonym zakresie, dotyczą wyłącznie konstrukcji obiektów o kubaturze nieprzekraczającej 1000m3, posadowionych na głębokości maksymalnie 3m poniżej poziomu terenu i na stabilnym gruncie, o rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6m i wysięgu wsporników do 2m (promocja 3 w 1).

Obiekt musi mieć wysokość nieprzekraczającą 12 m nad poziomem terenu. Nie może mieć więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, a wysokość każdej kondygnacji nie może przekraczać 4,8 m. Co ważne, obiekt nie może zawierać elementów, które są wstępnie sprężane na terenie budowy. Ostatnim zastrzeżeniem jest to, że obiekt nie może wymagać uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej. Jak więc widać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie nie dają możliwości sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na wielu obiektach budowlanych (program egzamin ustny). W przypadku, gdy dany obiekt nie spełnia wymienionych założeń, konieczne jest zatrudnienie do jego projektowanie lub budowy inżyniera, który posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Dane orientacyjne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Dane orientacyjne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Dane orientacyjne zdjęcie nr 16 Dane orientacyjne zdjęcie nr 17 Dane orientacyjne zdjęcie nr 18
Dane orientacyjne zdjęcie nr 19
Dane orientacyjne zdjęcie nr 20 Dane orientacyjne zdjęcie nr 21 Dane orientacyjne zdjęcie nr 22
Dane orientacyjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dane orientacyjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dane orientacyjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dane orientacyjne zdjęcie nr 32 Dane orientacyjne zdjęcie nr 33 Dane orientacyjne zdjęcie nr 34
Dane orientacyjne zdjęcie nr 35
Dane orientacyjne zdjęcie nr 36 Dane orientacyjne zdjęcie nr 37 Dane orientacyjne zdjęcie nr 38
Dane orientacyjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dane orientacyjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dane orientacyjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami