Blog

Afirmacja jedności zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zaprawy budowlane - egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Zaprawy budowlane - egzamin ustny


Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

 


Wymień co najmniej 4 rodzaje badań zapraw świeżych obejmujących ich oznaczanie.
Odp: 1) oznaczanie konsystencji zaprawy(głębokość zanurzenia stożka pomiarowego), 2 oznaczenie plastyczności zaprawy(średnica rozpływu na stoliku wstrząsowym), 3 oznaczanie gęstości objętościowej(w naczyniu o poj 1000cm3), 4 oznaczenie czasu zachowania właściwości roboczych.


Wymień co najmniej 5 rodzajów badań zapraw stwardniałych obejmujących ich oznaczanie.
Odp:bad. Wytrzymałości na zginanie, ściskanie, rozciąganie, nasiąkliwość, wilgotność, kapilarne podciąganie, mrozoodporność, skurcz itp.


Podaj wymiar próbek, na których wykonuje się badanie cech zapraw stwardniałych (z wyjątkiem badania wytrzymałości na rozciąganie i przyczepności) 
Odp: 4x4x16cm


Podaj wzór na obliczanie wytrzymałości na ściskanie zapraw budowlanych (Rs).
Odp: Rs=(P/F)*10-2


Z jakich składników sporządza się próbny zarób zaprawy, o jakiej objętości i w czym przygotowuje się go?
Odp: nie mniej niż 10 dm3z tych samych materiałów i w tej samej proporcji składników co na budowie.


Jakie czynności należy wykonać przy pobieraniu próbek świeżej zaprawy na budowie i w jakim czasie?
Odp:pobierać z pojemnika lub końcówki przewodu tłocznego w miejscu jej użycia min 10 dm3, do naczynia zwilżonego zaprawą, przykryć pokrywą i przenieść do laboratorium. Czas od pobrania do dostarczenia do laboratorium nie powinien być dłuższy niż pół godziny.


Na czym polega oznaczanie konsystencji i plastyczności zaprawy?
Odp: konsystencji- określeniu zagłębienia stożka pomiarowego w zaprawie, plastyczności- określenie średnicy rozpływu próbki zaprawy na stoliku wstrząsowym.


Jakie wymiary powinny posiadać próbki zapraw stwardniałych i jakie przyrządy są używane do badań?
Odp: 4x4x16 cm , do badań używane są: waga laboratoryjna, formy do beleczek, wstrząsarka, prasa hydrauliczna.


Na czym polega zasada badania mrozoodporności?
Odp: określaniu ubytków masy i spadku wytrzymałości pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania próbek.


Ilu cyklom zamrażania i odmrażania należy poddać próbki, aby oznaczyć mrozoodporność zaprawy?
Odp: próbki należy podać min 25 cyklom zarażania i odmrażania.


Po jakim czasie przygotowane próbki należy rozformować?
Odp: 3 godziny zaprawy gipsowe, gipsowo-wapienne, szybko-twardniejące, 24 godziny zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe wolno twardniejące, 72 godziny zaprawy wapienne.


Jakiego kształtu są próbki zaprawy stwardniałej do oznaczania wytrzymałości na rozciąganie i ile minimum trzeba ich wykonać?
Odp: próbki mają kształt ósemek minimum 3 próbki.


Ile i do jakich badań przyjmuje się średnią arytmetyczną jako wynik oznaczenia własności zaprawy stwardniałej?
Odp: wyniki 3 pomiarów, badanie wielkości skurczu w okresie twardnienia, oznaczenie kapilarnego podciągania, gęstości objętościowej, wilgotności.


Jakie rodzaje badań i ich zakres oznaczania dla zapraw budowlanych określa norma?
Odp: badania zapraw świeżych – wydajność objętościowa zarobu, konsystencja, plastyczność, gęstość, czas zachowania czynności roboczych, więźliwość, podatność do samoczynnego wydzielania wody, podatność na rozwarstwienie, zawartość powietrza.. Badania zapraw stwardniałych : wytrzymałość na zginanie, ściskanie , rozciąganie, nasiąkliwość, wilgotność, gęstość, kapilarne podciąganie wody, skurcz, mrozoodporność, współczynnik rozmiękania, przyczepność do podłoża.

 

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Afirmacja jedności zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Afirmacja jedności zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Afirmacja jedności zdjęcie nr 15 Afirmacja jedności zdjęcie nr 16 Afirmacja jedności zdjęcie nr 17
Afirmacja jedności zdjęcie nr 18
Afirmacja jedności zdjęcie nr 19 Afirmacja jedności zdjęcie nr 20 Afirmacja jedności zdjęcie nr 21
Afirmacja jedności zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Afirmacja jedności zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Afirmacja jedności zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Afirmacja jedności zdjęcie nr 31 Afirmacja jedności zdjęcie nr 32 Afirmacja jedności zdjęcie nr 33
Afirmacja jedności zdjęcie nr 34
Afirmacja jedności zdjęcie nr 35 Afirmacja jedności zdjęcie nr 36 Afirmacja jedności zdjęcie nr 37
Afirmacja jedności zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Afirmacja jedności zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Afirmacja jedności zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami