Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

 

Wykształcenie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

Wszystkie zasady związane z kwalifikacją wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych znajdują się w rozporządzeniu z 6 maja 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). W rozporządzeniu znajdują się zarówno kierunki studiów, które są odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności, ale również wykaz zawodów związanych z budownictwem i wszystkie specjalizacje, jakie wyodrębnione są w poszczególnych specjalnościach (program na telefon).

Ponadto w dokumencie określono sposób dokumentowania oraz weryfikacji wykształcenia posiadanego przez kandydata na uprawnienia budowlane, w tym również sposób kwalifikacji tego wykształcenia.
W załączniku nr 2 do rozporządzenia znajduje się spis kierunków studiów odpowiednich oraz pokrewnych dla danej specjalności. Stwierdzenie zgodności następuje wtedy, gdy nazwa ukończonego kierunku studiów jest zgodna z nazwą kierunku wymienioną w rozporządzeniu (program egzamin ustny).

Jeśli jest inaczej, to pod uwagę brany jest suplement do dyplomu lub zaświadczenie o przebiegu studiów. Z dokumentów tych musi wynikać, że przynajmniej 1/3 programu studiów bądź liczby godzin dotyczyła zajęć, które kształtują wiedzę oraz umiejętności związane z zakresem kierunku studiów. Wykształcenie uzyskane za granicą podlega kwalifikacji indywidualnej, która określa czy jest ono odpowiednie czy pokrewne dla wybranej przez kandydata specjalności na podstawie programu kształcenia (opinie o programie).

Określone zawody


Oprócz kierunków studiów w rozporządzeniu określone są także zawody, które pozwalają na zyskanie określonych specjalności uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Dokładny wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kwalifikacja przebiega tak samo jak w przypadku studiów, co oznacza, że nazwa zawodu musi odpowiadać nazwie wskazanej w w/w załączniku (promocja 3  w 1). Oczywiście należy pamiętać, że wykształcenie to jeszcze nie wszystko, ponieważ do uzyskania uprawnień budowlanych niezbędna jest jeszcze praktyka zawodowa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !