Założenie kościoła Karmelitów

Założenie kościoła Karmelitów

Zatrzymujemy się przed pałacem Tyszkiewiczów, by po chwili wkroczyć w zagłębione wnętrze przed kościołem Wizytek; pałac Rady Ministrów sygnalizuje otwierające się po chwili założenie kościoła Karmelitów z pomnikiem Mickiewicza, za masywem św. Anny występowa! dumny zarys Zamku. Zamknięciem widokowym ostatniego, północnego odcinka Krakowskiego Przedmieścia jest kolumna Zygmunta rysująca się na tle dachów i wież Starego Miasta (program uprawnienia budowlane na komputer).

Krakowskie Przedmieście jest więc w obecnym układzie typowym przykładem kompozycji cyklicznej, nie wysuwającej jednej bezspornej dominanty, lecz składającej się z szeregu napięć i spadów wyrazu plastycznego, zwieńczonych lokalnymi dominantami poszczególnych ogniw. Kolejne rozwijanie się coraz to nowych obrazów i stopniowe otwieranie się wnętrz, nawet w ramach każdego ogniwa, stanowi charakterystyczny walor kompozycyjny założenia, jemu tylko właściwy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Żywiołowość, malowniczość układu Krakowskiego Przedmieścia nie ma nic wspólnego z bezładem, brakiem wewnętrznej spoistości. Kompozycja ma wyraźnie i logicznie zaakcentowany początek i koniec; ma powtarzający się motyw architektoniczny w postaci rozchylającej się przestrzeni z ustawioną we wklęsłym narożniku wielką bryłą świątyni; ma kilka logicznie usytuowanych dominant odmierzających krańce cyklicznych ogniw, ma jedność stylistyczno-architektoniczną. Stopień wewnętrznego zorganizowania kompozycyjnego jest bardzo wysoki - tyle tylko, że organizacja ta opiera się na zasadach malowniczego kształtowania zamkniętych wnętrz. Tak pojęta kompozycja Krakowskiego Przedmieścia dojrzewała w ciągu trzech stuleci (uprawnienia budowlane).

Specyficzne rysy

Powstanie dzisiejszego układu Krakowskiego Przedmieścia mimo fragmentaryczności zadań budowlanych tego okresu mogło dojść do skutku dzięki właściwemu zrozumieniu przez poszczególnych budowniczych roli i sensu danej sytuacji, dzięki selekcji istotnych, żywotnych elementów dziedzictwa budowlanego oraz dążności do takich przeobrażeń, które by tradycyjne tendencje kompozycyjne najpełniej dopowiedziały i rozwinęły (program egzamin ustny). Taką rolę odegrało przede wszystkim usytuowanie kościołów Karmelitów i Wizytek pochodzące z XVII i początku XVIII wieku oraz odbudowa w barokowej szacie kościoła św. Anny. W drugiej połowie XVIII wieku i na początku XIX nastąpiła przebudowa neoklasyczna większości dominant założenia. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że klasycyzm Krakowskiego Przedmieścia ma swe specyficzne rysy zbliżające go do wątków renesansowo-barokowych ciążących na dotychczasowym obliczu zespołu (opinie o programie). Wymieńmy więc elewację kościoła Karmelitów przebudowaną przez E. Schroegera (r. 1781), a będącą jedynym w swoim rodzaju przykładem syntezy barokowej plastyki ściany i soczystości sylwety, z klasycystycznie zwięzłymi elementami porządkowymi. Wzniesienie przez P. Aignera w r. 1788 elewacji kościoła bernardyńskiego w kompozycji ogólnej i w charakterze plastyki zdradza przemożne pokrewieństwa z palladiańskimi kanonami późnego renesansu (segregator aktów prawnych).

W 30 lat później dokonano rozbiórki kościoła Dominikanów-Obserwantów; na jego miejscu powstał gmach Towarzystwa Przyjaciół Nauk - późniejszy Pałac Staszica - dzieło Antoniego Corazziego. Geneza kompozycyjna tej budowli byłajuż przedmiotem wielu badań. Tak więc A. Lauterbach wysunął w r. 1930[1] hipotezę, że Corazzi komponował Pałac Staszica pod wpływem widzianego po drodze do Polski w Trieście nowozbudowanego pałacyku mieszkalnego tamtejszego kupca Carciottiego. Hipoteza ta oparta była na analogicznej ilości kondygnacji oraz osi okiennych, natomiast poza zasięgiem rozważań jej autora znalazły się takie sprawy, jak jedyny w swoim rodzaju temat architektoniczny Pałacu Staszica, którym nie jest ani portyk (występujący w rzekomym „pierwowzorze" z Triestu), ani drobna kopułka wieńcząca, lecz swoisty zestaw dwu zryzalitowanych ogniw dwukolumnowych ujmujących centralne przęsła z łukowymi oknami i zwieńczonych wgłębioną, pokrytą płaskorzeźbami attyką (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami