Blog

23.01.2020

Wykorzystywanie czynnika grzejnego

Wykorzystywanie czynnika grzejnego

Wykorzystywanie czynnika grzejnego

Zależnie od sposobu wykorzystania czynnika grzejnego (wody, pary) rozróżniamy następujące systemy centralnego ogrzewania:
a) ogrzewanie bezpośrednie wodą o niskiej temperaturze do + 95°C, grawitacyjne i pompowe;
b) ogrzewanie bezpośrednie wodą o wysokiej temperaturze (ponad 100°C);
c) ogrzewanie pośrednie (dwustopniowe) wodo wodne i parowodne;
d) ogrzewanie bezpośrednie parą niskiego i wysokiego ciśnienia;
e) ogrzewanie pośrednie parowo lub wodno-powietrzne;
f) ogrzewanie przez promieniowanie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozróżniamy dwa zasadnicze układy sieci centralnego ogrzewania wewnątrz budynku, a mianowicie: układ sieci z rozdziałem dolnym i układ sieci z rozdziałem górnym. Obydwa wyżej wymienione układy stosowane są zarówno w instalacjach ogrzewania wodnego, jak i parowego. Charakterystyczną cechą układu z rozdziałem górnym jest to, że woda, czy para doprowadzana jest głównym pionem wznośnym do najwyższej kondygnacji lub do poddasza i stamtąd przewodami poziomymi rozprowadzana jest za pośrednictwem przewodów zasilających (pionów i gałązek) do odbiorników ciepła, tj. do grzejników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

układzie sieci z rozdziałem dolnym wodę czy parę doprowadza się do pionów przewodami poziomymi (poziomami) umieszczonymi na najniższej kondygnacji (najczęściej w suterenie); z pionów zaś woda czy para gałązkami dopływa do grzejników. Po oddaniu ciepła, oziębiona woda czy skroplona w grzejnikach para przewodami powrotnymi, inaczej kondensacyjnymi, odpływa do źródła ciepła - do kotła. Poziome przewody centralnego ogrzewania w suterenie (rozdział dolny) lub na poddaszu (rozdział górny) prowadzone są po wierzchu, jednak są izolowane w celu zabezpieczenia przed stratami ciepła. Przewody pionowe (piony) prowadzi się przeważnie w bruzdach ściennych bez izolacji.

Przewody ułożone na ścianach zamocowane są hakami lub uchwytami.

Ogrzewanie parowe

Niezależnie od rodzaju czynnika grzejnego, a więc zarówno instalacje ogrzewania wodnego jak i ogrzewania parowego, mogą być zasilane bezpośrednio z kotłowni znajdującej się w budynku lub z kotłowni odległej od budynku ogrzewanego, z kotłowni centralnej, osiedlowej czy też elektrociepłowni (uprawnienia budowlane).
Centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni osiedlowej lub z elektrociepłowni nazywamy centralnym ogrzewaniem zdalaczynnym, przewody doprowadzające czynnik grzejny (parę lub wodę) z kotłowni do budynku nazywamy przewodami zdalaczynnymi, a kanały podziemne, w których układa się te przewody, kanałami zdalaczynnymi. Długość kanałów zda- laczynnych jest bardzo różna; w miejskich urządzeniach cieplnych długość kanałów dochodzi do kilkunastu, a nawet więcej kilometrów. Kotłownie, centralne ciepłownie czy elektrociepłownie, będące źródłem ciepła dla zespołu budynków, osiedla, dzielnicy czy całego miasta, zastępują wiele kotłowni małych.

Kotłownie o dużym zasięgu mają niezaprzeczalną przewagę nad kotłowniami małymi zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym i zdrowotnym (program egzamin ustny).
W porównaniu z kołtownią małą kotłownia duża ma następujące zalety:
a) większą sprawność i lepsze wykorzystanie dużych kotłów, w które jest wyposażona,
b) możność spalania gorszych gatunków paliwa,
c) oszczędność kotłów i sprzętu niezbędnego do obsługi kotłowni,
d) mniejszy personel konieczny do obsługi i nadzoru,
e) oszczędność na kosztach konserwacji i remontów (opinie o programie),
f) polepszenie warunków zdrowotnych mieszkańców wskutek możności budowania kotłowni, ciepłowni czy elektrociepłowni, poza granicami miasta, co zmniejsza zadymienie miasta i zanieczyszczenie transportem opału (segregator aktów prawnych).

Ogrzewanie wodą o niskiej temperaturze, grawitacyjne i pompowe. Najczęściej spotykanym systemem centralnego ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym jest ogrzewanie wodne o niskiej temperaturze (do + 95°C). Znając główne elementy i układ sieci centralnego ogrzewania można przystąpić do omówienia zasady jego działania. Cały zład, tj. kocioł, przewody i grzejniki, napełniony jest wodą. Woda nagrzana w kotle do odpowiedniej (zależnie od temperatury zewnętrznej) temperatury przechodzi do pionów zasilających, do grzejników i dalej do najwyżej położonego naczynia wzbiorczego. W grzejnikach woda gorąca oddaje swoje ciepło pomieszczeniu i ochłodzona wraca z powrotem do kotła, w którym znów się nagrzewa itd (promocja 3 w 1).

W ogrzewaniu wodnym grawitacyjnym krążenie wody odbywa się w sposób naturalny (grawitacyjnie) dzięki temu, że woda gorąca, jako lżejsza unosi się pionami zasilającymi do góry, a po ochłodzeniu w grzejnikach jako cięższa spływa pionami powrotnymi w dół do niżej położonego kotła.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami