Blog

13.12.2021

Zanieczyszczenie tłuszczowe

Zanieczyszczenie tłuszczowe

Zanieczyszczenie tłuszczowe

Do bębna podłączony jest jeden biegun napięcia, a drugi do powierzchni blachy czyszczonej. Napięcie prądu nie przekracza 20 V. W czasie obrotów bębna w momencie zbliżenia się pręta z pierścieniami do powierzchni blachy wytwarza się łuk elektryczny, który rozgrzewa pokrytą zgorzeliną powierzchnię blachy. Na skutek dużej różnicy temperatur następuje rozluźnienie związania zgorzeliny z podłożem. Usunięcie zgorzeliny w tym momencie następuje na skutek mechanicznego działania pierścieni uderzających w powierzchnię. Uzyskana powierzchnia jest podobna do uzyskiwanej przy zgrubnej obróbce skrawaniem lub szlifowanej tarczami gruboziarnistymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

W zależności od rodzaju i grubości zgorzeliny, dla uzyskania czystej powierzchni o metalicznym połysku, należy stosować jedno- lub dwukrotne przeciągnięcie blachy pod bębnem oczyszczającym. Zanieczyszczenie tłuszczowe względnie stara powłoka malarska ulega spalaniu i skruszeniu łącznie ze zgorzeliną. Metoda ta nadaje się w zasadzie do płaskich arkuszy blachy o grubości nie mniejszej niż 3 mm.
Oczyszczanie przez piaskowanie lub śrutowanie polega na działaniu szybko poruszających się cząstek ścierniwa wyrzucanego przy pomocy sprężonego powietrza lub siły odśrodkowej. Czynność tę przeprowadza się najczęściej w pyłoszczelnych kabinach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy użyciu piaskownic bezpyłowych można pracować bezpiecznie poza kabiną pyłoszczelną. Wydajność tych aparatów jest jednak mała. Przez piaskowanie lub śrutowanie metalu uzyskuje się powierzchnię bez zgorzeliny, której usunięcie innymi metodami jest bardzo trudne, a niekiedy prawie niemożliwe. Dodatkowym efektem tego procesu jest uzyskanie powierzchni względnie równomiernie chropowatej, która stanowi dobry podkład dla przyczepności powłoki malarskiej. Za pomocą piaskowania lub śrutowania uzyskuje się każdy z trzech stopni czystości powierzchni (uprawnienia budowlane).

Urządzenia do oczyszczania stali w zależności od rodzaju zastosowanego ścierniwa zwane są piaskownicami, gdy stosowany jest piasek, śrutownicami, gdy stosowany jest śrut. Do oczyszczania mogą być używane następujące urządzenia typu:
- ssącego lub ciśnieniowego z zamkniętym lub otwartym obiegiem ścierania,
- hydrościernego, czyli piaskowanie na mokro.
Do piaskowania należy używać jedynie piasku o ostrych krawędziach, najlepiej kwarcowego (program egzamin ustny).

Oczyszczarki bezpyłowe

Czynnikami wpływającymi na wydajność oczyszczania mechanicznego są:
a) ciśnienie sprężonego powietrza,
b) ilość materiału ściernego,
c) odległość wylotu dyszy od powierzchni piaskowanej,
d) kąt padania strumienia piasku (opinie o programie).

Przez odpowiednie ustalenie parametrów procesu oczyszczania oraz użycie odpowiedniego ścierniwa można uzyskać określoną chropowatość powierzchni. Wyraża się ona różnicą wysokości między mikrowierzchołkami a mikrokraterami. Należy zwracać uwagę, aby ta chropowatość nie przekraczała Vs łącznej grubości pokrycia malarskiego. Na przykład, gdy zakładamy grubość pokrycia około 120 mikronów, chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać 40 mikronów.
W oczyszczarce próżniowej (bezpyłowej) ścierniwo podawane jest do dyszy pod ciśnieniem sprężonego powietrza, czym przypomina piaskownicę typu ciśnieniowego.

Dysza otoczona jest stożkiem metalowym zakończonym gęstą szczotką z twardej szczeciny. Ścierniwo odbite od powierzchni przedmiotu czyszczonego zasysane jest wraz z cząsteczkami zanieczyszczeń do komory - rozdzielacza, z której ścierniwo wraca do obiegu, zaś oddzielone zanieczyszczenia usuwane są na zewnątrz (segregator aktów prawnych).
Oczyszczarki bezpyłowe są typu przewoźnego i ręcznego. Pierwsza posiada wydajność 3-6 m2/godz oczyszczonej powierzchni, druga posiada o połowę mniejszą, tj. 2-3 m2/godz.

Za granicą stosowane są oczyszczarki do oczyszczania na mokro, w których czynnikiem do usuwania zendry, rdzy, starych powłok malarskich itd. jest mokre ścierniwo lub strumień wody o wysokich ciśnieniach. Ścierniwo zmieszane z wodą podawane jest za pomocą pompy lub sprężonego powietrza do dyszy. Urządzenia te zaliczyć można do piaskownic bezpyłowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami