Blog

30.05.2018

Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego

W artykule znajdziesz:

Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego

Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego

Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z budową domu albo innej budowli, miał do czynienia z organami nadzoru budowlanego (uprawnienia budowlane). Osobą, która bezpośrednio nadzoruje obiekty budowlane, jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Według Ustawy Prawo Budowlane prawo do prowadzenia nadzoru budowlanego posiadają powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego. Organem nadzoru budowlanego najniższego szczebla jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jego działania sprowadzają się głównie do zadań z zakresu kontroli i inspekcji, tak w czasie trwania budowy, jak podczas późniejszych prac porządkujących i związanych z utrzymaniem obiektu w dobrym stanie technicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID)Podstawowe wykonywane zadania inspektora nadzoru budowlanego to przede wszystkim:

- kontrola obiektu budowlanego w całości lub jego części,

- sprawdzanie, w jakim stanie kontrolowany utrzymuje obiekt budowlany,

- wydawanie rozporządzeń dotyczących usuwania nieprawidłowości znalezionych na budowie,

- wydawanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,

- kontrola dokumentów dotyczących budowy,

- przyjmowanie zawiadomień o stanie zagrożenia na obiekcie budowlanym.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest upoważniony do wstępu na teren budowy. Właściciel obiektu ma obowiązek udostępnić inspektorowi swobodne poruszanie się po placu budowy i wykonywanie swoich zadań. Podczas kontroli inwestor ma prawo brać udział we wszystkich czynnościach kontrolnych inspektora oraz wglądu do akt sprawy. Jakie są najczęstsze uchybienia budujących? Do największych błędów podczas trwania budowy zaliczyć można: samowole budowlane, brak zgłoszenia rozpoczęcia budowy, nieprawidłowa odległość budowli od nieruchomości sąsiada czy błędy przy ulokowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami