Blog

Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 10
30.05.2018

Wytyczenie fundamentów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wytyczenie fundamentów budowlanych

 
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 11
Wytyczenie fundamentów budowlanych

Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i to dopiero po odbiorze przez inspektorat podłoża gruntowego, czyli tak zwanym formalnym stwierdzeniu jego przygotowania i przydatności do prowadzenia robót betonowych (uprawnienia budowlane). Fakt ten musi być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Zalecenie to dotyczy szczególnie podpiwniczonych budynków lub wymagających zastosowania drenażu. Wtedy stopy i ławy najlepiej zrobić w tradycyjny sposób, oznacza to tak zwane deskowanie (dawniej szalunek). Jednak w budynkach, które nie są podpiwniczone i na gruntach przepuszczalnych zwykle bardziej opłaca się wykonać fundamenty płytkie oszczędnościowe – tylko 50 cm poniżej poziomu terenu. Wytyczenie fundamentów jest to pierwsza czynność, która polega na wyznaczeniu w terenie i trwałym oznakowaniu wszystkich osi geometrycznych i charakterystycznych punktów budynku projektowanego (program uprawnienia budowlane na komputer).

 

Przy budowie jednorodzinnego domku zwykle wykonuje się tak zwane ławy drutowe. Oznacza to, że w odległości minimum 50 cm poza krawędziami skarp przyszłych wykopów wbija się paliki, przybija do nich wypoziomowane deski, a następnie wyznacza osie za pomocą mocno napiętego stalowego drutu. Bardzo istotne przy tym jest fakt, że nie wolno używać sznurka lub żyłki. Ławy drutowe dają możliwość precyzyjnego odmierzenia i kontroli wszystkich wymiarów na płaszczyźnie. Jednak do określenia wysokości na przykład posadowienia, potrzebny jeszcze jest tak zwany reper – trwale oznakowany punkt odniesienia, od którego będą odmierzane wszystkie wymiary wysokościowe. Musi znajdować się poza obrębem prowadzonych robót, w miejscu nienarażonym na osiadanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do tego celu wykorzystuje się np. sąsiadujące budynki murowane, słupy elektryczne czy włazy studzienek kanalizacyjnych, czyli punkty stałe, które łatwo powiązać z terenową osnową geodezyjną. Jak widać położenie fundamentów to nie proste zadanie i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Dlatego też muszą je wykonywać specjaliści z odpowiednią wiedzą.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 16 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 17 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 18
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 19
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 20 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 21 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 22
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 32 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 33 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 34
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 35
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 36 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 37 Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 38
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawo budowlane – zmiany 2019 zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami