Blog

30.05.2018

Wytyczenie fundamentów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wytyczenie fundamentów budowlanych

 
Wytyczenie fundamentów budowlanych

Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i to dopiero po odbiorze przez inspektorat podłoża gruntowego, czyli tak zwanym formalnym stwierdzeniu jego przygotowania i przydatności do prowadzenia robót betonowych (uprawnienia budowlane). Fakt ten musi być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Zalecenie to dotyczy szczególnie podpiwniczonych budynków lub wymagających zastosowania drenażu. Wtedy stopy i ławy najlepiej zrobić w tradycyjny sposób, oznacza to tak zwane deskowanie (dawniej szalunek). Jednak w budynkach, które nie są podpiwniczone i na gruntach przepuszczalnych zwykle bardziej opłaca się wykonać fundamenty płytkie oszczędnościowe – tylko 50 cm poniżej poziomu terenu. Wytyczenie fundamentów jest to pierwsza czynność, która polega na wyznaczeniu w terenie i trwałym oznakowaniu wszystkich osi geometrycznych i charakterystycznych punktów budynku projektowanego (program uprawnienia budowlane na komputer).

 

Przy budowie jednorodzinnego domku zwykle wykonuje się tak zwane ławy drutowe. Oznacza to, że w odległości minimum 50 cm poza krawędziami skarp przyszłych wykopów wbija się paliki, przybija do nich wypoziomowane deski, a następnie wyznacza osie za pomocą mocno napiętego stalowego drutu. Bardzo istotne przy tym jest fakt, że nie wolno używać sznurka lub żyłki. Ławy drutowe dają możliwość precyzyjnego odmierzenia i kontroli wszystkich wymiarów na płaszczyźnie. Jednak do określenia wysokości na przykład posadowienia, potrzebny jeszcze jest tak zwany reper – trwale oznakowany punkt odniesienia, od którego będą odmierzane wszystkie wymiary wysokościowe. Musi znajdować się poza obrębem prowadzonych robót, w miejscu nienarażonym na osiadanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do tego celu wykorzystuje się np. sąsiadujące budynki murowane, słupy elektryczne czy włazy studzienek kanalizacyjnych, czyli punkty stałe, które łatwo powiązać z terenową osnową geodezyjną. Jak widać położenie fundamentów to nie proste zadanie i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Dlatego też muszą je wykonywać specjaliści z odpowiednią wiedzą.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami