Wyposażenie linii technologicznej

Wyposażenie linii technologicznej

W wyposażeniu omówionej linii technologicznej mogą występować pewne różnice (program uprawnienia budowlane na komputer). W niektórych przypadkach na przykład stół wibracyjny umieszczony jest na konstrukcji poruszającej się po szynach, która po uformowaniu elementu przewozi go bezpośrednio do komór obróbki cieplnej.

Płyta podkładkowa jest w tym przypadku płytą grzejną w postaci formy dennej koszulkowej, do której doprowadzony jest przewodem dopływ pary w komorze obróbki termicznej. Przedstawia on schemat nowoczesnej linii produkcyjnej zastosowanej w wytwórni Preśtice w CSRS do produkcji pełnych płyt stropowych żelbetowych o wymiarach 3,60 X 2,40 X 0,12 m. Stanowisko formowania ze stołem wibracyjnym usytuowane jest w środku hali produkcyjnej. Mieszanka betonowa dowożona jest z betonowni do zasypnika betonu zasobnikiem na wózku szynowym. Przejezdny, umieszczony na szynach zasypnik betonu napełnia formę ułożoną na stole wibracyjnym, skąd uformowany i zagęszczony element przenoszony jest za pomocą suwnicy na jedno ze stanowisk dojrzewania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obróbka termiczna elementów przeprowadzana jest w stosach w ten sposób, że przewody pary podłączone są do każdej formy koszulkowej. Po zakończeniu obróbki termicznej suwnica zdejmuje po kolei poszczególne formy za pomocą zawiesia i umieszcza je na stanowisku rozformowywania. Na tym stanowisku, po rozformowaniu elementu, przeprowadzane są również wszystkie czynności przygotowujące formy do następnego obiegu produkcyjnego (czyszczenie, smarowanie). Produkcja elementów w formach ruchomych metodą taśmową. Do nowoczesnych, najbardziej zmechanizowanych technologii produkcji elementów w formach ruchomych należą technologie z zastosowaniem metody produkcji taśmowej (uprawnienia budowlane).

Podstawowe procesy produkcyjne przeprowadzane są kolejno na poszczególnych stanowiskach roboczych w hali produkcyjnej, a prace wykończeniowe w hali montażowej, usytuowanej pod kątem 90° do hali produkcyjnej.
Charakterystyczną cechą tego rozwiązania technologicznego jest wprowadzenie układu dwóch taśmowych linii produkcyjnych. Na jednej z nich, położonej w poziomie podłogi hali, przeprowadzane są wszystkie procesy formowania i wstępnego ogrzewania elementów zarówno ściennych, jak i stropowych, na drugiej zaś, będącej komorą tunelową i umieszczonej bezpośrednio pod pierwszą, przeprowadzana jest w parze niskoprężnej obróbka termiczna elementów. Na stanowiskach 1 i 2 odbywa się składanie oczyszczonych i nasmarowanych po poprzednim cyklu produkcyjnym form płyt ściennych i stropowych (program egzamin ustny).

Na stanowisku 3 wykonywana jest warstwa wyprawy wewnętrznej elementów, a na stanowiskach 4 i 5 - układanie zbrojenia i wkładek (np. okiennych i drzwiowych). Z kolei na stanowisku 6 odbywa się betonowanie i zagęszczanie betonu płyt stropowych za pomocą rdzeni wibrujących,  betonowanie i zagęszczanie na stole wibracyjnym płyt ściennych. Na stanowisku 9 wykonywana jest wyprawa zewnętrzna tych płyt. Na stanowiskach od 10 do 18 odbywa się wiązanie i wstępne dojrzewanie betonu elementów,  wstawianie w płyty ścienne ościeżnic okiennych.

Metoda taśmowa

Elementy przemieszczane są w komorze tunelowej po szynach na wózkach platformowych, podobnie jak i w poziomie górnym w analogicznym rytmie i przechodzą przez trzy fazy obróbki cieplnej: podgrzewania, naparzania w maksymalnej temperaturze i studzenia. Po ukończonej obróbce cieplnej elementy wychodzą z komory tunelowej  i przy użyciu drugiego podnośnika na stanowisku 24 podnoszone są na poziom podłogi hali produkcyjnej (opinie o programie). Na kolejnych stanowiskach 25 i 26 odbywa się wstawianie do elementów ściennych gotowych okien i drzwi, - obrót elementów ściennych do położenia pionowego oraz ich odtransportowanie suwnicą bramową na miejsce składowania w hali wykończeniowej, gdzie przeprowadzane są prace kontrolne i wykończeniowe (np. wykonanie i obróbka wyprawy zewnętrznej, malowanie stolarki itp.). Natomiast formy pozostające na wózkach platformowych przesuwane są po rozformowaniu na stanowisko czyszczenia oraz na stanowisko smarowania, skąd rozpoczynają na następnym stanowisku 1 następny kolejny obieg zamknięty (segregator aktów prawnych). Produkcja roczna elementów wielkopłytowych ściennych i stropowych w Hoyerswerda na omówionej taśmie produkcyjnej wynosi 44 000 m3 tych elementów.

W metodzie taśmowej jak również w niektórych najnowszych rozwiązaniach metody agregatowo-potokowej stosuje się przy produkcji elementów płytowych w formach poziomych specjalne urządzenia mechaniczne dla uzyskania wysokiej dokładności oraz wykończenia produkowanych elementów. Nowoczesna wysoko efektywna technologia produkcji tych płyt wykonywanych z dyli łączonych w układzie poziomym (tzw. płyt scalanych) została opracowana w Polsce i dzięki swym zaletom techniczno-ekonomicznym znalazła u nas szerokie zastosowanie w większości systemów wielkopłytowych, zwłaszcza w systemie otwartym W-70 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !