Wytwórnie poligonowe płyt gipsowych wielkowymiarowych

Wytwórnie poligonowe płyt gipsowych wielkowymiarowych

W wytwórniach poligonowych produkuje się płyty na ściany działowe i przegrodowe w budynkach mieszkalnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Wytwórnie te są lokalizowane w miastach w pobliżu terenu budowy większych osiedli mieszkaniowych realizowanych metodą uprzemysłowioną.

Do produkcji płyt stosowane są następujące materiały: gips budowlany lub gips budowlany przedni, pyły lotne z węgla kamiennego, kruszywo z żużla paleniskowego. Wymiary płyt: grubość minimum 7 cm, wysokość równa wysokości kondygnacji (245 do 255 cm), długość maksymalna 522 cm. Jako zbrojenie transportowe i montażowe stosuje się ramki z listew drewnianych 1,5 X 2,5 cm lub pręty stalowe 0 8 mm powlekane lakierem asfaltowym. Technologia produkcji jest następująca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do mieszalników dozuje się najpierw wodę, a następnie wypełniacze i spoiwo. Dozowanie składników do mieszarki przenośnej odbywa się wagowo. Składniki suche wsypuje się w czasie obracania się mieszadła. Czas mieszania wszystkich składników wynosi od 2 do 2,5 minuty. Następnie wyjmuje się mieszadło, zaś pojemnik z masą przenosi się żurawiem bramowym do formy bateryjnej. Napełnianie formy masą gipsową odbywa się bezpośrednio z mieszalnika w kolejności od jednego do drugiego końca formy.

Rozbieranie formy przeprowadza się po upływie około 15 do 20 min od chwili ukończenia jej napełniania (uprawnienia budowlane). Forma bateryjna składa się z przepony stałej oraz przepon ruchomych wykonanych ze szkieletu stalowego z gładką wykładziną lastrykową. Przygotowanie formy do napełniania masą gipsową obejmuje oczyszczenie formy, nasmarowanie powierzchni, ułożenie zbrojenia, ościeżnic, uchwytów do transportu oraz skręcenie śrubami płaszczyzn ruchomych z konstrukcją przepony stałej. Jako środek uszczelniający stosuje się uszczelki ze spienionej gumy.

Produkcja bloków gipsowych „Nida-blok”. Do produkcji bloków „Nida-blok” stosuje się gips budowlany przedni. Proces produkcji obejmuje następujące główne operacje:
a) przygotowanie zaczynu gipsowego,
b) formowanie bloków,
c) suszenie bloków,
d) magazynowanie i ekspedycja.

Przygotowanie zaczynu gipsowego

Przygotowanie zaczynu gipsowego polega na dozowaniu w sposób ciągły przez dozator celkowy gipsu do mieszarki ślimakowej. Wymieszane składniki suche spadają do następnej mieszarki, w której zostaje przygotowany zaczyn. Stąd zaczyn gipsowy wlewa się do form maszyny karuzelowej (typ SM-175 ZSRR z 27 formami na stole o wydajności 320 szt. na godzinę (przy 5 obrotach/godz) lub 540 szt. na godzinę (przy 10 obrotach/godz). Po stwardnieniu bloczek jest wypychany przez tłocznik na przenośnik. Z przenośnika bloczki transportuje się suwnicą lub ręcznie na wózki suszarni tunelowej (lub na plac suszenia naturalnego) (program egzamin ustny).

Suszarnia tunelowa składa się z 4 tuneli. Pojemność każdego tunelu wynosi 14 wózków po 48 bloczków. Czas suszenia - 25 do 32 godzin (przy bloczkach grubości 8 cm). Powietrze wtłaczane jest do suszarni za pomocą wentylatorów i ogrzewane przez nagrzewnice do temperatury ok. 110°C. Suszone bloki tracą wilgotność podczas suszenia od około 20 do około 8%. Wysuszone wyroby przewozi się wózkami do magazynu wyrobów gotowych. Wielkość produkcji wynosi około 1 234 000 sztuk bloków rocznie. Produkcja suchych tynków gipsowych. Proces produkcji suchych tynków gipsowych składa się z następujących operacji:
e) przygotowania zaczynu gipsowego,
f) przygotowania wodnego roztworu ługu posulfitowego lub dekstryny,
g) przygotowania kartonu,
h) formowania pasma tynków,
i) suszenia płyt tynkowych,
j) sortowania i ekspedycji (opinie o programie).

rzygotowanie zaczynu gipsowego odbywa się początkowo w mieszadle ślimakowym 1, w którym miesza się na sucho gips półwodny budowlany 2 z mielonym kamieniem gipsowym 3 spełniającym rolę przyspieszacza wiązania gipsu (segregator aktów prawnych). Z mieszadła ślimakowego gips spada poprzez zbiornik pośredni 4 do dozatora ślimakowego 5, który dozuje w sposób równomierny gips do mieszarki korytowej (poziomej)

W mieszarce korytowej sporządza się zaczyn składający się z gipsu i wodnego roztworu dekstryny. Roztwór dekstryny przygotowany jest w oddzielnym zbiorniku i przepompowywany następnie poprzez zbiornik ciśnieniowy 7 do mieszarki (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !