Blog

30.05.2018

Zaprawy budowlane - egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Zaprawy budowlane - egzamin ustny


Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

 


Wymień co najmniej 4 rodzaje badań zapraw świeżych obejmujących ich oznaczanie.
Odp: 1) oznaczanie konsystencji zaprawy(głębokość zanurzenia stożka pomiarowego), 2 oznaczenie plastyczności zaprawy(średnica rozpływu na stoliku wstrząsowym), 3 oznaczanie gęstości objętościowej(w naczyniu o poj 1000cm3), 4 oznaczenie czasu zachowania właściwości roboczych.


Wymień co najmniej 5 rodzajów badań zapraw stwardniałych obejmujących ich oznaczanie.
Odp:bad. Wytrzymałości na zginanie, ściskanie, rozciąganie, nasiąkliwość, wilgotność, kapilarne podciąganie, mrozoodporność, skurcz itp.


Podaj wymiar próbek, na których wykonuje się badanie cech zapraw stwardniałych (z wyjątkiem badania wytrzymałości na rozciąganie i przyczepności) 
Odp: 4x4x16cm


Podaj wzór na obliczanie wytrzymałości na ściskanie zapraw budowlanych (Rs).
Odp: Rs=(P/F)*10-2


Z jakich składników sporządza się próbny zarób zaprawy, o jakiej objętości i w czym przygotowuje się go?
Odp: nie mniej niż 10 dm3z tych samych materiałów i w tej samej proporcji składników co na budowie.


Jakie czynności należy wykonać przy pobieraniu próbek świeżej zaprawy na budowie i w jakim czasie?
Odp:pobierać z pojemnika lub końcówki przewodu tłocznego w miejscu jej użycia min 10 dm3, do naczynia zwilżonego zaprawą, przykryć pokrywą i przenieść do laboratorium. Czas od pobrania do dostarczenia do laboratorium nie powinien być dłuższy niż pół godziny.


Na czym polega oznaczanie konsystencji i plastyczności zaprawy?
Odp: konsystencji- określeniu zagłębienia stożka pomiarowego w zaprawie, plastyczności- określenie średnicy rozpływu próbki zaprawy na stoliku wstrząsowym.


Jakie wymiary powinny posiadać próbki zapraw stwardniałych i jakie przyrządy są używane do badań?
Odp: 4x4x16 cm , do badań używane są: waga laboratoryjna, formy do beleczek, wstrząsarka, prasa hydrauliczna.


Na czym polega zasada badania mrozoodporności?
Odp: określaniu ubytków masy i spadku wytrzymałości pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania próbek.


Ilu cyklom zamrażania i odmrażania należy poddać próbki, aby oznaczyć mrozoodporność zaprawy?
Odp: próbki należy podać min 25 cyklom zarażania i odmrażania.


Po jakim czasie przygotowane próbki należy rozformować?
Odp: 3 godziny zaprawy gipsowe, gipsowo-wapienne, szybko-twardniejące, 24 godziny zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe wolno twardniejące, 72 godziny zaprawy wapienne.


Jakiego kształtu są próbki zaprawy stwardniałej do oznaczania wytrzymałości na rozciąganie i ile minimum trzeba ich wykonać?
Odp: próbki mają kształt ósemek minimum 3 próbki.


Ile i do jakich badań przyjmuje się średnią arytmetyczną jako wynik oznaczenia własności zaprawy stwardniałej?
Odp: wyniki 3 pomiarów, badanie wielkości skurczu w okresie twardnienia, oznaczenie kapilarnego podciągania, gęstości objętościowej, wilgotności.


Jakie rodzaje badań i ich zakres oznaczania dla zapraw budowlanych określa norma?
Odp: badania zapraw świeżych – wydajność objętościowa zarobu, konsystencja, plastyczność, gęstość, czas zachowania czynności roboczych, więźliwość, podatność do samoczynnego wydzielania wody, podatność na rozwarstwienie, zawartość powietrza.. Badania zapraw stwardniałych : wytrzymałość na zginanie, ściskanie , rozciąganie, nasiąkliwość, wilgotność, gęstość, kapilarne podciąganie wody, skurcz, mrozoodporność, współczynnik rozmiękania, przyczepność do podłoża.

 

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami