Blog

29.09.2020

Zalety ciągłych pali prefabrykowanych

Zalety ciągłych pali prefabrykowanych

Zalety ciągłych pali prefabrykowanych

Możliwe jest także, podobnie jak poprzednio, wykonywanie pali z betonu wirowanego. Mogą one uzyskać jeszcze cieńszą ściankę, a większą gęstość i wytrzymałość betonu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zalety ciągłych pali prefabrykowanych w porównaniu z palami nabijanymi są następujące:
1) Beton, z jakiego pale te są wykonywane, jest zwykle lepszej jakości niż beton pali nabijanych. Tłumaczy się to możnością łatwiejszej kontroli wykonania pali oraz łatwiejszego ubicia lub wirowania betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oprócz tego nie zachodzi obawa osłabienia betonu wskutek wdarcia się wody gruntowej do rury okładzinowej lub wskutek rozsegregowania się kruszywa w czasie wykonywania pala, co ma miejsce niekiedy przy palach nabijanych. Możność pozostawienia pali prefabrykowanych na dłuższy okres twardnienia na powietrzu sprawia, że powlekają się one warstewką węglanu wapniowego, uodporniającą do pewnego stopnia beton na szkodliwe wpływy chemiczne (uprawnienia budowlane).

2) Zagłębianie pali prefabrykowanych przez warstwę wody nie przedstawia żadnych trudności; w budownictwie morskim lub wodnym śródlądowym są w pewnych warunkach niezastąpione.
3) Zbrojenie pali prefabrykowanych jest zabezpieczone przed odkształceniami i może być bez trudu doprowadzone do samego ostrza pala.
Wady pali prefabrykowanych ciągłych są następujące:
4) Wykonanie fundamentów na palach prefabrykowanych wymaga wcześniejszego przystępowania do robót, gdyż pale takie wymagają 4- do 6-tygodniowego okresu dojrzewania albo stosowania kosztownych metod przyspieszających ten proces (program egzamin ustny).
5) Pale takie są mniej wygodne, gdy grunt nośny na danej budowie jest uwarstwiony ukośnie, kiedy więc w różnych punktach budynku potrzebne są pale różnej długości. Jeśli w takich przypadkach pale prefabrykowane okazują się za długie, trzeba rozkuwać ich górne końce, co jest i kosztowne, i przedłuża czas trwania robót. Natomiast gdy pale okażą się za krótkie, to zwykle trzeba wykonywać nowe, a dla poprzednio wykonanych szukać innego przeznaczenia, co jest niezgodne z zasadami racjonalnego planowania budowy.
6) Przy wbijaniu w grunt zwarty i zawierający przeszkody pale prefabrykowane często ulegają uszkodzeniu.
7) Zagłębianie dłuższych pali prefabrykowanych wymaga ciężkiego sprzętu, co podnosi znacznie koszt i przedłuża czas trwania robót. Ciężki sprzęt ponadto nic jest w naszych warunkach łatwy do uzyskania.

Pale odcinkowe

Pale odcinkowe mogą się składać z wielu odcinków krótkich (kilkadziesiąt cm do 1,50 m) lub też z mniejszej liczby odcinków dłuższych (do 10 m każdy) (opinie o programie).
Odcinki krótkie o pełnym przekroju lub pustakowe wykonywane są z betonu lub żelbetu.

Odcinki te zagłębia się w grunt zwykle oddzielnie, jeden za drugim, przez wbijanie lub wciskanie. Poszczególne odcinki łączy się ze sobą bądź na wpust i czop, bądź też za pomocą metalowych kołnierzy albo też skręca się ze sobą za pomocą osadzonych w nich gwintowanych elementów.
Dla prawidłowego rozłożenia nacisku (występującego w czasie zagłębiania pala i potem już pod obciążeniem od fundamentu) na cały przekrój styku duże znaczenie ma dokładne przyleganie do siebie powierzchni styku dwu sąsiednich odcinków. Uzyskuje się to najczęściej przez zastosowanie szybko
twardniejącej zaprawy cementowej, nakładanej na górną powierzchnię dolnego odcinka.

Po zagłębieniu pala do wymaganej głębokości wstawia się często w pozostawiony w osi pala otwór lub w wydrążenie pala pręt stalowy i otwór zabetonowuje się, uzyskując powiązanie luźnych odcinków w jedną całość.
Typową odmianę wciskanych pali odcinkowych, złożonych z krótkich odcinków, stanowią pale Mcga (segregator aktów prawnych).

Składają się one z odcinków o długości 60, 80 lub 100 cm, o przekroju kolistym lub kwadratowym. Zależnie od przeznaczenia pala i wielkości sił, jakie ma on przenosić, odcinki można projektować jako betonowe (przy zastosowaniu wibrowania) lub zbrojone jak w palach ciągłych. W dotychczasowej praktyce najczęściej stosowano obok wkładek głównych uzwojenie.

Średnicę pali dostosowuje się do przewidywanego udźwigu (promocja 3 w 1). W praktyce stosowano średnice 20-30 cm. Udźwig zależnie od warunków gruntowych, średnicy i długości pala może dochodzić do 50 T.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami