Korozja atmosferyczna metalu

Korozja atmosferyczna metalu

Korozja atmosferyczna metalu polega na niszczeniu metali pokrytych błonką lub kropelkami wody, które spełniają rolę elektrolitu. Elektryczny opór cienkiej błonki wodnej jest niewielki; natężenie prądu jest nieduże, pomimo istnienia znacznej różnicy potencjałów. Jednakże w miarę pogrubiania się błonki wodnej i obecności w niej elektrolitów natężenie prądu natychmiast wzrasta (program uprawnienia budowlane na komputer).
Składniki atmosfery (tj. N2, 02, C02) i przypadkowe domieszki (jak S02, tlenek azotu, HC1 i inne) mogą osiągnąć niekiedy duże stężenie w warstewce wilgoci na metalu, chociażby stężenie ich w atmosferze nie było wielkie.

Atmosfera morska może ponadto zawierać cząsteczki soli morskiej, a zatem wilgoć z tej atmosfery może zawierać chlorki i siarczany. Atmosfera dzielnic przemysłowych może zawierać składniki (pochodzący przeważnie z węgla kamiennego), który jest szczególnie groźny dla metalu. Związki szkodliwe dla metali wchodzą również w skład pyłów w okręgach przemysłowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Na szybkość korozji atmosferycznej wpływają poza tym: temperatura, stan powierzchni metalu, higroskopijność produktów korozji, właściwości ochronnej błonki powstającej na metalu, ilość opadów atmosferycznych, pora roku itp. Już w obecności 0,01% S02 szybkość korozji stali wzrasta 20-krotnie. W zależności od charakteru atmosfery szybkość korozji stali może wzrosnąć 100-krotnie, osiągając nawet 0,1 mm/rok.

Korozja atmosferyczna jest bardzo ważnym rodzajem korozji metali. Podlegają jej najczęściej konstrukcje mostów, hal przemysłowych i urządzeń instalacyjnych. Pierwsze stadium korozji przejawia się zmatowieniem metalu, które można zauważyć tylko na powierzchniach polerowanych (uprawnienia budowlane). Nawet ten pozornie nic nie znaczący objaw korozji metali czyni szereg przedmiotów nieużytecznymi, jak np. reflektory, ozdobne powierzchnie błyszczące itp.
Korozja zimą bywa intensywniejsza niż latem, np. zawartość S02 w zimowej atmosferze jest znacznie większa niż latem. Pyły dzięki swojej higroskopijności powodują na metalowych powierzchniach powiększenie zawilgocenia (program egzamin ustny).

Korozja pod kroplą roztworu

Poza tym niektóre produkty korozji odznaczają się dużą higroskopijnością, wskutek czego nawet w suchej porze metale również intensywnie korodują.
Korozja spowodowana różnym napowietrzeniem jest typowym procesem związanym ze zjawiskiem depolaryzacji tlenowej. Poszczególne odcinki elementu stalowego lub z innego metalu przebywają zwykle w niejednakowych warunkach dostępu do nich tlenu. Odcinek metalu najbardziej dostępny dla tlenu staje się katodą, a odcinek powierzchni, do której dostęp tlenu jest utrudniony, staje się anodą i będzie ulegał niszczeniu (opinie o programie).

Im większa będzie różnica w intensywności dopływu tlenu do anody i katody, tym silniej będzie niszczona anoda. Istnieje wiele przypadków korozji tego typu, najbardziej charakterystyczne przykłady podajemy poniżej.
Korozja dobrze oczyszczonej blaszki stalowej (gładkiej), na którą opuszczono kroplę roztworu
chlorku potasu nie zawierającą tlenu, zachodzi w środku kropli. Przy brzegach kropli korozja przez dłuższy czas nie powstaje. Obwód kropli staje się katodą, a środek anodą. Powstaje ogniwo, które powoduje niszczenie anody, tj. środka kropli, a na obwodzie kropli powierzchnia żelaza prawie się nie zmieni. Zjawisko to tłumaczy się powstaniem ogniwa galwanicznego wskutek różnego napowietrzenia środków i brzegów kropli (segregator aktów prawnych).

Rurociąg stalowy w gruncie. Jeżeli rurociąg jest ułożony częściowo w gruncie piaszczystym, a częściowo w spoistym (np. glinie), to partie rurociągu w pierwszym przypadku mają ułatwione napowietrzenie, a w drugim utrudnione. Wskutek różnicy w dopływie tlenu partie rurociągu w glinie stają się anodą i rozpoczyna się niszczenie.

Zbiornik stalowy częściowo wypełniony wodą. Blachy stalowe w pobliżu zwierciadła wody są lepiej napowietrzane niż pod wodą i z tego powodu stają się katodami. Korozja rozwija się na stali pod wodą w pewnej odległości od powierzchni wody, na mniej napowietrzonej części metalu, tj. na anodzie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !