Najnowsze nowoczesne urządzenia w ochronie przeciwpożarowej

Odpowiednie zabezpieczenie budynku pod względem przeciwpożarowym jest bezwzględnie niezwykle istotnym zagadnieniem, ponieważ od niego w ogromnej mierze zależy nie tylko bezpieczeństwo jego mieszkańców, ale także wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń dla pracy służb w razie wystąpienia pożaru. Jednym z ważnych aspektów bezpieczeństwa jest nowoczesna instalacja elektryczna, wyposażona w czujniki i bezpieczniki, miedzy innymi w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, które w znacznym stopniu zapewniają takie warunki, jak ochrona przed powstaniem pożaru oraz możliwość pracy służb gaśniczych.

Reklama: Program do nauki na uprawnienia budowlane znajdziesz w prezentowanym przez nas pakiecie. Możesz zakupić program w w wersji stacjonarnej oraz mobilnej. Z naszym programem przygotujesz się do egzaminu pisemnego oraz ustnego na uprawnienia budowlane. 

Czym są przeciwpożarowe wyłączniki prądu?

Są to urządzenia odcinające dopływ energii elektrycznej do instalacji znajdującej się w obiekcie budowlanym, które uniemożliwiają zasilanie wszystkich obwodów, z wyjątkiem potrzebnych do uruchomienia urządzeń gaśniczych. Tak skonstruowana instalacja daje gwarancję, że jest utrzymana ochrona przed powstaniem pożaru w budynku, a jednocześnie nie blokuje działań ratunkowych. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu są obowiązkowym wyposażeniem budynków o kubaturze powyżej tysiąca metrów sześciennych, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Jakie warunki powinna spełniać instalacja przeciwpożarowych wyłączników energii elektrycznej?

Przepisy prawa budowlanego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego ściśle określają, gdzie powinny być umieszczone takie wyłączniki oraz w jaki sposób mają działać i być wykorzystywane. Te urządzenia muszą znajdować się w głównego wejścia lub złącza i być odpowiednio oznakowane, aby służby pożarnicze i zarządcy budynku miały łatwy do nich dostęp. Odcięcie prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego włączania się innych źródeł energii, w tym agregatów prądotwórczych, aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia. W momencie odcięcia prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym może jedynie uruchamiać się oświetlenie awaryjne, jeśli w budynku jest zainstalowany tego typu system.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami