Zależność osłabiania neutronów

Zależność osłabiania neutronów

Zależność osłabiania neutronów prędkich od za wartości wodoru w betonie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie do betonu składników o dużej zawartości wody chemicznie związane nie zawsze jest uzasadnione względami ekonomicznymi. Poza tym zwiększenie ilości składników o znacznej zawartości wody zmniejsza gęstość betonu, a tym samym zmniejsza skuteczność osłabiania promieniowania y, które zazwyczaj określa grubość osłony biologicznej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odparowywaniu wody z osłon narażonych na działanie podwyższonych temperatur można skutecznie zapobiec przez stosowanie szczelnych pokryć powierzchni osłony. Ze względu na wymaganą szczelność osłony potrzebna jest duża plastyczność betonu, co jest szczególnie ważne w przypadku projektowania złożonych kształtów osłony biologicznej Dodatki zwiększające plastyczność betonu stanowią zazwyczaj patenty różnych wytwórni i znane są w praktyce pod odpowiednimi nazwami firmowymi. Sposoby układania betonów. Szczególną uwagę w procesie przygotowania mieszanki betonowej zwraca się na utrzymanie czystości kruszywa i właściwe jego uziarnienie. Maszynowe mieszanie masy betonowej o składnikach ciężkich może doprowadzić do rozsegregowania składników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obawy przed tego rodzaju zjawiskiem doprowadziły w zasadzie do ręcznego przygotowania betonu. Ważne znaczenie ma także transport i sposób układania betonu. Przyjęte zostały następujące sposoby betonowania osłon biologicznych:
a) Sposób konwencjonalny. Po zakończeniu mieszania masę betonową wlewa się do form i zagęszcza ją wibratorami (uprawnienia budowlane). Nadmierne wibrowanie może doprowadzić do osadzania się ciężkiego kruszywa w dolnej części osłony. Jednorodność betonu kontroluje się za pomocą prześwietlania promieniami y.
b) Sposób zatapiania grubego kruszywa. Masę betonową z drobnoziarnistym kruszywem wlewa się do formy, poddaje wibrowaniu i równocześnie dodaje się kruszywa gruboziarnistego. Po stwierdzeniu, że zaprawa cementowa przestaje wypływać na powierzchnię, dodaje się nową porcję zaprawy i cały proces powtarza się od początku. Sposób ten eliminuje w zasadzie możliwość powstawania w betonie wolnych przestrzeni, chociaż nie zapewnia wysokiej jednorodności struktury betonu.
c) Sposób wstępnego ułożenia kruszywa. Gruboziarniste kruszywo układa się w formach w stanie suchym, zagęszcza je wibratorami, a następnie zalewa się zaprawą o dużej plastyczności; zaprawa jest przy tym wyciskana od dołu do góry. Metoda zapewnia uzyskanie betonów o dużej jednorodności, bez wolnych przestrzeni (program egzamin ustny).

Wpływ nagrzewania

Nagrzewanie betonu wskutek działania promieniowań jądrowych i wysokiej temperatury rdzenia reaktora może prowadzić do zmniejszenia zawartości wody w betonie (opinie o programie). Powoduje to zmniejszenie skuteczności osłabiania promieniowania neutronowego przez osłonę. Podwyższona temperatura wpływa też na zmianę właściwości fizycznych i mechanicznych materiału, co wiąże się z zagadnieniem przydatności betonu jako materiału konstrukcyjnego. W celu ochrony betonu przed nadmiernym nagrzewaniem stosuje się chłodzenie osłon (konwekcja naturalna lub wymuszona), a pomiędzy rdzeniem reaktora i osłoną biologiczną wykonuje się tzw. osłony termiczne, wykonane z materiałów dobrze przewodzących ciepło i odpornych na wpływy podwyższonych temperatur (osłony stalowe) (segregator aktów prawnych).

Wskutek długotrwałego nagrzewania betonu następuje odparowanie wody nie związanej chemicznie, zmniejszenie się zawartości wody związanej podczas hydratacji cementu oraz wody chemicznie związanej w kruszywie. Woda nie związana chemicznie utrzymuje się w masie betonu przez dłuższy okres czasu, ale wskutek dyfuzji znika zupełnie po upływie 10-20 lat. Proces ten przebiega szybciej w warunkach podwyższonej temperatury (począwszy od ok. 70°C), gdyż następuje wtedy rozrywanie wiązań pomiędzy drobinami wody i drobinami ciała stałego.

Należy zaznaczyć, że w przypadku reaktorów uranowo-grafitowych o dużej mocy temperatura wewnętrznej powierzchni osłony wynosi od 60-90°C. W niektórych wysokotemperaturowych reaktorach należy się liczyć z lokalnymi temperaturami betonu w granicach od 200-300°C (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !