Wznoszone obiekty mieszkalne

Wznoszone obiekty mieszkalne

Przykładem organizacji budowy obiektów uprzemysłowionych, w których planowany ciąg organizacyjny rozpoczyna się od składu elementów w zakładzie prefabrykacji, jest budowa zespołu obiektów mieszkalnych czterosekcyjnych 9-kondygnacyjnych, realizowana również przez Kombinat Budowy Domów nr 1 w Moskwie (program uprawnienia budowlane na komputer).
W tym przypadku, podobnie jak i w poprzednim, podzielono całkowity ciąg organizacyjny na dwa zharmonizowane ciągi organizacyjne, zamiast na trzy (jak to czyniono poprzednio), łącząc ciąg montażowy z ciągiem robót wewnętrznych budowlanych i instalacyjnych. W ten sposób odstęp czasu między zakończeniem montażu a rozpoczęciem robót wykończeniowych (objętych na schematach rysunkowych skrótowo nazwą robót malarskich) wynosi 2 dni robocze zamiast 2 miesięcy przy tradycyjnej organizacji budowy.

Stosując tę nową organizację już po 2 dniach od zakończenia montażu dom nadaje się do rozpoczęcia robót wykończeniowych.
Wznoszone obiekty mieszkalne 9-kondygnacjowe dzieli się na działki, przy czym czas trwania robót na każdej działce wynosi 2 dni. Roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne wykonuje się z opóźnieniem w stosunku do robót montażowych zaledwie o jedną działkę.
W tych warunkach montaż dziewięciokondygnacjowego (czterosekcyjnego) domu trwa 40 dni, a ogólny czas wykonania budowy wynosi 64 dni robocze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spośród dwóch zharmonizowanych budowlanych ciągów organizacyjnych realizowanych na placu budowy, jeden w skrócie zwany „montażowym” obejmuje kompleks robót związanych z wykonaniem montażu konstrukcji, robót budowlanych wewnętrznych, robót sanitarno-technicznych i robót elektromontażowych, doprowadzając obiekt do stanu umożliwiającego rozpoczęcie w nim robót wykończeniowych, a drugi ciąg, w skrócie zwany ciągiem „wykończeniowym”, obejmuje roboty podłogowe (układanie linoleum), roboty malarskie, roboty elewacyjne oraz roboty pokrycia dachowego. Ciąg robót wykończeniowych składa się z trzech zespołów, z których każdy obsługuje dwa ciągi montażowe (uprawnienia budowlane).

Znaczne skrócenie czasu

W tych warunkach osiągnięto następujące wyniki przy budowie 9-kondygnacjowych obiektów mieszkalnych łącznie z robotami wykończeniowymi:
- czas trwania budowy 3 miesiące,
- nakłady robocizny na wykonanie nadziemnej części domu wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi - 1,4 rob/dni na 1 m2 powierzchni mieszkalnej, a łącznie z wytworzeniem elementów w zakładach - 2,94 rob/dni;
- każdy żuraw wieżowy pracuje na 3 zmiany, przy czym na budowie jednego 9-kondygnacjowego domu znajduje się nie dłużej niż 2 miesiące; średnio na 1 żuraw wieżowy przypada rocznie 23 tys. m2 powierzchni mieszkalnej (co jest trzykrotnie większe niż przy tradycyjnych metodach organizacyjnych) (program egzamin ustny).

Znaczne skrócenie czasu trwania budowy spowodowało również poważne zmniejszenie liczby obiektów, których wykonanie przechodzi na rok następny. Do nich należą tylko obiekty (części nadziemne obiektów), których montaż rozpoczyna się w grudniu (opinie o programie).
Organizacja budowy obiektów uprzemysłowionych, w których planowany ogólny ciąg organizacyjny rozpoczyna się od wytwarzania elementów w zakładach prefabrykacji
Ogniwem wiodącym w realizacji budowli uprzemysłowionych jest montaż elementów budowli na placu budowy.

Dlatego wydajność montażowa żurawia czy żurawi znajdujących się do dyspozycji powinna decydować o wielkości zaplanowanej w wytwórniach produkcji elementów konstrukcyjnych i ich transportu. Wydajność montażową żurawi najlepiej jest w tym przypadku (budownictwo mieszkaniowe realizowane metodami uprzemysłowionymi) podawać w liczbach izb mieszkalnych (segregator aktów prawnych).

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady powstają nieuchronnie niekorzystne ekonomicznie rezultaty:
- niedobór żurawi montażowych powoduje powstawanie dużych zapasów w wytwórni elementów bądź zmniejszoną jej wydajność,
- nadmiar żurawi jest przyczyną powstawania przestojów tych kosztownych maszyn, co w sposób wydatny wpływa na podrożenie budowli wznoszonych metodą uprzemysłowioną (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !