Wyprawy cementowo-gliniane

Wyprawy cementowo-gliniane

Wyprawy cementowo-gliniane posiadają podstawową zaletę, a mianowicie szybciej twardnieją i wysychają. Świeże tynki można malować kolorami pełnymi, co nie jest możliwe przy tynkach wapiennych i cementowo-wapiennych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Następną zaletą wypraw jest możliwość ich wykonywania z różnym stopniem porowatości, aż do zupełnie wodoszczelnych. Wyprawami cementowo-glinianymi można pokrywać mury z cegieł ceramicznych, cegieł cementowych i cementowo-glinianych, ściany z gazo- i pianobetonu, płyty pilśniowe i płyty wiórkowo- cementowe oraz podsufitki z trzciny. Wyprawy te mogą znaleźć szerokie zastosowanie również przy robotach remontowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Elementy ścienne cementowo-gliniane obejmują wyroby stosowane jako materiały ścienne, izolacje oraz jako pokrycia dachowe.
Cegły cementowo-gliniane pełne typu konstrukcyjnego są nieco cięższe od cegły palonej; ciężar 1 cegły o wymiarze normalnym 25 x 12 x 6,5 cm wynosi od 3,5 do 3,9 kg zależnie od proporcji składników. Także wytrzymałość cegły cementowo-glinianej może być różna, zależnie od dozowania składników do wyrobu cegieł.
Cegły cementowo-gliniane lekkie ciepłochronne są wykonywane z mieszaniny cementowo-glinianej z dodatkiem odpadów pochodzenia przemysłowego lub organicznego, jak żużel paleniskowy, granulowany wielkopiecowy, trociny, szczecina, paździerze.
Bloki cementowo-gliniane produkowane są jako bloki pełne lub pustakowe (uprawnienia budowlane).

Bloki pełne mogą być wyrabiane w różnych wymiarach z masy cementowo-glinianej z dodatkiem wypełniacza, jak piasek, grys ceglany, żwir, lub z dodatkiem lekkiego wypełniacza, jak sieczka, żużel, trociny.
Bloki pustakowe mogą mieć poważne znaczenie jako elementy ścienne dla budownictwa niskokondygnacjowego i wiejskiego. Najpospolitsze spośród pustaków lekkich są pustaki „Alfa”.
Ciężar pustaka jest różny w zależności od użytego wypełniacza (40 do 45 kg dla żużla, ok. 25 kg dla trocin i ok. 17 kg dla sieczki) (program egzamin ustny).

Pustaki kominowe

Do wyprodukowania 1 pustaka cementowo-glinianego o stosunku składników 1:3:5 + 50% sieczki należy użyć: cementu 3,15 kg, piasku 0,013 m3, sieczki 0,71 kg i zawiesiny gliny 0,008 kg. Pustaki po rozformowaniu powinny być przez pierwsze kilka dni z lekka polewane.
Do robót murowych można je używać już po dwóch tygodniach dojrzewania (opinie o programie).
Proporcje składników oraz sposób produkcji i wbudowywania pustaków kominowych i wentylacyjnych są podobne jak dla pustaków pełnych lub pustaków Alfa.

Najlepszym wypełniaczem
jest grys ceglany. Pustaki kominowe i wentylacyjne muszą się odznaczać dostateczną szczelnością zabezpieczającą od przenikania gazów przez ścianki. Przy odpowiednim doborze składników i kształcie pustaków może okazać się zbyteczne wewnętrzne rapowanie ścian, przy czym nie zachodzi obawa zanieczyszczenia przewodów zapraxva (np. pustak pomysłu Malareckiego).
Płyty do ścian wewnętrznych mogą być wykonywane z dodatkiem różnych wypełniaczy, jak żużel, trociny lub szczecina (segregator aktów prawnych).
Grubość płyt powinna być wystarczająca ze względów statycznych. Wytrzymałość niewielka: 10-15 kG/cm2. Wymiary płyt: grubość 6 do 8 cm, wymiary boków 50-100 cm przy dodatku sieczki, mniejsze przy dodatku trocin, a przy dodatku żużla nie przekraczające 50 cm. Dla nadania większej sprężystości płyt można zastosować jako zbrojenie trzcinę.

Izolacje wodochronne, podkłady pod podłogi i posadzki drewniane z lekkim wypełniaczem stanowią dalsze możliwości zastosowania tworzyw cementowo-glinianych przy doborze odpowiedniego składu mieszanek.
Składnikami dachówek cementowo-glinianych do pokryć dachowych są: cement (marki 250 lub 350), zawiesina gliny i piasek. Najbardziej zalecana jest ekonomiczna dachówka o proporcji składników 1 : 1 : 3,5 przy grubości 11 mm (wytrzymałość na zginanie 30 kG/cm2, ciężar dachówki 2,40 kg) (promocja 3 w 1).

Zwiększenie grubości dachówki o ok. 20% (np. do 13 mm) daje wzrost wytrzymałości na zginanie ok. 50%.
Najbardziej popularna w produkcji jest płaska dachówka cementowo-gliniana.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !