Zapewnienie przesuwu podłużnego rusztowania

Zapewnienie przesuwu podłużnego rusztowania

W fazie końcowej pomocniczy most stalowy oparto na końcach wspornikowo wystających uprzednio wykonanych częściach przęsła środkowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzięki właściwemu doborowi podparcia mostu pomocniczego stalowego w fazie betonowania odcinka środkowego przęsła uzyskano wstępne zwiększenie momentów’ podporowych występujących w konstrukcji. Po usunięciu mostu pomocniczego konstrukcja mostowa w strefie momentów dodatnich doznała wstępnego sprężenia.

Dzięki temu sprężeniu momenty dodatnie od obciążenia ciężarem własnym konstrukcji i od obciążenia ruchomego zostały zmniejszone. Chodziło tu o wstępne sprężenie nie mające nic wspólnego z wstępnym sprężeniem w konstrukcjach „sprężonych”.
Powyższy przykład wskazuje na możliwość wpływania na rozkład momentów w konstrukcji mostowej za pomocą odpowiednio skonstruowanych rusztowań. Przy wykonywaniu mostów sprężonych metodą nawisową stosuje się rusztowania o specjalnej konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pozornie może się wydawać, że rusztowanie i deskowanie mostów sprężonych może być takie samo jak dla mostów żelbetowych zwykłych. W rzeczywistości jednak tak nie jest, należy bowiem uwzględnić szereg wpływów, jakie wywiera technika sprężania na rusztowanie i odwrotnie, rusztowanie - na technikę sprężania.
Zasady rozwiązań konstrukcyjnych rusztowań mostów sprężonych są więc inne niż przy rusztowaniach zwykłych. Mostj’ sprężone wymagają zastosowania rusztowań o specyficznej konstrukcji. Najważniejsze wpływy, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie mostów sprężonych.

Przy sprężaniu konstrukcja mostu odkształca się sprężyście, a więc jej długość się zmniejsza. Wraz z konstrukcją musi się odkształcić rusztowanie. A zatem jego konstrukcja powinna być tak pomyślana, aby to odkształcenie (skrócenie w kierunku podłużnym) było możliwie najbardziej ułatwione. Najbardziej sztywne w kierunku podłużnym są rusztowania zastrzałowe (wachlarzowe), dlatego w zasadzie nie nadają się one do mostów sprężonych (uprawnienia budowlane).

Duży odstęp podpór rusztowania

Natomiast jak największa liczba podpór sprężystych, które mogą pracować jak słupy wahadłowe, jest jak najbardziej odpowiednia (program egzamin ustny). Z tych samych względów liczba tych podpór powinna być jak najmniejsza. Nadają się tu podpory w postaci pojedynczych jarzm składających się ze słupów stężonych tylko w płaszczyźnie jarzma - pracują one jak ściany wahadłowe. Można też zastosować jarzma podwójne lub wieże o konstrukcji kratowej przestrzennej. Należy jednak liczyć się z ich większą sztywnością, która może okazać się konieczna przy znacznych wysokościach podpór. Dla zapewnienia podporom wieżowym większej możliwości odkształceń, górną część wieży wykonuje się z pojedynczego rzędu słupów tworzących łatwo odkształcalne jarzmo (opinie o programie).

Rusztowanie pod most belkowy żelbetowy sprężony nad rzeką Konzig pod Steinach. Rusztowanie to składa się z podwójnych i pojedynczych jarzm.
Rusztowanie mostu przez Dunaj pod Untermarchtal, Podporami tego rusztowania są wieże drewniane o konstrukcji kratowej przestrzennej.
Duży odstęp podpór rusztowania wymaga zastosowania konstrukcji przęseł rusztowaniowych o większych rozpiętościach, które wykonuje się z dźwigarów slalowych walcowanych, blachownie lub belek kratowych. Stosuje się również kratownice rusztowaniowe inwentaryzowane (segregator aktów prawnych).

Rusztowania o podanej wyżej konstrukcji wykazują stosunkowo małą sztywność w kierunku podłużnym. W celu zwiększenia sztywności i przeniesienia sił poziomych na filary i przyczółki na okres do czasu sprężania konstrukcji mostowej, rusztowanie można połączyć z przyczółkami i filarami mostowymi.

Połączenia te usuwa się przed rozpoczęciem sprężania. Górna część wież rusztowaniowych przy filarze środkowym mostu przez Dunaj pod Untermarchtal. Przed sprężeniem konstrukcji przęseł mostowych usunięto połączenie rusztowania z filarem (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !