Wypełniacz mineralny

Wypełniacz mineralny

Kit asfaltowo-gumowy „Agum” produkowany na bazie asfaltów i odpadów gumowych zawiera wypełniacz mineralny i dodatki uplastyczniające. Jest czarną masą trwale plastyczną, dobrze przyczepną do betonu, metali, szkła, drewna i kamionki. Zależnie od konsystencji rozróżnia się: nie spływający z pionowych szczelin w temperaturze 150°C - kit twardy T, w temperaturze 100°C - kit szpachlowy S i w temperaturze 70°C - kit rzadki P, nakładany pistoletem (program uprawnienia budowlane na komputer). Kit asfaltowo-gumowy ze względu na ograniczoną odporność na działanie promieni słonecznych stosuje się do uszczelniania dylatacji, tuneli, kanałów, murów oporowych oraz rur żeliwnych, azbestowo-cementowych, betonowych i kamionkowych. Zachowuje on swoje właściwości sprężyste w temperaturze do - 3(TC (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kit asfaltowo-kauczukowy wytwarzany na bazie asfaltów i kauczuków syntetycznych, odpowiednio przetworzonych i zmodyfikowanych, jest czarną, ciągliwą, plastyczną masą o konsystencji od bardzo gęstej do półgęstej. Służy do uszczelniania styków zmieniających swą szerokość w granicach ± 10%, (jak kit „Agum”), w zakresie temperatur od -20 do + 70°C.
Kit tikolowy (Tiokit) produkowany na bazie ciekłych kauczuków wielosiarczkowych jest dwuskładnikowy (uprawnienia budowlane).

Zarówno składnik podstawowy (I), jak i utwardzacz (składnik II) mają konsystencję pasty i kolor szary (S), biały (B) lub czarny (C). Utwardzony jest elastyczną, gumopodobną masą, doskonale przylegającą do szkła, stali, betonu, drewna itp. Dopuszczalne odkształcenie kitu w warunkach roboczych wynosi ±25%, a zakres temperatur od -40 do +70°C. Jest materiałem toksycznym, ponieważ zawiera ołów.
Papy asfaltowe otrzymuje się przez nasycenie wysokogatunkowej tektury filcowej niskotopliwymi asfaltami. Powierzchnie pap mogą być powleczone asfaltem wysokotopwym oraz posypką mineralną. Papy produkowane są w postaci pasów szerokości 100-120 cm i długości 10, 20 lub 40 m. Zależnie od masy 1 m2 tektury użytej do produkcji papy ( tzw. gramatury) rozróżnia się papy o gramaturze 400, 315 i 250 g/m2. Zależnie od jakości i ilości masy powłokowej rozróżnia się papy asfaltowe (program egzamin ustny).

Papa asfaltowa izolacyjna

Papa asfaltowa izolacyjna jest Wykonywana bez warstw powłokowych i posypki. Stosowana jest jako dolna warstwa pokrycia papowego oraz wewnętrzne warstwy izolacji typu ciężkiego.
Papa asfaltowa z obustronną powłoką niemineralizowaną otrzymywana jest przez nasycenie tektury asfaltem i obustronne powleczenie wysokotopliwą masą asfaltową bez wypełniaczy oraz pokrycie posypką mineralną (talk lub łupek chlorytowy). Stosowana jest do izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych (opinie o programie).

Papa asfaltowa z obustronną powloką mineralizowaną otrzymywana jest przez nasycenie tektury asfaltem, a następnie obustronne powleczenie masą asfaltową z wypełniaczami w ilości ok. 20% i posypanie posypką mineralną. Służy jako wierzchnia warstwa pokryć dachowych i przepon izolacyjnych.
Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych otrzymywana jest przez nasycenie tkaniny technicznej (juty, tkaniny bawełnianej, konopnej lub lnianej) asfaltem i obustronne powleczenie mineralizowaną masą asfaltową oraz posypanie talkiem lub łupkiem chlorytowym. Papy na osnowie z tkaniny jutowej noszą fabryczną nazwę Jutol (segregator aktów prawnych).

Są stosowane do najbardziej odpowiedzialnych izolacji wodoszczelnych, w miejscach załamań, wygięć oraz szczególnie do hydroizolacji budowli narażonych na ruchy i wstrząsy.
Papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego produkowana jest przez obustronne powleczenie welonu z włókien szklanych mineralizowaną masą asfaltową i posypanie posypką mineralną. Stosuje się ją do pokryć dachowych i przepon izolacyjnych, szczególnie w przypadku narażenia na działanie organizmów żywych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !