Zamocowania stałe

Zamocowania stałe

Z uwagi na szkodliwość następstw, wynikających z braku wnikliwego uwzględnienia przedstawionych wymagań, konieczne jest prawidłowe projektowanie konstrukcyjno-wytrzymałościowe nie tylko żelbetowych belek podsuwnicowych, ale także szyn oraz ich połączeń z podłożem żelbetowym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stosowane w praktyce rozmaite sposoby zamocowań szyn do żelbetowych belek podsuwnicowych sprowadzają się do trzech zasadniczych schematów połączeń: stałych, sprężystych i ruchomych.

Zamocowania stałe (nieruchome) szyn do belek żelbetowych nie są godne zalecenia, gdyż, szczególnie dla suwnic o udźwigu większym od 15 T, powodują z reguły szybkie zniszczenie toru podsuwnicowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przykładem takiego zamocowania może być rozwiązanie. Szyna jest tu przyspawana do układanych na przemian krótszych i dłuższych podkładek stalowych, przy czym dłuższe podkładki są kotwione w półkach belki podsuwnicowej za pomocą śrub z nakrętkami. Utwardzona podlewka ma grubość co najmniej 5 cm.
Zamocowanie sprężyste szyn do żelbetowych belek podsuwnicowych polega na ułożeniu szyn na wyrównawczym podkładzie wibroizolacyjnym (uprawnienia budowlane).

Dla suwnic o większej nośności stosowane jest czasem zmodyfikowane rozwiązanie zamocowania. Wprowadza się dodatkowo podkłady bukowe lub dębowe, układane jeden przy drugim, przy czym krótsze podkładki stalowe mocuje się do podkładów za pomocą wkrętów.
Rozwiązanie lekkich torów podsuwnicowych na podłużnych i poprzecznych podkładach drewnianych.
Inny sposób zamocowania szyny do prefabrykowanych belek żelbetowych, zalecany przez autorów radzieckich dla suwnic o udźwigu do 30 T. Szyna jest ułożona na podłużnych, ciągłych podkładach drewnianych, osłoniętych ceowmikiem i zamocowana jest stalowymi hakami (program egzamin ustny).

W górnej części haki są mijankowo dokręcane nakrętkami poprzez otwory w środniku szyny, a u dołu są zakotwione w płytkach stalowych, nałożonych i przyspawanych do rurek gazowych, które są zabetonowane w półkach belek prefabrykowanych. Śruby kotwiące w rurkach gazowych mocują wspomniane płytki do belki podsuwnicowej. Podkłady są ułożone na podlewce z betonu marki 200, z dodatkiem stalowych opiłków w ilości 50 kg/m8 betonu.

Przyspawanie szyn do podkładek stalowych

Jak wynika z przedstawionych przykładów, sprężyste zamocowanie szyn, opartych na podkładach drewnianych, chroni beton przed bezpośrednimi uderzeniami, umożliwia wymianę składowych części toru oraz jego częściową regulację (opinie o programie).
Przyspawanie szyn do podkładek stalowych może spowodować pęknięcia w okolicy spoin. Również kotwienie torów (szczególnie suwnic o większych udźwigach i dużej intensywności pracy) do półek teowych belek podsuwnicowych może spowodować pęknięcia wokół otworów dla śrub kotwiących.

Poza tym konieczność wykonania podlewki, jako warstwy betonu wyrównawczego pod podkłady drewniane, jest na ogół niekorzystna, gdyż pod wpływem obciążeń dynamicznych następuje pękanie podlewki i jej kruszenie.
Wobec tego, dla suwnic o udźwigu większym od 10 T, należałoby raczej umieszczać kotwie torów w belkach, a nie w wystających z nich półkach. Korzystniejsze od podkładów drewnianych są przekładki wibroizolacyjne z gumy lub z filcu (segregator aktów prawnych). Zamiast podlewki wyrównawczej do pionowej regulacji szyn można zastosować cienkie podkładki stalowe.
Zamocowanie ruchome szyn do żelbetowych belek podsuwnicowych umożliwia podłużny przesuw szyny po belce. Daje ono najlepsze rezultaty praktyczne.

Spośród rozmaitych spotykanych rozwiązań można przytoczyć oprabości 25 mm, mocowane śrubami kotwiącymi. Na tych ciągłych blachach opiera się szynę, pod której stopką układa się pas rowkowanej gumy grubości 5 mm (promocja 3 w 1).

Stalowe podkładki centrujące oraz łapki zabezpieczają prawidłowe położenie szyn, przy czym istnieje możliwość poziomej regulacji szyny w granicach ±2 cm. W celu umożliwienia szynie swobodnego przesuwu pozostawia się luzy: między końcem łapki a stopką szyny 0,5 mm oraz między podładkami centrującymi i stopką 0,3 mm.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !