Blog

20.06.2022

Cegła ceramiczna pełna

Cegła ceramiczna pełna

Na zboczach góry Krzyżatka w Stroniu Śląskim znajdują się trzy łomy niezwykle cennego marmuru:

  • Biała Marianna o barwie śnieżnobiałej lub białej, z rozrzuconymi niekiedy zielonymi, różowymi lub brązowymi, a nawet czarnymi smugami,
  • Zielona Marianna o barwie szaro-zielono-różowej z ciemniejszymi smugami i plamami,
  • Julianna Biała o barwie niejednolitej jasnopopielatej z ciemniejszymi smugami, podobną z wyglądu do Białej Marianny(program uprawnienia budowlane na komputer).

Marmury te są najbardziej cenne, o najwyższych walorach dekoracyjnych spośród marmurów występujących w Polsce. Marmur Biała Marianna został zastosowany w kościele parafialnym w Kłodzku, w Wambierzycach, w gmachu Sejmu. Marmuru Zielona Marianna użyto w Pałacu Kultury i Nauki i w budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Określenie. Cegła ceramiczna pełna (zwykła) jest produktem z wypalonej w wysokiej temperaturze gliny, uformowanym w kształcie prostopadłościanu. Barwa cegły może być różna: od jasnożółtej do ciemnoczerwonej. Zależy to od surowca i stopnia wypalenia. Barwa jednak nie świadczy o jakości cegły. Właściwości. Wymiary cegły pełnej: 250X120X65 mm, a przybliżona masa (ciężar) 3,3-4,0 kg. Gęstość pozorna cegły wynosi około 1800 kg/m3. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z cegły pełnej wynosi przeciętnie 1800 kg (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cegła pełna odznacza się znaczną wytrzymałością, jest trwała, mrozoodporna i niezbyt nasiąkliwa. Ma dostateczne właściwości ciepłochronne. Współczynnik przewodzenia ciepła A = 0,68 kcal/mh°C [0,79 W/(m-K)]. Cegłę pełną produkuje się w klasach 150, 100, 75 i 50. Podane liczby oznaczają wytrzymałość na ściskanie wyrażoną w kG/cm* (10*MPa). Np. cegła klasy 100 ma wytrzymałość (na ściskanie) 100 kG/cm2 (10 MPa) (uprawnienia budowlane).

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej

Cegła pełna należy do materiałów tradycyjnych. Dawniej była powszechnie stosowana, obecnie straciła na znaczeniu wobec wprowadzenia nowych, znacznie lżejszych materiałów, o lepszych właściwościach przede wszystkim termoizolacyjnych. Zastosowanie. Cegłę ceramiczną stosuje się do wznoszenia murów, sklepień i płyt stropowych Kleina (program egzamin ustny).

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej są nieekonomiczne, pracochłonne i wymagają dużych ilości materiałów (cegły i zaprawy), ponieważ dla zapewnienia wystarczającej izolacji termicznej grubość ścian zewnętrznych powinna wynosić 51-64 cm. Wymagania. Jakość cegły można doraźnie sprawdzić w następujący sposób. Cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły może się wyszczerbić, pęknąć na pół, lecz nie powinna rozpaść się na kawałki. Wymaganie to nie dotyczy cegły klasy 50. Dobrej jakości cięgła przy uderzeniu młotkiem wydaje dźwięk czysty, metaliczny, a nie stłumiony lub głuchy. Podane metody badań są jednak mało dokładne i nieprecyzyjne. Miarodajne badania przeprowadza się w laboratoriach zakładowych (opinie o programie).

Przechowywanie i transport. Cegłę pełną przewozi się dowolnymi środkami transportu. W czasie przewożenia cegła powinna być ułożona rębem, równolegle w kierunku jazdy bez pozostawienia wolnej przestrzeni między cegłą, a ścianami środka transportowego. Na placu budowy cegły ustawia się w stosy po 250 sztuk, dla łatwiejszego przeliczenia oddzielnie każdą klasę. Określenie. Cegła dziurawka jest cegłą ceramiczną o kształcie prostopadłościanu, w którym zostały uformowane przelotowe otwory równoległe do podstawy. Właściwości. Cegła dziurawka ma takie same wymiary jak cegła pełna. Rodzaje oraz wymiary i masa cegły dziurawki (segregator aktów prawnych).

Cegła dziurawka jest lżejsza w porówaniu z cegłą pełną oraz wykazuje lepsze właściwości ciepłochronne. Masa (ciężar) 1 m3 muru wynosi średnio 1400 kg/m2. Współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,55 kcal/mh0 [0,64 W/(m*K)]. Cegłę dziurawkę produkuje się w dwóch klasach: 50 i 35. Zależnie od kierunku otworów rozróżnia się dwa rodzaje cegły dziurawki: W - wozówkową o otworach przelotowych podłużnych, G - główkową o otworach przelotowych poprzecznych. Wykonanie cegły w dwóch rodzajach umożliwia wykonanie ścian w taki sposób, aby otwory nie występowały w płaszczyznach licowych ściany (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami