Produkcja ręczna

Produkcja ręczna

Produkcja ta może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Aczkolwiek produkcja ręczna jest mniej wydajna i bardziej kłopotliwa od mechanicznej, to jednak w budownictwie wiejskim w ośrodkach odległych od większych „zagłębi budowlanych’4 bywa ona dziś jeszcze w większości przypadków stosowana (program uprawnienia budowlane na komputer).
Państwowe Gospodarstwa Rolne i spółdzielnie produkcyjne mogą wykorzystać tworzywa cementowo-gliniane dla celów budownictwa sposobem gospodarczym. Po krótkim instruktażu załogi oraz przydzieleniu drobnego sprzętu w postaci form można uzyskać dobre wyniki.

Podstawowe warunki produkcji elementów i zapraw na placu
W innych warunkach budowy znajduje się zwykła zagroda chłopska z zabudowaniami inwentarskimi, w innych osiedle PGR, a jeszcze w innych duże osiedle miejskie. Tym niemniej dla każdego z nich podstawowym warunkiem uruchomienia produkcji wyrobów z mieszanin cementowo-glinianych jest odpowiednia jakość gliny na miejscu budowy. Dlatego też przed zdecydowaniem się na produkcję wyrobów z miejscowego surowca należy zbadać glinę pod względem przydatności dla wyrobów cementowo-glinianych, a zwłaszcza szkodliwych domieszek organicznych oraz związków żelaza i soli.
Metody i sposób przeprowadzania badań zostały omówione w rozdziałach poprzednich (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Drugim ważnym czynnikiem niezależnie od warunków^ i wielkości budowy jest posiadanie na miejscu wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości. Przy analizie wody należy przyjąć za zasadę, że woda nadająca się do picia jest również przydatna do produkcji tworzyw cementowo-glinianych.

Dalej trzeba wyszukać możliwie najbliżej miejsca budowy odpowiedni piasek kopalniany czy rzeczny również bez szkodliwych domieszek, tj. związków żelaza, soli i cząstek humusu, czyli wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (uprawnienia budowlane).
Dopiero po sprawdzeniu na miejscu tych podstawowych warunków dla produkcji mieszanek cementowo-glinianych przystępujemy do jej organizacji.

Ręczna produkcja zapraw

Podstawowe założenia organizacyjne mniejszego lub większego zakładu produkcji zależą od wielu dodatkowych, poza wyżej wymienionymi, czynników, jak wielkość produkcji, odległość podstawowych surowców, czas wykonania budowy itp. Zagadnienia te zostaną szczegółowo omówione w rozdziale następnym (program egzamin ustny). Na razie zajmiemy się sposobem i organizacją samej produkcji zapraw i elementów budowlanych z tworzywa cementowo-glinianego.
Przy robotach mniejszych, jak np. budowa pojedynczych zagród chłopskich lub jednorodzinnych domków, głównie parterowych i mało obciążonych, przeważnie zaprawę przygotowuje się jeszcze ręcznie zarówno do robót murowych, jak i do tynków (opinie o programie).

Częstokroć bowiem w budownictwie wiejskim i niskokondygnacjowym miejskim, zwłaszcza na terenach odległych od istniejących wsi i osad, trudno jest o zainstalowanie mieszarki lub betoniarki ze względu na brak źródła siły, tj. energii elektrycznej. Zainstalowanie zaś mieszarki o napędzie spalinowym jest trudniejsze i bardziej kłopotliwe, a zawsze droższe w porównaniu z mieszarką napędzie elektrycznym, która jest tania w użytkowaniu i nie wymaga wykwalifikowanego mechanika, co jest nieodzowne przy silniku spalinowym. Poza tym na małej budowie przy jednym lub dwóch budynkach zastosowanie silnika w naszych warunkach jest jeszcze droższe w porównaniu z robocizną ręczną.

Przed przystąpieniem do produkcji zapraw trzeba mieć przygotowaną w odpowiednio urządzonym dole zawiesinę gliny (segregator aktów prawnych). Sposób przygotowania zawiesiny został już szczegółowo.
Przygotowanie ręczne zapraw cementowo-glinianych odbywa się w sposób opisany już częściowo. W tym miejscu omówimy niektóre szczegóły odnoszące się do przygotowania organizacji robót.

W przypadku gdy w dole została przygotowana i zmagazynowana ilość zawiesiny wystarczająca do wykonania wszystkich robót na danym placu budowy, wówczas można dla przygotowania zapraw wykorzystać skrzynię, w której odbywało się przygotowanie zawiesiny glinianej. Przed użytkowaniem należy skrzynię dokładnie oczyścić z resztek zawiesiny glinianej i spłukać wodą (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !