Zabezpieczenia przed zamarzaniem

Zabezpieczenia przed zamarzaniem

Zabezpieczenie przewodów i zbiorników przed zamarznięciem przez należyte otulanie i naprawę bieżącą otuliny uszkodzonej.
Zapobieganie i usuwanie zawilgocenia kotłowni i pomieszczeń należących do kotłowni. Technika usuwania zawilgocenia ścian i podłóg podana jest w dziale robót budowlanych. Jeżeli przyczyną zawilgocenia ścian są nieszczelne przewody lub zawory, usterki takie należy natychmiast usunąć, wymieniając elementy uszkodzone lub uzupełniając uszczelnienie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sprawdzenie przed rozpoczęciem sezonu opałowego czy wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, stanowiące nieodłączną i bardzo ważną część kotłowni, pracują prawidłowo. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie działania przyrządów bezpieczeństwa, zaworów bezpieczeństwa, manometrów, hydrometrów, termometrów, rur przelewowych i sygnalizacyjnych.

Kotły, jako źródło ciepła, są najważniejszą częścią każdej kotłowni. Sprawne działanie kotłów zależy przede wszystkim od umiejętnej, zabezpieczającej przed nadmiernym ich zużywaniem konserwacji oraz od umiejętnie i w porę przeprowadzonych remontów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Sprawne działanie każdego kotła oraz uzyskanie jego pełnej wydajności można osiągnąć przez: a) stałe czyszczenie kotła z sadzy, popiołu, tłuszczu i kamienia oraz b) przez zachowanie całkowitej szczelności kotła.

Czyszczenie paleniska i kanałów z żużla i popiołu powinno być dokonywane przed każdym paleniem w kotle i należy do normalnych czynności obsługi kotła (uprawnienia budowlane). Czyszczenie wnętrza kotła z sadzy, która narasta często grubą warstwą utrudniającą przewodzenie ciepła do wody, dokonuje się przez dokładne zeskrobanie ścian. Zeskrobaną sadzę należy wynieść z kotłowni na zewnątrz.

Czyszczenie wnętrza kotła z powstałej i pozostającej na ściankach smoły wymaga bardzo pracochłonnego zabiegu (smoła na ściankach kotła powstaje przy spalaniu pewnych gatunków paliwa). Należy ją wypalić lampą lutowniczą lub przez spalenie w kotle łatwopalnych materiałów, dających duży płomień a mało dymu, np. wióry i odpadki drzewne, słoma itd. że w górnej części kotła osadzamy rynnę przelewową z odprowadzeniem na zewnątrz. Łączymy następnie kocioł z przewodem wodociągowym za pomocą węża gumowego a w kotle wzniecamy ogień, najlepiej przy użyciu odpadków drzewnych. Wodę w kotle nagrzewamy do temperatury 70-80°C, następnie otwieramy zawór zasilający na dopływie wody. Tłuszcz rozgrzany zbiera się na powierzchni wody w kotle i spływa z nadmiarem wody rynną odpływową. Zabieg ten powinien trwać do czasu całkowitego spłynięcia tłuszczu (program egzamin ustny).

Usunięcie kamienia kotłowego

W celu usunięcia kamienia kotłowego należy:
odłączać kocioł od instalacji przez zamknięcie zaworu na zasileniu i powrocie oraz zaślepić (zamknąć ślepym kołnierzem) kształtkę przyłączną na powrocie do kotła i odmontować kształtkę przyłączną z przodu kotła;
kocioł napełnić roztworem kwasu solnego (10/o kwasu na 1 mm grubości kamienia, nie więcej niż 10°/o) przetrzymując roztwór w kotle około 1,5 godz. (do chwili, aż gaz i piana przestaną się wydzielać) (opinie o programie). W celu zabezpieczenia kotła przed szkodliwym działaniem kwasu dobrze jest dodać do roztworu kleju stolarskiego w ilości 1% wagowo w stosunku do ilości roztworu kwasu solnego spuścić roztwór kwasu z kotła i kilkakrotnie przepłukać kocioł wodą z dodatkiem 5°/o sody.

Poza tym należy nadmienić, że często kamień kotłowy w starych kotłach stanowi ich uszczelnienie i zdarza się, że po usunięciu kamienia kocioł staje się bezużyteczny. Płukanie z dodatkiem sody należy powtarzać, aż będzie spływać woda zupełnie czysta. Podkreśla się, że spuszczanie roztworu i wody przy płukaniu powinno być gwałtowne - przez zdjęcie z kotła dolnego kołnierza, zaślepiającego kocioł na powrocie.
Całkowita szczelność kotła jest bardzo ważnym warunkiem sprawnego i ekonomicznego działania (segregator aktów prawnych). Nieszczelność kotła może powodować przecieki wody na zewnątrz do pomieszczenia kotłowni lub do paleniska kotła. Nieszczelność kotła (między członami) może również powodować zaburzenia obiegu spalin w kanałach kotłowych, pogarszając w ten sposób ciąg w kotle.

Porowatość odlewu, pęknięcia członów lub złączek i nieszczelność złączek, to są powody przeciekania wody z kotła, które należy natychmiast usuwać. Porowatość odlewu człona kotłowego powoduje roszenie (pocenie się) kotła, a nawet spływanie wody po wierzchu człona cienkimi strugami. Chwilowo przeciekanie wody porami można usunąć przez „zaklepanie” widocznych miejsc, gdzie wydostaje się woda. Większe otworki w żeliwie można uszczelnić przez rozwiercenie w miejscu uszkodzonym otworu, nagwintowanie, a następnie wkręcenie i zanitowanie mosiężnego sworznia.

Pęknięcie człona kotłowego można naprawić niekiedy również przez nitowanie lub przez spawanie (promocja 3 w 1). Na ogół większe nieszczelności tego rodzaju są trudne do usunięcia i często naprawa nie opłaca się. Człon taki trzeba wymienić.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !