Zaprawy krzemianowe

Zaprawy krzemianowe

Zaprawy krzemianowe można stosować do temperatury 350 °C. Nie wolno ich układać bezpośrednio na betonie, bowiem w obecności wilgoci zachodzą reakcje między] składnikami zaprawy a betonem, w wyniku której zanika spójność z podłożem. Składniki suche kitu miesza się ze szkłem wodnym bezpośrednio przed użyciem, w proporcjach zalecanych przez producentów, a mianowicie:
Na 1 kg kitu kwasoodpornego „Acitex” lub kitu kwasoodpornego KKW-N zużywa się 240-f-270 cm3 szkła wodnego sodowego, a na 1 kg kitu KDS-100 - około 550 cm3 szkła wodnego sodowego. Składnik suchy wsypuje się do odmierzonej ilości szkła wodnego (a nie odwrotnie) i miesza starannie do uzyskania jednorodnej masy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zaleca się mieszanie mechaniczne w małych mieszarkach przeciwbieżnych.
Ze względu na szybki czas wiązania, kit należy przygotować w takich ilościach, które można zużyć w ciągu ok. 1/2 godz.
Składniki kitu powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych zabezpieczających przed zawilgoceniem i mrozem. Naczynia ze szkłem wodnym powinny być możliwie pełne. Okres gwarancyjny szkła wodnego sodowego wynosi jeden rok.
Ze względu na toksyczne właściwości przyspieszacza wiązania fluorokrzemianu sodowego zawartego w składniku suchym, przy pracy należy przestrzegać przepisów bhp (myć ręce przed jedzeniem itp.)(program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kit KDB-110 jest produktem zmieszania dwóch składników:
- składnika ciekłego stanowiącego żywicę fenolowo-formaldehydową barwy ciemnobrunatnej,
- składnika suchego stanowiącego drobno sproszkowaną mączkę koksową z aktywatorem kwasowym (uprawnienia budowlane).
Po zarobieniu składników kitu wg proporcji podanej przez producenta otrzymuje się gęstoplastyczną masę, której czas twardnienia w temperaturze 20°C ± 2°C wynosi 7-M2 godz. Stwardniały kit ma barwę czarną. Masa objętościowa - 1,5 g/cm3.

Orientacyjne zużycie kitu

Kit KDB-110 jest materiałem kwasoodpornym o dużej wytrzymałości mechanicznej, małej nasiąkliwości, znacznej odporności na zmiany temperatur i wysokiej odporności chemicznej (program egzamin ustny).
Kit wykazał odporność chemiczną na następujące środowiska agresywne w temperaturze 20°C: kwas azotowy (HN03) 5-procentowy, kwas siarkowy (H2S04) 50-procenlowy, kwas solny (HC1) stężony i 20-procentowy, kwas octowy (CH3COOH) 50-procentowy, azotan amonu (NH4N03) 10-procentowy, chlorek sodu (NaCl) 10-procentowy, siarczan amonu (NH4)2S04 roztwór nasycony, wodę wodociągową, wodę destylowaną, olej maszynowy, benzen.
Kit ma ograniczoną odporność na czynniki silnie utleniające, jest nieodporny na alkalia i niektóre rozpuszczalniki organiczne.

Kit KDB-110 stosuje się jako materiał wiążący przy układaniu i spoinowaniu płytek, cegieł itp., w obiektach narażonych na działanie kwasów mineralnych, roztworów soli oraz wody, jak również agresywnych gazów i par (opinie o programie).
Nie należy go stosować w miejscach narażonych na działanie środowisk alkalicznych lub substancji silnie utleniających. Kit KDB-110 stosuje się do temperatury 150°C.
Składniki kitu KDB-110 - żywicę i wypełniacz miesza się ze sobą bezpośrednio przed użyciem w stosunku wagowym 1,7-2, co odpowiada 400 do 500 ml żywicy na 1 kg wypełniacza K
Orientacyjne zużycie kitu KDB-110 na 1 m wykładziny ułożonej całkowicie na kicie wynosi zależnie od rodzaju płytek, 7-10 litrów kitu (segregator aktów prawnych).

Aby otrzymać 1 1 kitu KDB-110, potrzeba ok. 0,5 kg żywicy i 1,0 kg składnika suchego.
Składniki kitu KDB-110 dostarczane są w dwóch opakowaniach.
Żywica w bańkach blaszanych o pojemności 50-200 kg. Wypełniacz w beczkach drewnianych o pojemności ok. 70 kg.

Składniki kitu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, o temperaturze nie przekraczającej 20°C, chroniąc je przed mrozem. Przy odpowiednich warunkach przechowywania składniki kitu nie tracą swych właściwości w ciągu 3-h6 miesięcy, przy czym okres trwałości żywicy jest krótszy niż wypełniacza (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !