Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

 

Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

Wszystkie zasady związane z kwalifikacją wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych znajdują się w rozporządzeniu z 6 maja 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). W rozporządzeniu znajdują się zarówno kierunki studiów, które są odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności, ale również wykaz zawodów związanych z budownictwem i wszystkie specjalizacje, jakie wyodrębnione są w poszczególnych specjalnościach (program na telefon).

Ponadto w dokumencie określono sposób dokumentowania oraz weryfikacji wykształcenia posiadanego przez kandydata na uprawnienia budowlane, w tym również sposób kwalifikacji tego wykształcenia.
W załączniku nr 2 do rozporządzenia znajduje się spis kierunków studiów odpowiednich oraz pokrewnych dla danej specjalności. Stwierdzenie zgodności następuje wtedy, gdy nazwa ukończonego kierunku studiów jest zgodna z nazwą kierunku wymienioną w rozporządzeniu (program egzamin ustny).

Jeśli jest inaczej, to pod uwagę brany jest suplement do dyplomu lub zaświadczenie o przebiegu studiów. Z dokumentów tych musi wynikać, że przynajmniej 1/3 programu studiów bądź liczby godzin dotyczyła zajęć, które kształtują wiedzę oraz umiejętności związane z zakresem kierunku studiów. Wykształcenie uzyskane za granicą podlega kwalifikacji indywidualnej, która określa czy jest ono odpowiednie czy pokrewne dla wybranej przez kandydata specjalności na podstawie programu kształcenia (opinie o programie).

Określone zawody


Oprócz kierunków studiów w rozporządzeniu określone są także zawody, które pozwalają na zyskanie określonych specjalności uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Dokładny wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kwalifikacja przebiega tak samo jak w przypadku studiów, co oznacza, że nazwa zawodu musi odpowiadać nazwie wskazanej w w/w załączniku (promocja 3  w 1). Oczywiście należy pamiętać, że wykształcenie to jeszcze nie wszystko, ponieważ do uzyskania uprawnień budowlanych niezbędna jest jeszcze praktyka zawodowa.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !