Blog

30.05.2018

Wysoki stopień odpowiedzialności w kierowaniu budową

W artykule znajdziesz:

Wysoki stopień odpowiedzialności w kierowaniu budową

 
 

Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej

 

Samodzielna funkcja techniczna należy do rodzaju jednoosobowej działalności, która jest związana przede wszystkim z wymogiem fachowej oceny zjawisk technicznych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów architektonicznych, natury technicznej oraz techniczno-organizacyjnej. Wszystkie te przypadki zostały szczegółowo zdefiniowane w przepisach polskiego prawa. Obowiązki wchodzące w zakres samodzielnej funkcji technicznej Osoba, która posiada samodzielną funkcję techniczną, może wykonywać obowiązki w zakresie budownictwa, takie jak: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub też innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, a także sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Wymagania do uzyskania samodzielnej funkcji technicznej Osoba, która chciałaby przejąć samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, powinna móc pochwalić się odpowiednim wykształceniem technicznym, a także praktyką zawodową. Ta ostatnia musi wynikać z konkretnych wymagań, jakie narzuca sama działalność budowlana. Osoba, która stara się o uzyskanie tejże funkcji, musi ponadto zaliczyć specjalny egzamin ze znajomości procesu budowlanego, a także wykazać praktyczne umiejętności w tym zakresie. Ostateczną decyzję, dotyczącą nadania tej funkcji danemu adeptowi, podejmuje organ samorządu zawodowego. Wysoki stopień odpowiedzialności w kierowaniu budową Kompetentna ocena zjawisk technicznych w budownictwie jest nierozerwalnie związana z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych. Warto pamiętać, że realizowanie zadań nadzoru budowlanego wymaga od osoby nadzorującej rozległej wiedzy, nie tylko technicznej, ale również prawnej. Osobie, która pełni tę funkcję bez posiadania prawa do jej wykonywania grozi kara pod postacią grzywny, ograniczenie wolności lub też pozbawienie jej do roku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami