Wyposażenie robocze koparki podsiębiernej

Wyposażenie robocze koparki podsiębiernej
Wyposażenie robocze koparki podsiębiernej

Wyposażenie robocze koparki podsiębiernej z przekładniami mechanicznymi składa się z wysięgnika, ramienia, łyżki i układów linowych roboczych. Wysięgnik wykonywany jest wyłącznie jako belka pojedyncza, w odróżnieniu od wysięgnika koparki przedsiębiernej, który wykonywany jest jako belka pojedyncza lub podwójna. W górnej części wysięgnika umocowane jest przegubowo ramię (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ramię łyżki również wykonywane jest jako belka pojedyncza o przekroju skrzynkowym w kształcie nierównomiernej dźwigni połączonej przegubem z górnym końcem wysięgnika. Łyżki koparek podsiębiernych konstruowane są z dnem otwieranym lub stałym. Dno otwierane przymocowane jest przegubowo do przedniej dolnej części łyżki (w przedsiębiernej - do dolnej tylnej części łyżki) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Łyżki z dnem otwieranym stosowane są przy ładowaniu urobku bezpośrednio na środki transportowe, natomiast gdy składany jest w odkład - łyżki nie otwierane. Łyżka jest nieco rozszerzona ku przodowi dla zmniejszenia tarcia w czasie skrawania. Dno łyżki otwiera się przez pociągnięcie linką 11 dźwigni mechanizmu zatrzaskowego 2, wskutek czego pod wpływem ciężaru samego dna i urobku w łyżce dno otwiera się. Zamykanie dna odbywa się automatycznie, przy uderzeniu dna o skos zatrzasku, przy wcinaniu się zębów w grunt. Łyżka podsiębierna poza zębami przednimi 6 wyposażona jest dodatkowo w dwa zęby boczne 7 po jednym z każdej strony, ułatwiające skrawanie gruntu przy napełnieniu łyżki (uprawnienia budowlane).

Stojak przedni 4 występuje przy wyposażeniu podsiębiernych koparek uniwersalnych, jest on zakładany dodatkowo przy montażu wyposażenia roboczego podsiębiernego w celu powiększenia kąta między liną 2 wyciągową podnoszenia łyżki a wysięgnikiem (program egzamin ustny).

Koparki uniwersalne

W koparkach uniwersalnych typu KM-602 u góry przedniego stojaka zmontowane są krążki głowicowe liny wyciągowej 2 odpowiadające krążkom głowicowym osadzonym przy wyposażeniu przedsiębiernym na wierzchołku wysięgnika. Przedni stojak utrzymywany jest w swoim położeniu za pomocą ściągów 5. Schemat układu liny pociągowej łyżki (koparki KM- -602). Jeden koniec tej liny zamocowany jest w zacisku 1 przy krążku 3 osadzonym pośrodku wysięgnika, drugi zaś koniec - na prawym bębnie 4 wciągarki głównej. Lina obejmuje krążek 2 łyżki (opinie o programie).

Schemat układu liny wyciągowej łyżki (koparki KM-602); koniec liny zamocowany jest w zacisku 1 na górnym końcu ramienia łyżki, po czym przechodzi od dołu przez krążek 2 na przednim stojaku, dalej przez krążek 4 głowicy ramienia łyżki i przez krążek 3 na przednim stojaku doprowadzony jest i zamocowany na lewym bębnie 5 wciągarki głównej.

Małe koparki z łyżką o pojemności do 0,25 m3, przez zmianę ramienia łyżki oraz układu wielokrążków i odwrócenie łyżki, mogą pracować jako przedsiębierne i podsiębierne. W koparkach tych tak przy jednym jak i drugim wyposażeniu nie stosowany jest mechanizm naporu, którego działanie zastępuje ciężar samego wysięgnika opuszczającego się lub unoszącego się przy skrawaniu gruntu (segregator aktów prawnych). Praca koparki podsiębiernej z przekładniami mechanicznymi przebiega w sposób następujący.

Przy użyciu koparek podsiębiernych wykopy mogą być wykonywane w sposób podłużny lub w sposób poprzeczny. Sposób podłużny może być stosowany tak przy załadowywaniu urobku na środki transportowe, jak też na odkład (promocja 3 w 1). W celu zmniejszenia kąta obrotu a środki transportowe podstawia się z boku koparki. Maksymalna szerokość rozkopu górą B mogłaby w zasadzie wynosić pełne, lecz byłoby to nieekonomiczne, gdyż środki transportowe musiałyby być podstawione z tyłu koparki, co uniemożliwiałoby w ogóle pracę na odkład, gdyż brakowałoby w tym celu miejsca.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !