Wzmocnienie organizacji rzemiosła

Wzmocnienie organizacji rzemiosła

Dla wzmocnienia organizacji rzemiosła budowlanego powoływane będą cechy rzemiosł budowlanych względnie sekcje rzemiosła budowlanego w cechach rzemiosł różnych. Przygotowuje się również specjalne czasopismo dla rzemieślników budowlanych.

Rozwój prefabrykacji, wzrost rozmiarów budownictwa i konieczność jego mechanizacji postulują jednak obsługę wsi przez zorganizowane jednostki wykonawstwa budowlanego. W tym celu w roku 1961 zostały powołane uchwałą KERM nr 226 61 trzy przedsiębiorstwa eksperymentalne, których zadaniem jest m. in. świadczenie usług na rzecz budownictwa indywidualnego. Na terenie całego kraju masowe pożary niszczą rokrocznie około 170 wsi. Do 1958 r. większa część tych wsi odbudowywała się bez planu zabudowy, na istniejących fundamentach.

W 1958 r. uchwałą Rady Ministrów nr 256 wprowadzono zasady prostej kooperacji przy realizacji budownictwa na wsi, w formie zespołów budowy, które umożliwiły:

  1. wdrażanie indywidualnych rolników do zbiorowego i społecznego działania;
  2. wprowadzanie postępu do budownictwa w postaci prawidłowej zabudowy przestrzennej, stosowania projektów typowych, nowych i ekonomicznych rozwiązań materiałowm-konstrukcyjnych oraz unowocześnienia techniki wykonawstwa;
  3. koncentrację pomocy organizacyjno-technicznej przy realizacji budynków na wsi, ze strony organów rad narodowych.

Zespołowa odbudowa lub budowa wsi zapoczątkowana w 1958 r. wykazuje ciągłe tendencje rozwojowe. Na koniec 1961 r. działało w kraju 195 zespołów (program uprawnienia budowlane na komputer). Zgodnie ze wspomnianą uchwałą, tą formą realizacji budownictwa mogły być objęte tylko wsie zniszczone przez klęski żywiołowe i wsie nowo powstające (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W myśl ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji, nałożony został na Ministra Budownictwa i PMB obowiązek organizacji udzielania pomocy technicznej dla indywidualnego i spółdzielczego budownictwa na wsi. Obowiązek ten uzupełniony budownictwem kółek rolniczych potwierdzony został ustawą z 1960 r. o powołaniu KBUA (uprawnienia budowlane).

Plan rozwoju budownictwa

W wyniku ustawy z 1957 r. nastąpiło scalenie służby budownictwa wiejskiego, działającej w ramach zarządów rolnictwa - ze służbą arch.-bud. w prezydiach wojewódzkich i powiatowych rad narodowych. Przy przeprowadzonej reorganizacji powiatowe zarządy rolnictwa przekazały do zarządów arch.-bud. zamiast posiadanych w 1957 r. ponad 1400 etatów, zaledwie ok. 900 etatów, które w roku 1958 podlegały dalszej redukcji (program egzamin ustny).

W roku 1958 powołano w prezydiach wojewódzkich rad narodowych wydziały budownictwa (obecnie wydziały budownictwa, urbanistyki i architektury), w ramach których działają oddziały lub referaty budownictwa wiejskiego. Na szczeblu centralnym w Ministerstwie Budownictwa i PMB w 1957 r. powołano Departament Budownictwa Wiejskiego (opinie o programie). Zadania służby budowlanej prezydiów rad narodowych w zakresie budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i kółek rolniczych oraz miejscowej produkcji materiałów budowlanych zostały określone w szeregu aktów normatywnych Rady Ministrów oraz Ministra Budownictwa i PMB (segregator aktów prawnych).

Najważniejsze z tych zadań obejmują:

  • ustalanie sposobów i form realizacji planów rozwoju budownictwa wiejskiego i produkcji materiałów budowlanych w zespołach chłopskich i kółkach rolniczych oraz zgłaszanie wniosków w sprawie zabezpieczenia i uruchamiania środków do realizacji tych planów;
  • wdrażanie postępu technicznego w budownictwie wiejskim poprzez:
  • propagowanie i rozpowszechnianie projektów typowych dla budownictwa indywidualnego i kółek rolniczych,
  • udzielanie porad i pomocy organizacyjno-technicznej;
  • organizowanie budownictwa przykładowego i zespołowego na wsi;
  • udział w ustalaniu ilości i asortymentów materiałów budowlanych dla budownictwa na wsi, w podziale puli materiałów na gromady, kółka rolnicze, zespoły budowlane i produkcyjne oraz w przyznawaniu kredytów bankowych i dotacji ubezpieczeniowych;
  • współdziałanie w organizacji werbunku i szkolenia wiejskich rzemieślników budowlanych na kursach organizowanych przez właściwe instytucje (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !