Wzrost ciśnienia

Wzrost ciśnienia

Richardson i Whitman [21] próbują znaleźć wyjaśnienie przyczyny wpływ prędkości odkształcenia na charakterystyki gruntu, jak i na wzrost jego wytrzymałości w analizie zmian ciśnienia w porach towarzyszących procesowi. Twierdzą oni, że w miarę wzrostu prędkości odkształcenia opóźnia się wzrost ciśnienia w porach w całej próbce i wartości naprężeń efektywnych są wówczas wyższe. Podkreślają również występowanie podciśnienia przy zaawansowanym odkształceniu próbki. Wpływa ono na dalszy wzrost naprężeń efektywnych. Wzrost naprężali efektywnych powoduje powstawanie większych oporów przy wzajemnym przemieszczaniu się cząstek i daje w efekcie wzrost wytrzymałości (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku silnie zagęszczonych gruntów sypkich Whitman i Healy [3.3] również obserwowali występowanie podciśnienia w porach i to nawet w piaskach suchych (podciśnienie w powietrzu). Wpływ prędkości odkształcenia nie był w tych badaniach tak wyraźny, jak w przypadku gruntów spoistych. Przemawia to za faktem, że przyczyn zjawiska wzrostu wytrzymałości gruntu spoistego ze wzrostem prędkości odkształceń należy szukać raczej w zjawiskach fizykochemicznych i termodynamicznych (J. K. Mitchell [19]) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Natomiast w gruntach sypkich znajdujących się w naturalnych warunkach należy liczyć się ze wzrostem wytrzymałości jedynie w przypadku suchych piasków zagęszczonych dla bardzo dużych prędkości odkształceń. Z powyższych rozważań wynika, że grunt spoisty zawsze wykazuje własności lepkie tj. wrażliwość na prędkość odkształcenia bez względu na to czy uwzględnia się, czy też nie, jego trójfazową strukturę fizyczną (uprawnienia budowlane).

Woda swobodna grawitacyjna

Wyżej analizowano jedynie wnioski wynikające z prób obciążania. Chcąc jednak w pełni poznać własności materiału należy zbadać jego zachowanie się, także i podczas odciążania. Wówczas można określić udział odkształceń trwałych i zbadać własności plastyczne i sprężyste ciała (program egzamin ustny). Takich badań wykonano dla gruntu niezmiernie mało. Na rys. 4-9 przedstawiono wykres zależności intensywność naprężenia - odkształcenie podłużne uzyskany przez K. Y. Lo [14] dla gruntu spoistego.

Ponieważ warunki badania, jak wiadomo z poprzednich rozważań ściśle wpływają nie tylko na ilościowy, ale i jakościowy przebieg procesu, więc przy wyciąganiu wniosków należy zachować powściągliwość. Można jednak zauważyć, że odkształcenia trwałe stanowią znaczną część całkowitego odkształcenia. Ponadto w procesie odciążania zależność naprężenie - odkształcenie nadal zachowuje nieliniowy charakter, a moduł sprężystości prawdopodobnie wykazuje zmianę ze wzrostem odkształceń. Tego ostatniego wniosku nie potwierdzają badania W. G. Shock ley a i R. G. Ahlvina [22], ale były one przeprowadzone przy mniejszym zakresie (opinie o programie).

Z obserwacji doświadczalnych wynika, że grunt wykazuje własności sprężyste (niekoniecznie liniowe), plastyczne, a w niektórych przypadkach i lepkie. Oczywiście przyczyn występowania takich, czy innych własności należy szukać w budowie fizycznej tego ośrodka. Odkształcenia sprężyste są wypadkową sprężystych odkształceń poszczególnych ziarn gruntu w rozpatrywanym elemencie. Odkształcenia plastyczne są wynikiem zmiany struktury gruntu na klitek wzajemnego przemieszczania się ziaren, a także w gruntach spoistych wynikiem ich skruszenia. Woda występująca w gruncie daje głównie efekty typu czasowego w procesie odkształcenia (segregator aktów prawnych).

Woda swobodna grawitacyjna powoduje zjawisko konsolidacji, które może być traktowane jako pełzanie czysto objętościowe. Woda związana siłami potencjału elektrokinetycznego czyli tzw. woda błonkowa daje również głównie efekty reologiczne zarówno postaciowe, jak i objętościowe. Obecność powietrza i innych ciał gazowych wywołuje zjawiska podobne jak woda swobodna, lecz w bardziej ograniczony sposób. W powyższych uwagach abstrahuje się od możliwości pęcznienia gruntu na skutek wzrostu wilgotności. Zjawisko to jest obserwowane w wielu gruntach spoistych. Zakłada się, że w warunkach rosnącego obciążenia jest ono jednak mało prawdopodobne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !