Wymiarowanie elementów zbiorników

Wymiarowanie elementów zbiorników

Konstrukcję zbiornika można podzielić na trzy zasadnicze elementy: przekrycie, ściany boczne oraz konstrukcję denną. W tej kolejności omówimy ich wymiarowanie oraz podamy ogólne uwagi dotyczące ich zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer).
Obliczenie zbrojenia w takich przekryciach jak: płyty kołowe, kopuły obrotowe, stropy płytowo-żebrowe lub grzybkowe, gdy poza - przekazaniem pionowych obciążeń na ściany boczne nie biorą one innego udziału w pracy zbiornika - nie różni się od typowych obliczeń tych konstrukcji.

W przypadku natomiast monolitycznego połączenia tych przekryć ze ścianami zbiornika (co najczęściej spotyka się przy przekryciach płytowych kołowych i kopułowych) obliczenie zbrojenia należy przeprowadzić zgodnie z przebiegiem otrzymanych sił wewnętrznych i momentów. Przy wyznaczaniu grubości płyt kołowych i stropów płytowo-żebrowych stosowanych jako przekrycia zbiorników podziemnych należy liczyć się z ekonomicznym procentem zbrojenia przekrojów, uważając jednak grubość 9 cm za minimalną. Dla stropów grzybkowych (zazwyczaj o wiele silniej obciążonych) jako minimalną grubość należy przyjmować 15 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Naprężeń ściskających w kopułach na ogół nie sprawdza się, gdyż są one bardzo niewielkie, należy tu sprawdzić jedynie naprężenia krytyczne na wyboczenie, w strefie ściskających osiowych sił południkowych. Można się w tym przypadku oprzeć na skorygowanym przez Bacha wzorze na naprężenie krytyczne (zniszczeniowe) w betonie.
Wartości są tym dokładniejsze im obciążenie zewnętrzne jest bardziej zbliżone do ciągłego równomiernie rozłożonego na poziomym rzucie powłoki kopuły. Sprawdzenie naprężeń na wyboczenie jest szczególnie ważne przy dużych obciążeniach zewnętrznych (np. dno zbiornika typu Intze).

Zbrojenie umieszczono w strefie naprężeń ściskających powłoki odgrywa również rolę zbrojenia montażowego i przeciwskurczowego. Z tych względów przyjmuje się przynajmniej 0 6 co 20 cm.
W brzegowej strefie działania momentów zginających należy sprawdzić naprężenia na ogół na ściskanie mimośrodowe o małym mimośrodzie (uprawnienia budowlane).

Niesprężone cylindryczne ściany zbiorników

Gdy nawet ze względów obliczeniowych nie potrzeba wzmacniać strefy górnej powłoki, dla wzmocnienia betonu przyjmuje się jednak zbrojenie równe 0,2% pracującego przekroju powłoki, lecz nie mniej niż 0 6 co 20 cm (program egzamin ustny).
W przypadku kopułowego przekrycia zbiornika podziemnego zalecane jest stosowanie grubości powłoki przynajmniej 8 cm, a zbrojenie powinno się składać z jednowarstwowej siatki z prętów o średnicy nie mniejszej niż 8 mm. W celu przejęcia brzegowych momentów zginających należy zastosować podwójną siatkę, przez dodanie prętów w górnej strefie grubości powłoki również o średnicy przynajmniej 8 mm (opinie o programie).

Niesprężone cylindryczne ściany zbiorników zbroi się prętami pierścieniowymi poziomymi oraz prętami pionowymi. Pierwsze z nich przejmują równoleżnikowe siły rozciągające przy napełnieniu zbiornika cieczą, w przypadku zaś działania obciążenia zewnętrznego a braku napełnienia cieczą, pracują one wraz z betonem na naprężenia ściskające. Natomiast zbrojenie pionowe ma głównie za zadanie przejęcie momentów zginających południkowych; ponadto spełnia ono rolę prętów montażowych.
Zbrojenie pierścieniowe oblicza się w założeniu napełnienia zbiornika cieczą przy braku poziomych obciążeń zewnętrznych (segregator aktów prawnych).

Zbrojenie pierścieniowe rozmieszcza się zgodnie z przebiegiem rozciągających sił równoleżnikowych, dzieląc wysokość zbiornika na pasy poziome (np. o szerokości 1,0 m) i obliczając zbrojenie dla poszczególnego pasa na maksymalną wielkość siły rozciągającej w tym pasie (w ten sposób zwiększamy nieco współczynnik bezpieczeństwa). Obliczając w ten sposób np. zbrojenie- dla ścian cylindrycznych zamocowanych w ńieodkształcalnym dnie, otrzymujemy w pasach dolnych przy dnie zmniejszony przekrój zbrojenia, gdyż siła R przy samym dnie ma wartość zero (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !