Blog

Efektowny taras zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego

W artykule znajdziesz:

Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego

Efektowny taras zdjęcie nr 11
Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego

Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z budową domu albo innej budowli, miał do czynienia z organami nadzoru budowlanego (uprawnienia budowlane). Osobą, która bezpośrednio nadzoruje obiekty budowlane, jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Według Ustawy Prawo Budowlane prawo do prowadzenia nadzoru budowlanego posiadają powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego. Organem nadzoru budowlanego najniższego szczebla jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jego działania sprowadzają się głównie do zadań z zakresu kontroli i inspekcji, tak w czasie trwania budowy, jak podczas późniejszych prac porządkujących i związanych z utrzymaniem obiektu w dobrym stanie technicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID)Podstawowe wykonywane zadania inspektora nadzoru budowlanego to przede wszystkim:

- kontrola obiektu budowlanego w całości lub jego części,

- sprawdzanie, w jakim stanie kontrolowany utrzymuje obiekt budowlany,

- wydawanie rozporządzeń dotyczących usuwania nieprawidłowości znalezionych na budowie,

- wydawanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,

- kontrola dokumentów dotyczących budowy,

- przyjmowanie zawiadomień o stanie zagrożenia na obiekcie budowlanym.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest upoważniony do wstępu na teren budowy. Właściciel obiektu ma obowiązek udostępnić inspektorowi swobodne poruszanie się po placu budowy i wykonywanie swoich zadań. Podczas kontroli inwestor ma prawo brać udział we wszystkich czynnościach kontrolnych inspektora oraz wglądu do akt sprawy. Jakie są najczęstsze uchybienia budujących? Do największych błędów podczas trwania budowy zaliczyć można: samowole budowlane, brak zgłoszenia rozpoczęcia budowy, nieprawidłowa odległość budowli od nieruchomości sąsiada czy błędy przy ulokowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Efektowny taras zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Efektowny taras zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Efektowny taras zdjęcie nr 16 Efektowny taras zdjęcie nr 17 Efektowny taras zdjęcie nr 18
Efektowny taras zdjęcie nr 19
Efektowny taras zdjęcie nr 20 Efektowny taras zdjęcie nr 21 Efektowny taras zdjęcie nr 22
Efektowny taras zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Efektowny taras zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Efektowny taras zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Efektowny taras zdjęcie nr 32 Efektowny taras zdjęcie nr 33 Efektowny taras zdjęcie nr 34
Efektowny taras zdjęcie nr 35
Efektowny taras zdjęcie nr 36 Efektowny taras zdjęcie nr 37 Efektowny taras zdjęcie nr 38
Efektowny taras zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Efektowny taras zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Efektowny taras zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami