Blog

21.04.2019

Zabudowa śródmiejska

W artykule znajdziesz:

Zabudowa śródmiejska - wymagania dla inwestorów

Do najbardziej atrakcyjnych i korzystnych punktów, w których warto ulokować swoją inwestycję, należą tereny zabudowy śródmiejskiej lub śródmiejskiej uzupełniającej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jednak przed rozpoczęciem inwestycji, warto sprawdzić możliwości i ograniczenia związane z zabudową śródmiejską.

Zabudowa śródmiejska

Zabudowa śródmiejska. Zabudowa śródmiejska zwana inaczej zgrupowaniem intensywnej zabudowy, ulokowana jest w centrum miasta, zazwyczaj w pobliżu rynku i ratusza miejskiego (program na komputer). Terenem śródmiejskim jest więc obszar, który już funkcjonuje jako śródmieście lub jako taki przewidywany jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku takiego planu, liczy się ocena dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego (program na telefon).

Zabudowa śródmiejska uzupełniająca. Z orzecznictwa sądowego wynika, że zabudowa śródmiejska uzupełniająca, to zabudowa, której celem jest uzupełnienie istniejącej już zabudowy śródmiejskiej przez dobudowanie nowych budynków.Jakie wymogi musi spełnić inwestor, który planuje budowę na terenie zabudowy śródmiejskiej (segregator aktów prawnych)?

Inwestor powinien zadbać o pewne kwestie

Po pierwsze w budynku, z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, należy zagwarantować naturalne oświetlenie, co wiąże się z odpowiednią odległością od innych obiektów. Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia dziennego, czasu nasłonecznienia czy dozwolonej wysokości przesłaniania, regulowane są przez odpowiednie przepisy (opinie o programie).

- Po drugie kurek główny powinien być założony na zewnątrz budynku nie dalej niż 10 metrów od niego, w łatwo dostępnym i prawidłowo zabezpieczonym miejscu. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed budynkiem, poniżej poziomu terenu z zachowaniem odpowiednich wymagań (promocja 3 w 1).

- Kolejny wymóg dotyczy parametrów techniczno-użytkowych dźwigów, chodzi przede wszystkim o osoby niepełnosprawne. Co najmniej jeden dźwig w budynku i w każdej wydzielonej części budynku powinien być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, a w zabudowie śródmiejskiej, również do przewozu mebli i chorych na noszach (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami