Pozwolenie na budowę – od czego zacząć?


Przed realizacją marzeń o własnym domu należy dopełnić wszystkich wymaganych prawem formalności. Jest to proces długi i żmudny, zwłaszcza jeśli nie można rozpocząć budowy na podstawie zgłoszenia i konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pierwszym i najważniejszym etapem w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę jest zdobycie decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie mapy sytuacyjnej. Pierwsze kroki inwestor powinien skierować do najbliższego urzędu gminy lub miasta, w którym można uzyskać decyzję o zagospodarowaniu terenu lub obowiązujących warunkach zabudowy. W przypadku, gdy działka, na której będzie powstawać dom należy do obszarów przeznaczonych na cele budowlane, inwestor powinien udać się do Wydziału Architektury Urzędu Gminy lub Miasta i tam złożyć wniosek o aktualny wypis dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego.
Niestety nie zawsze taki plan istnieje – wówczas należy w Wydziale Architektury złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Co ważne, decyzję o warunkach zabudowy urząd może wydać wyłącznie dla terenów, dla których nie obowiązuje wspomniany wcześniej plan zagospodarowania przestrzennego. Najważniejszym celem tego typu decyzji jest ustalenie czy planowana inwestycja nie będzie naruszać ładu przestrzennego danej lokalizacji. Po uzyskaniu takiej decyzji należy zwrócić się do geodety, który sporządzi mapę działki budowlanej w skali 1:500.
Po zakończeniu etapu I można przystąpić do etapu II, czyli do zlecenia uprawnionemu architektowi wykonania projektu domu oraz do uzyskania warunków technicznych dostawy mediów. Projekt indywidualny może być stworzony wyłącznie przez architekta posiadającego odpowiednie uprawnienia. W przypadku korzystania z projektu gotowego, konieczne jest wykonanie jego adaptacji, czego może dokonać wyłącznie uprawniony architekt. Konieczne jest również uzyskanie warunków technicznych w zakładzie gazowniczym, energetycznym oraz wodociągów i kanalizacji.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !