Blog

17.04.2019

Wymagania wobec budynków wielorodzinnych

Wymagania wobec budynków wielorodzinnych

W ostatnich latach, w dużych miastach można zaobserwować dynamiczny wzrost budowania budynków wielorodzinnych, głównie bloków mieszkaniowych. Inwestycje takie obłożone są wieloma wymaganiami, którym deweloper musi sprostać. Nie wystarczy jedynie postawić obiekt mieszkalny i wystawić lokale na sprzedaż. Inwestor musi zadbać o podstawowe potrzeby mieszkańców (program na komputer). Jedną z nich są samochody osobowe, a dokładnie miejsca postojowe, które zapewnią lokatorom możliwość swobodnego parkowania (program na telefon).

Wymagania dotyczące budynków

Zagospodarowanie działki. Na każdym inwestorze ciąży obowiązek zagospodarowania działki zgodnie do potrzeb, jaki determinuje jej charakter. Jeżeli chodzi o budynek mieszkalny wielorodzinny jest to m.in. zapewnienie placu zabaw dla dzieci, ale nade wszystko wygospodarowanie przestrzeni, na której zostaną wyznaczone miejsca postojowe (opinie).

Szczegóły dotyczące miejsc parkingowych

Konieczność wyznaczenia miejsc postojowych wynika z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym działek budowlanych według ich zapotrzebowania (promocja 3 w 1). Ustawa nie ustala konkretnej ilości miejsc parkingowych, jakie powinien utworzyć deweloper. W przepisach znajduje się zapis, że każdy budynek mieszkalny wielorodzinny musi w otoczeniu posiadać miejsca postojowe, tym również strefy parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ilość tych miejsc nie jest skonkretyzowana. Ustala je właściwa władza miejscowa (segregator).

Wymogi dotyczące wyznaczenia miejsc postojowych mogą się różnić od siebie, w zależności od konkretnej przestrzeni. Odmienności te mogą być odczuwalne już na poziomie dzielnicowym w obrębie tego samego miasta. Analizując trendy panujące na rynku deweloperskim, można zauważyć pewną pojawiającą się tendencję (program egzamin ustny). Zazwyczaj bowiem miejsca parkingowe w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyznaczane są w stosunku 120 miejsc postojowych przypadających na 100 lokali mieszkalnych. Jeśli władze miastowe nie ustanowiły zapisu o ilości miejsc postojowych w planach zagospodarowania przestrzennego danego regionu, deweloper musi sam podjąć decyzję o planowanej ilości, którą przedstawi we wniosku o pozwolenie na budowę https://uprawnienia-budowlane.pl/. Władze orzekną czy będzie to wystarczająca ilość.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami