Zakłady pierwszej grupy

Zakłady pierwszej grupy

Zakłady pierwszej grupy położone w miastach i osiedlach zaopatrzonych centralnie w wodę korzystają zwykle z wody z sieci miejskiej, zaś przy własnym źródle czerpania wody korzystają dla wszystkich swoich potrzeb z jednego źródła czerpania wody, oczyszczanej w jednym zespole urządzeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla ochrony przeciwpożarowej zakłady te zwykle są wyposażone w zbiorniki zapasowe zaopatrywane z ogólnego źródła czerpania wody. Na rysunkach przedstawiono: schemat sieci wodociągowych zakładu pobierającego wodę do wszystkich potrzeb z sieci miejskiej, schemat sieci wodociągowych zakłada korzystającego do wszystkich potrzeb z jednego źródła czerpania wody, oraz schemat sieci wodociągowych zakładu korzystającego do wszystkich potrzeb z jednego źródła czerpania wody z siecią dodatkową prowadzącą wodę specjalnie zmiękczaną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zakłady drugiej grupy położone w miastach i osiedlach zaopatrzonych centralnie w wodę korzystają zwykle z wody z sieci miejskiej na potrzeby ogólne, zaś do celów produkcyjnych posiadają własne odrębne źródło czerpania wody. Na rysunku podajemy schemat sieci wodociągowych zakładu pobierającego wodę do celów ogólnych z sieci miejskiej oraz do celów przemysłowych z własnego źródła czerpania wody.

Zakłady tej drugiej grupy przy własnym źródle czerpania wody mają zwykle odrębne urządzenia do oczyszczania wody i urządzenia do utrzymywania ciśnienia w sieci - dla sieci ogólnej wodociągów - oraz odrębne dla sieci przemysłowej. Podajemy na rysunkach schemat sieci wodociągowych zakładu korzystającego z własnego źródła czerpania wody przy oddzielnych urządzeniach do oczyszczania wody dla celów ogólnych i oddzielnych dla celów przemysłowych (uprawnienia budowlane). Jako przykład podajemy schemat sieci wodociągowych elektrowni lub elektrociepłowni. Zakłady te należy umieszczać możliwie blisko i możliwie niewysoko (5 do 10 m wyżej) nad zbiornikami wód powierzchniowych, o dostatecznej ilości przepływającej wody.

Rodzaje instalacji ciepłej

W zakładach przemysłowych odróżniamy zasadniczo dwa rodzaje instalacji ciepłej wody:
a) instalacje ciepłej wody uzyskiwanej na potrzeby higieniczne - do mycia i kąpieli pracowników (program egzamin ustny). W tych instalacjach używamy wodę o temperaturze nie wyższej od 60°C, bowiem wyższa temperatura stwarza niebezpieczeństwo poparzenia osób korzystających z tych urządzeń;
b) instalacje ciepłej wody dla celów technologicznych, np. do mycia różnych urządzeń przemysłowych, do rozpuszczania różnych tworzyw itp. W tych instalacjach używamy wody o temperaturze zwykle wyższej od 60°C, dochodzącej do 90°C. Urządzenia odbiorcze instalacji ciepłej wody o temperaturze wyższej od 603C ze względu na bezpieczeństwo obsługi powinny być specjalnie znakowane (opinie o programie).
Ilości ciepłej wody zużywane w zakładach przemysłowych na różne cele oraz odpowiednie potrzebne temperatury ciepłej wody przedstawiają się następująco:
b) dla celów higieny osobistej pracowników zakładu do jednorazowej kąpieli w wannie 200 do 300 1 wody o temperaturze 35°C, do jednorazowej kąpieli pod natryskiem 40 1 wody o temperaturze 35°C, do jednorazowego umycia w umywalce 5 do 7 1 wody o temperaturze 20°C;
c) w stołówkach pracowniczych na jednego stołownika dziennie 4 do 6 1 wody o temperaturze 60°C;
d) dla celów przemysłowych w browarze na produkcję 100 1 piwa - 200 1 wody o temperaturze 90°C bezpośrednio do produkcji oraz 50 do 100 1 wody o temperaturze 50°C do mycia naczyń w pralni mechanicznej - na 10 kg bielizny upranej 300 do 400 litrów wody o temperaturze 70°C (segregator aktów prawnych).

Ogólnie w zakładach przemysłowych zużycie ciepłej wody określa się w dużym przybliżeniu na 20% ogólnego zużycia wody z wyłączeniem z tego ogólnego zużycia wody do chłodzenia maszyn i urządzeń oraz wody do transportu surowca wewnątrz zakładów.
W dużych zakładach przemysłowych najczęściej stosuje się centralne przygotowanie ciepłej wody bądź w centralnej kotłowni zakładowej, bądź też z miejskiej sieci ogrzewania zdalaczynnego (promocja 3 w 1).

W zakładach, w których otrzymuje się większe ilości wody z chłodzenia maszyn i urządzeń, należy energię cieplną zawartą w wodzie chłodzącej wykorzystywać do przygotowania ciepłej wody.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !