Wypełnienie szkieletów ścian budynków

Wypełnienie szkieletów ścian budynków

Pożądane jest ułożenie cegieł w okresie suszenia i wiązania w miejscu przewiewnym i zaciemnionym. W dnie upalne należy cegłę pielęgnować przez kilkakrotne polewanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Już po tygodniach, zwłaszcza latem, nadaje się ona do użycia, gdyż wytrzymałość jej wynosi ok. 80% wytrzymałości 28-dniowej. Cegły klasy 25 można stosować do ścian budynków mieszkalnych i gospodarczych o 2 kondygnacjach, jak również jako wypełnienie szkieletów ścian budynków i do ścian działowych, do kominów itd. Zastosowanie do budowy cegieł cementowo-glinianych o mniejszej wytrzymałości niż ceramiczne wcale nie świadczy o niższej wartości użytkowej budynku, gdyż nie jest słuszne stosować cegły wysokiej klasy do budynków parterowych lub piętrowych. Cegły klasy 50 można stosować do budynków o trzech i więcej kondygnacjach 1).

Dodając do mieszaniny cementowo-glinianej odpady pochodzenia przemysłowego lub organicznego, tj. żużle paleniskowe, trociny lub sieczkę, otrzymujemy cegłę lżejszą o mniejszej niż przy cegle pełnej przewodności cieplnej. Przy użyciu cegieł ciepłochronnych można wydatnie zmniejszyć grubość ścian zachowując ogólne warunki termiczne takie same, a nawet lepsze niż przy normalnej grubości ścian z pełnej cegły (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Cegieł z wypełniaczami ocieplającymi można użyć do wznoszenia ścian zewnętrznych budynków jedno- i dwukondygnacjowych oraz wszystkich ścian wewnętrznych wypełniających budynki szkieletowe.

Badania cegieł cementowo-glinianych wykonuje się obecnie wg norm dla cegły ceramicznej.
Mając markę spoiwa mieszanego możemy z łatwością obliczyć odpowiednią wartość. Korzystając z tych wzorów możemy dozować odpowiednio składniki stosownie do żądanej wytrzymałości betonu na spoiwie cementów o-glinianym z dodatkiem żużla (uprawnienia budowlane).

Produkcja cegieł

Produkcja cegieł z tego betonu jest prosta i łatwa. Cegły te szybko po uformowaniu twardnieją. Już po upływie 1 -y2 godzin po wyformowaniu można je transportować, nie stosując specjalnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia cegieł przed deformacją. Wilgotność cegieł cementowo-glinianych z dodatkiem żużla wynosi ok. 17-y20%. Suszenie ich jest szybsze od surówek ceramicznych, ale wolniejsze od suszenia cegieł cementowo-glinianych bez dodatku żużla. W celu przyśpieszenia procesu suszenia można masę nawilżyć w mieszadle gorącą wodą o temp. +40 °C (program egzamin ustny).

Wytrzymałość cegieł w zależności od sposobu wykonania może mieścić się w granicach od 30 do 150 kG/cm2 (tabl. 5—8). Cegły powinny odznaczać się odpornością na działanie mrozu. Cegły niższych marek ze względu na małą odporność na działanie wilgoci należy po wbudowaniu pokryć tynkiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że dodatek gliny do masy zmniejsza nasiąkliwość cegieł cementowo-glinianych z wypełniaczem żużlowym w porównaniu z cegłami wykonanymi bez dodatku gliny. Z cech dodatnich można podkreślić znaczną odporność cegieł cementowo-glinianych z dodatkiem żużla na działanie wysokich temperatur, ich złą przewodność cieplną i akustyczną oraz dobrą obrabialność i przyczepność do zapraw (opinie o programie).

Cegły, do wyrobu których użyto żuli o niższym stopniu zasadowości, mają mniejszą wytrzymałość. Użycie kruszywa porowatego zwiększa nasiąkliwość cegieł, co jest oczywiście cechą szkodliwą z uwagi na małą mrozoodporność, ale jest właściwością pożądaną w budownictwie mieszkaniowym ze względu na małą przewodność cieplną (segregator aktów prawnych). Obserwacje wykazały, że cech cementowo-gliniane z dodatkiem żużla mają niskie współczynniki przewodzenia ciepła. Przy produkcji cegieł o dobrych własnościach
termicznych z tworzyw cementowo-glinianych z dodatkiem żużla można również stosować jako dodatki wapno i gips.

Cegła cementowo-gliniana z dodatkiem sieczki. Cegła cementowo-gliniana z dodatkiem wypełniacza pochodzenia roślinnego, tj. sieczki, jest również ciepłochronna. Cegły te są lżejsze od poprzednich; ciężar 1 cegły wynosi ok. 2,5 kg. Odznaczają się one również złym przewodzeniem dźwięków. Do ich produkcji, poza cementem, gliną i piaskiem, używa się ostro ciętej sieczki żytniej lub pszennej o długości źdźbeł ok. 3 cm (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami